RYHTI-hanke

Rakennettu ympäristö synnyttää jatkuvasti arvokasta tietoa, jonka avulla voimme vaikuttaa muun muassa elinympäristömme toimivuuteen, terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen sekä ilmastonmuutokseen. Tällä hetkellä rakennettua ympäristöä koskeva laaja ja tärkeä tieto on hajallaan, epäyhtenäistä ja hankalasti käytettävissä.  
 
Osana koko suomalaisen yhteiskunnan digitalisaatiota uudistuu myös tapa hallita, käsitellä ja hyödyntää rakennettua ympäristöä koskevaa tietoa. Nelivuotisen (2020–2023) Ryhti-hankkeen tehtävänä on mahdollistaa tämä muutos valtakunnallisesti.

Ryhti-hanke tuottaa pohjan paremmalle tiedolle ja tiedon saatavuudelle

Ryhti-hankkeessa rakennetun ympäristön suunnitelma- ja rakennuslupatiedot kootaan saataville yhtenäisessä muodossa. Tätä varten luodaan laajassa yhteistyössä valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä. Uudistuksesta hyötyvät sekä tiedon tuottajat että sen käyttäjät.
 
Työn myötä rakennetun ympäristön

 • yhdenmukainen tieto on esteettömästi käyttäjien saatavissa koko yhteiskunnassa
 • päällekkäisen tiedon kerääminen vähenee merkittävästi ja tieto pysyy ajan tasalla
 • laadukas tieto auttaa tekemään parempia päätöksiä sekä edistää liiketoimintaa ja palveluja.

Ryhti on yhteinen ponnistus

Uusi tapa hallita, tuottaa ja hyödyntää rakennetun ympäristön tietoa syntyy laajan verkoston yhteistyönä. Ympäristöministeriön koordinoimassa Ryhti-hankkeessa ovat mukana kunnat, kiinteistö- ja rakennusalan toimijat, järjestöt, tietojärjestelmätoimittajat, aluehallinto sekä keskeiset ministeriöt ja virastot.

Hankkeen kumppaneita ovat mm. Kuntaliitto, Maanmittauslaitos sekä Digi- ja väestötietovirasto. Tulevan tietojärjestelmän toteuttamisesta ja ylläpidosta vastaa Suomen ympäristökeskus (SYKE). Ryhti-hankkeessa on omat osionsa, joiden tehtävänä on vastata alan yhteisen tahtotilan eteenpäin kuljettamisesta ja muutoksen tuesta.

Ryhti-hanke ja sen aikataulu kytkeytyy useisiin muihin, alan digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. Keskeisin on käynnissä oleva maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistus.

Ryhtin digiaskelia kunnille

Kysymyksiä ja vastauksia

Näin uusi tietojärjestelmä rakentuu

Lue lisää

Yhteentoimivuus saa tiedon liikkeelle

Tutustu yhteentoimivuustyöhön

Hankkeen aikataulu

Vuonna 2020

 • Hankkeen organisoituminen: ohjausryhmä kootaan, sidosryhmäinfot käynnistyvät
 • Yhteentoimivuustyö käynnistyy
 • Tahtotilan rakentaminen alan kanssa käynnistyy
 • Lainsäädäntöryhmä aloittaa työnsä
 • Päätetään tietojärjestelmän vastuuviranomaisesta 

Vuonna 2021

 • Kansallinen kaavojen tietomalli valmistuu
 • Kansallinen rakentamisluvan tietomalli valmistuu  
 • Lakiluonnokset kommentoitavana
 • Tietojärjestelmän vähimmäisvaatimukset ja toiminnallisuuksien määritykset valmistuvat
 • Tietojärjestelmän ylläpitokustannukset tiedetään
 • Valtakunnallinen kaavatiedon perusparannus ja rakennustiedon digitalisointi käynnistyy

Vuonna 2022

 • Vähimmäisvaatimusten mukaisen tietojärjestelmän toteutus alkaa
 • Tietojärjestelmän testaus ja pilotointi käynnissä

Vuonna 2023

 • MRL ja Rytj-laki astuvat voimaan
 • Tietojärjestelmätoteutus julkaistaan
 • Tietojärjestelmän koulutus ja laaja käyttöönotto
 • Ylläpito ja jatkokehitys >

Uutiskirje

Osallistu työhön

Ryhti-verkosto kasvaa hankkeen edetessä. Nyt on oikea hetki tulla mukaan varmistamaan, että rakennetun ympäristön tieto saadaan sujuvasti liikkeelle ja hyötykäyttöön.

Haluatko kertoa Ryhti-hankkeesta?

Ota kantaa

Seuraavat Ryhti-infot sidosryhmille

Avustukset

Ryhtihanke tukee rakennetun ympäristön digitalisaatiota edistävää työtä avustuksin. Haku on jatkuva.

Selvityksiä

Lisätietoja

Juhana Rautiainen, ohjelmapäällikkö 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto 0295250075  


Minna Perähuhta, neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto 0295250223