Kuntien ilmasto­ratkaisut -ohjelma vauhdittaa kuntien ja alueiden ilmasto­työtä

Runsaat 60 % suomalaisista asuu kunnissa, jotka tavoittelevat hiilineutraaliutta tai vähintään 80 prosentin päästövähennystavoitetta vuoteen 2030 mennessä, viisi vuotta ennen Suomen kansallista hiilineutraaliustavoitetta vuonna 2035. Vaikka Suomesta löytyy useita ilmastotyön edelläkävijäkuntia, monet kunnat eivät ole vielä käynnistäneet omaa ilmastotyötään.

Kuntien ilmastosuunnitelmiin liittyvää tietoa löydät erilliseltä Kuntien ilmastosuunnitelmat -sivulta alta.

Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma vauhdittaa ja rahoittaa paikallista ja alueellista ilmastotyötä Suomessa. 

Ohjelman tärkeimpiä tehtäviä ovat

  • kuntien ja alueiden ilmastotyön edistäminen ja vauhdittaminen
  • paikallisten ja alueellisten ilmastoratkaisujen rahoitus 
  • kansallisten ilmastotyökalujen ja -toimintamallien rahoittaminen ja levittäminen paikallis- ja aluetasolle
  • valtion ja kuntien välisen tiedonkulun ja yhteistyön parantaminen ja voimistaminen ilmastotyön saralla

Ilmasto­työn avaimet 2024 -verkko­tilaisuudet

Ilmastotyön avaimet -verkkotilaisuudet ovat osa Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelman viimeistä toimintavuotta. Tarkoituksena on jakaa tietoa hyvistä käytänteistä ja onnistuneista ilmastotoimista. Tilaisuuksissa kuullaan nimensä mukaisesti kuntien löytämiä avaimia ilmastotyön lukkoihin. Hanketoteuttajat kertovat mitä hankkeista on jäänyt osaksi arjen toimintaa ja miten se on saatu tehtyä.

Tutustu tarkemmin tilaisuuksiin ja ilmoittaudu mukaan alla.

Kuntien ilmasto­ratkaisut -ohjelma kytkeytyy Suomen hiilineutraalius­tavoitteseen

Kunnat ovat avainasemassa, kun Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Kunnat toimivat paikallisen ja alueellisen ilmastotyön alustoina ja mahdollistajina, vauhdittajina ja katalysaattoreina. Kunnat vastaavat alueillaan muun muassa kaavoituksesta, maankäytöstä, liikennesuunnittelusta, kunnallisten energiayhtiöiden omistajaohjauksesta, monien rakennusten lämmitystapavalinnoista ja julkisista hankinnoista.   

Karkean nyrkkisäännön mukaan kuntakonsernin osuus on noin 10 % alueensa kasvihuonekaasupäästöistä. Loput 90 % päästöistä aiheutuu muiden tahojen, erityisesti alueen yritysten ja asukkaiden, toiminnasta. Vaihtelu tämän 10/90-säännön prosenttiosuuksissa on kuitenkin hyvin suurta erityyppisten kuntien välillä. Siksi kunnille on tärkeää sekä vähentää omia päästöjään että vauhdittaa alueensa muiden toimijoiden päästövähennyksiä. Tätä kunnat voivat tehdä erilaisten ohjauskeinojen avulla: kuten velvoitteilla, taloudellisella ohjauksella, viestinnän ja palvelumuotoilun keinoin.

Rahoituksen avulla otetaan käyttöön parhaita käytäntöjä ja kokeillaan uusia

Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma tukee ja rahoittaa kuntien ja alueiden ilmastotyötä hankintojen ja valtionavustusten kautta. Suurin osa ohjelman rahoituksesta suunnataan suoraan kuntien ja alueiden omien ilmastohankkeiden avustamiseen. Lähtökohtana hankkeissa on ottaa käyttöön parhaita ilmastokäytäntöjä ja kokeilla uusia. Seututasolla lähikuntia kannustetaan useamman kunnan ilmastoyhteistyöhön. Aluetasolla ilmastotyötä vauhditetaan erityisesti maakuntien liittojen ja ELY-keskusten kautta.

Osa ohjelman rahoituksesta käytetään kansallisen tason hankintoihin, joiden kautta mahdollistetaan kaikkien kuntien ja alueiden ilmastotyötä. Rahoituksella kehitetään yhteisiä työkaluja, toimintamalleja, viestintämateriaaleja, tietopohjaa ja koulutuksia.

Tulevista Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelman rahoitushauista kerrotaan tällä verkkosivulla. Muita kuntien ilmastotyöhön suunnattuja avustushakuja voi seurata ohjelman rahoittamasta listauksesta, jota päivitetään kerran kuussa.

Mitä hankkeita ohjelma on rahoittanut?

Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma on rahoittanut vuosina 2018–2023 lähes 160 hanketta. Tärkeimpiä teemoja rahoitetuissa hankkeissa ovat olleet kuntien ilmasto- ja talousjohtaminen, kunnan ja yritysten ilmastoyhteistyö, kestävät elämäntavat ja kuntalaisten osallisuus, liikenteen vähähiilisyys, energiatehokkuus ja resurssiviisaus sekä alueellinen ilmastoyhteistyö. Hankkeita ovat toteuttaneet kunnat, maakuntien liitot, kansalliset ilmastotyön edistäjäorganisaatiot, ELY-keskukset ja tutkimuslaitokset. Hankkeita on toteutettu jokaisessa Manner-Suomen maakunnassa. Ohjelman piiriin on saatu suurien kaupunkien lisäksi pieniä ja keskikokoisia kuntia.

Vuosien 2019-2023 aikana ohjelmassa avustetut hankkeet. Alueelliset hankkeet ovat merkittynä vaalean vihreällä. Kuntien hankkeet ovat merkitty tummanvihreällä. Lisäksi kartassa ovat tummanvihreällä merkitty kansallisiin hankkeisiin (ILMAVA-valmennus, Ilmastojohtajat, KILTOVA, KIVAT, REETTA, REIVI, REIJO) osallistuneet kunnat. Karttakuvassa ei ole merkitty ELY-keskuksia. Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma rahoittaa ELY-ilmastotiekarttahanketta ja ELY-ilmastoasiantuntijaverkoston toimintaa. Tiekartta vahvistaa ELY-keskusten ilmastotyötä kaikkialla Suomessa.
(Kuvan data docx-tiedostona)

Selvityksiä ja julkaisuja

Sosiaalinen media

Seuraa ja osallistu keskusteluun kuntien ilmastotyöstä sosiaalisessa mediassa tunnisteella #KuntienIlmastoratkaisut.

Lisätietoja

Olli-Pekka Pietiläinen, ohjelmapäällikkö 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Ilmasto Puhelin:0295250316   Sähköpostiosoite:


Veera Visuri, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Ilmasto Puhelin:0295250325   Sähköpostiosoite: