Kierto­talouden edistäminen EU:ssa

EU:n siirtyminen kiertotalouteen vähentää luonnonvaroihin kohdistuvia paineita sekä luo kestävää kasvua ja työpaikkoja. Siirtymä on välttämätön, jotta EU voi saavuttaa ilmastoneutraaliustavoitteensa vuoteen 2050 mennessä ja pysäyttää luonnon monimuotoisuuden vähenemisen.

Siirtyminen lineaarisesta "ota–käytä–heitä pois" -toimintamallista kiertotalouteen perustuvaan kasvumalliin on välttämätöntä resurssien kulutuksen pitämiseksi planeettamme rajoissa. Kiertotaloudessa tuotteet, materiaalit ja resurssit sekä niiden arvo säilytetään taloudessa mahdollisimman pitkään ja jätteen syntyminen minimoidaan.

Ensimmäinen kierto­talouden toiminta­suunnitelma

EU antoi ensimmäisen kiertotalouden toimintasuunnitelman vuonna 2015. Toimintasuunnitelman puitteissa tarkistettiin muun muassa jätedirektiiviä ja tarkennettiin kierrätystavoitteita, hyväksyttiin kertakäyttöisiä muovituotteita ja kalastusvälineitä koskevat säännöt sekä edistettiin kiertotalouden mukaista tuotteiden suunnittelua energiatehokkuustavoitteiden lisäksi. 

Kestävä tuote­suunnittelu toisen kierto­talouden toiminta­suunnitelman keskiössä

Euroopan komissio hyväksyi uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman (CEAP) vuonna 2020. Se on yksi Euroopan vihreän kehityksen keskeisistä rakennuspalikoista. Puhtaamman ja kilpailukykyisemmän Euroopan puolesta -toimintasuunnitelman tavoitteena on, että kestävät ja kiertotalouden mukaiset tuotteet tulevat olemaan ”uusi normaali” EU-markkinoilla ja että arvoketjut muun muassa rakennus- ja tekstiilisektorilla edistävät kiertotalouteen perustuvia toimintatapoja. Samalla lisätään EU:n kilpailukykyä ja omavaraisuutta, luodaan innovaatioita sekä vahvistetaan EU:n kykyä vastata esimerkiksi ilmastonmuutokseen, luontokatoon ja saastumiseen.

Osana kiertotalouden toimintasuunnitelmaa komissio on julkaissut useita aloitteita ja lainsäädäntöehdotuksia, joista osa on jo hyväksytty ja osasta vielä neuvotellaan:

 • Tiedonanto kestävien tuotteiden aloitteesta
 • Lainsäädäntöehdotus kestävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (ja direktiivin 2009/125/EY kumoamisesta)
 • Tiedonanto EU strategiasta kestävistä ja kiertotalouteen perustuvista tekstiileistä
 • Lainsäädäntöehdotus rakennustuoteasetuksen muutoksista
 • Lainsäädäntöehdotus teollisuuspäästödirektiivin tarkistamiseksi
 • Lainsäädäntöehdotus pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin uudistamisesta 
 • Direktiivi (EU) 2024/825 kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä vihreässä siirtymässä 
 • Lainsäädäntöehdotus tavaroiden korjaamista edistävistä yhteisistä säännöistä (right to repair)
 • Tiedonanto biopohjaisten, biohajoavien ja kompostoitavien muovien politiikkakehykseksi
 • Lainsäädäntöehdotus nimenomaisten ympäristöväittämien perustelemisesta ja esittämisestä (viherväittämät)
 • Lainsäädäntöehdotus muovipellettihävikin estämisestä mikromuovisaasteen vähentämiseksi 

Lisätietoja

Riikka Yliluoma, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Kiertotalous Puhelin:0295250165   Sähköpostiosoite: