Ryhti-hanke

Rakennettu ympäristö synnyttää jatkuvasti arvokasta tietoa, jonka avulla voimme vaikuttaa muun muassa elinympäristömme toimivuuteen, terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen sekä ilmastonmuutokseen. Tällä hetkellä rakennettua ympäristöä koskeva laaja ja tärkeä tieto on hajallaan, epäyhtenäistä ja hankalasti käytettävissä.  

Rakennetun ympäristön tiedonhallinnassa on käynnissä muutos, jossa alueidenkäytön ja rakentamisen tiedot tuodaan entistä helpommin saataville ja yhtenäiseen muotoon. Uusi toimintamalli syntyy yhteisesti sovituista tiedonrakenteista, lainsäädännöstä ja siitä, että tiedot ovat saatavilla yhdestä paikasta.

Ryhti-hankkeen tehtävänä on vuosina 2020–2024 mahdollistaa tämä muutos valtakunnallisesti. Työ jatkuu vielä pitkään sen jälkeenkin.

Ryhti-hanke tuottaa pohjan paremmalle tiedolle ja tiedon saatavuudelle

Ryhti-hankkeessa kaavoituksessa ja rakentamisen luvituksessa syntyvät tiedot kootaan saataville yhtenäisessä muodossa. Tätä varten luodaan laajassa yhteistyössä valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä. Uudistuksesta hyötyvät sekä tiedon tuottajat että sen käyttäjät.

  • Yhdenmukainen tieto on sujuvasti ja turvallisesti saatavilla, kun tarvitaan.
  • Päällekkäisen tiedon kerääminen vähenee merkittävästi ja tieto pysyy ajan tasalla.
  • Laadukas tieto auttaa kehittämään julkisia palveluita ja monenlaista yritystoimintaa.
  • Investointi rakennetun ympäristön tietojen digitalisointiin maksaa itsensä takaisin.

Ryhti on yhteinen ponnistus

Uusi tapa hallita, tuottaa ja hyödyntää rakennetun ympäristön tietoa syntyy yhteistyönä. Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen Ryhti-hankkeessa ovat mukana kunnat, kiinteistö- ja rakennusalan toimijat, järjestöt, tietojärjestelmätoimittajat, aluehallinto sekä keskeiset ministeriöt ja virastot.

Hankkeen kumppaneita ovat mm. Kuntaliitto, Maanmittauslaitos, Digi- ja väestötietovirasto sekä DigiFinland. Tulevan tietojärjestelmän toteuttamisesta ja ylläpidosta vastaa Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Ryhti-hanke ja sen aikataulu kytkeytyy useisiin muihin, alan digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. Keskeisin on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistus. Rakennetun ympäristön digitalisaatiota koskevat lait tulevat voimaan 1.1.2024, jolloin myös uusi rakennetun ympäristön tietojärjestelmä avautuu käyttäjille.

Näin uusi tietojärjestelmä rakentuu

Lue lisää

Yhteentoimivuus saa tiedon liikkeelle

Tutustu yhteentoimivuustyöhön

​​​​Osallistu työhön

Ryhti-verkosto kasvaa hankkeen edetessä. Nyt on oikea hetki tulla mukaan varmistamaan, että rakennetun ympäristön tieto saadaan sujuvasti liikkeelle ja hyötykäyttöön. Tilaa uutiskirjeemme, osallistu tilaisuuksiin, kysy ja kommentoi! Ryhti-tiimin tavoitat sähköpostiosoitteella [email protected]

Haluatko kertoa Ryhti-hankkeesta?

Tapahtumia vuonna 2022-2023

Uutiskirje

Selvityksiä

Kaikki hanketta koskevat asiakirjat löydät Hankeikkunasta.

Lisätietoja

Juhana Rautiainen, erityisasiantuntija, ohjelmapäällikkö 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Johdon tuki 0295250075  


Minna Perähuhta, neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Johdon tuki 0295250223