Rakentaminen ja alueiden­käyttö

Rakennettu ympäristö luo perustan ihmisten hyvälle elämälle, elinvoimaisille alueille sekä hiilineutraalille yhteiskunnalle. Sen on oltava toimiva, turvallinen ja viihtyisä. Ympäristöministeriön tavoitteena on varmistaa, että Suomessa rakennetaan laadukkaasti, ja että kaupunkeja ja alueita suunnitellaan kestävää kehitystä tukevalla tavalla. Rakennusten koko elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen huomioiminen sekä kuntien työ hiilineutraaliuuden puolesta ovat merkittäviä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja luonnon monimuotoisuuden suojelussa.

Ympäristöministeriössä rakentamisen ja alueidenkäytön asioista vastaa rakennetun ympäristön osasto.

 • Rakentamislaki »

  Uusi rakentamislaki ja siihen hallitusohjelman mukaan tehtävät muutokset keventävät hallinnollista taakkaa ja byrokratiaa, selkeyttävät valitusoikeutta ja täsmentävät vastuukysymyksiä.

 • Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma »

  KIRAilmasto-ohjelmassa on rahoitettu jo yli 100 rakennetun ympäristön vihreää siirtymää vauhdittavaa hanketta.

 • Tuulivoima­­rakentaminen »

  Tuulivoima on uusiutuva ja lähes päästötön energiantuotantomuoto. Se on myös suhteellisen edullisesti ja nopeasti tuotettavaa, kansallisesti omavaraista energiaa.

 • MAL-sopimukset »

  Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset ohjaavat kaupunkiseutujen asuntotuotantoa, yhdyskuntarakennetta ja liikenneverkkoa.

 • Rakennusten energiatehokkuus­direktiivi »

  Komission ehdotus rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttamisesta on osa laajaa 55-ilmastopakettia.

 • Terveet tilat »

  Terveet tilat 2028 -ohjelman päätavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset sekä tehostaa sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden hoitoa ja kuntoutusta.