Ympäristö­ministeriön hallinnon­alan tulos­ohjauksen asia­kirjat

Ympäristöministeriön hallinnonalan tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat toimintakertomukset ja tilinpäätökset sekä ministeriön antamat kannanotot kirjanpitoyksiköiden ja valtion rahastojen tilinpäätöksiin.

Tulosohjaus­asiakirjat

Ympäristöministeriön tulostavoitteet

Ministeriön ja sen ohjaamien virastojen ja laitosten väliset tulossopimukset

Suomen ympäristökeskus

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Metsähallitus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) toiminnalliset tulossopimukset ympäristöministeriön toimialan tehtävistä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strategiset tulossopimukset

Aluehallintoviraston tulosohjauksen strategia-asiakirja ja tulossopimus

Eduskunnan päättämät talousarviot

Seurantatiedot

Ympäristöministeriön tulostavoitteiden seuranta

Hallituksen vuosikertomus, ympäristöministeriön toimialan toiminnan tuloksellisuuden kuvaukset

Ympäristöministeriön tilinpäätös­kannanotot

Suomen ympäristökeskus

Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät

Öljysuojarahasto

Valtion asuntorahasto

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Tilinpäätökset ja toimintakertomukset

Ympäristöministeriö

Suomen ympäristökeskus

Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät

Öljysuojarahasto

Valtion asuntorahasto

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Ympäristöministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmien sisältöä ei vahvisteta valtioneuvostossa tai eduskunnassa.

Ministeriön ehdotukset talousarvioiksi

Ympäristöministeriön talousarvio- ja lisätalousarvioehdotukset ovat ministeriön ehdotuksia eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, millaiseksi sisältö muotoutuu jatkovalmistelussa hallituksen talousarvioesitykseen ja eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.

Ehdotukset ympäristöministeriön hallinnonalan talousarvioiksi

Ministeriön lisätalousarvioehdotukset

Kehysehdotukset

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset VTV:n verkkopalvelussa:

Lisätietoja

Tiina Kotonen-Pekkanen, kehittämispäällikkö 
ympäristöministeriö, Konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto, Talous ja rahoitus Puhelin:0295250087   Sähköpostiosoite: