Ryhti-hanke

Rakennettu ympäristö synnyttää jatkuvasti arvokasta tietoa, jonka avulla voimme vaikuttaa muun muassa elinympäristömme toimivuuteen, terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen sekä ilmastonmuutokseen. Tällä hetkellä rakennettua ympäristöä koskeva laaja ja tärkeä tieto on hajallaan, epäyhtenäistä ja hankalasti käytettävissä.  
 
Osana koko suomalaisen yhteiskunnan digitalisaatiota uudistuu myös tapa hallita, käsitellä ja hyödyntää rakennettua ympäristöä koskevaa tietoa. Ryhti-hankkeen tehtävänä on vuosina 2020–2024 mahdollistaa tämä muutos valtakunnallisesti.

Ryhti-hanke tuottaa pohjan paremmalle tiedolle ja tiedon saatavuudelle

Ryhti-hankkeessa kaavoituksessa ja rakentamisen luvituksessa syntyvät tiedot kootaan saataville yhtenäisessä muodossa. Tätä varten luodaan laajassa yhteistyössä valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä. Uudistuksesta hyötyvät sekä tiedon tuottajat että sen käyttäjät.

 • Yhdenmukainen tieto on sujuvasti ja turvallisesti saatavilla, kun tarvitaan.
 • Päällekkäisen tiedon kerääminen vähenee merkittävästi ja tieto pysyy ajan tasalla.
 • Laadukas tieto auttaa kehittämään julkisia palveluita ja monenlaista yritystoimintaa.

Ryhti on yhteinen ponnistus

Uusi tapa hallita, tuottaa ja hyödyntää rakennetun ympäristön tietoa syntyy yhteistyönä. Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen Ryhti-hankkeessa ovat mukana kunnat, kiinteistö- ja rakennusalan toimijat, järjestöt, tietojärjestelmätoimittajat, aluehallinto sekä keskeiset ministeriöt ja virastot.

Hankkeen kumppaneita ovat mm. Kuntaliitto, Maanmittauslaitos sekä Digi- ja väestötietovirasto. Tulevan tietojärjestelmän toteuttamisesta ja ylläpidosta vastaa Suomen ympäristökeskus (SYKE). Ryhti-hankkeessa on omat osionsa, joiden tehtävänä on vastata alan yhteisen tahtotilan eteenpäin kuljettamisesta, muutoksen tuesta sekä tiedon yhteentoimivuudesta.

Ryhti-hanke ja sen aikataulu kytkeytyy useisiin muihin, alan digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. Keskeisin on käynnissä oleva maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistus.

Digiaskelia kunnissa

Kysymyksiä ja vastauksia

Näin uusi tietojärjestelmä rakentuu

Lue lisää

Yhteentoimivuus saa tiedon liikkeelle

Tutustu yhteentoimivuustyöhön

Hankkeen aikataulu

Vuonna 2020

 • Hankkeen organisoituminen: ohjausryhmä kootaan, sidosryhmäinfot käynnistyvät
 • Yhteentoimivuustyö käynnistyy
 • Tahtotilan rakentaminen alan kanssa käynnistyy
 • Lainsäädäntöryhmä aloittaa työnsä
 • Päätetään tietojärjestelmän vastuuviranomaisesta 

Vuonna 2021

 • Tietomalleja tehdään kuntien ja eri sidosryhmien kanssa
 • Tietojärjestelmän ylläpitokustannukset tiedetään
 • Tietojärjestelmän määrittelytyö valmistuu
 • Tietojärjestelmän ensimmäisen vaiheen sisällöstä päätös

Vuonna 2022

 • Järjestelmän ensimmäisen vaiheen toteuttaja valitaan
 • Tekninen toteutus alkaa
 • Viestitään, milloin toteutuksen eri sisällöt ovat käyttöönotettavissa 
 • Kaavojen ja rakentamislupien tietomallit otettavissa käyttöön 
 • Vanhojen kaavojen digitointi-ohjelma alkaa vaiheittain
 • Seuraavan vaiheen määrittely alkaa

Vuonna 2023

 • Tietovirtoja testataan kuntien kanssa
 • Uusien toimintatapojen ohjeet ja koulutukset
 • RYTJ 1.0 avautuu vaiheittain ja tukipalvelut käytettävissä
 • Valmius vastaanottaa kaava-, rakentamislupatietoja ja rakentamisen rajoitusten tietoja
 • Rakennetun ympäristön tietokomponenttikirjasto hyödynnettävissä Yhteentoimivuusalustalla

Vuonna 2024

 • Uudet kaavoitus- ja rakentamislaki ja laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä astuvat voimaan
 • Valmius välittää rakennus-, kaava- ja rakentamisen rajoitusten tietoja
 • Valmius vastaanottaa ja välittää uusia rakennusjärjestystietoja
 • Ylläpito ja jatkokehitys >

Uutiskirje

Osallistu työhön

Ryhti-verkosto kasvaa hankkeen edetessä. Nyt on oikea hetki tulla mukaan varmistamaan, että rakennetun ympäristön tieto saadaan sujuvasti liikkeelle ja hyötykäyttöön. Tilaa uutiskirjeemme, osallistu tilaisuuksiin, kysy ja kommentoi! Ryhti-tiimin tavoitat sähköpostiosoitteella [email protected]

Haluatko kertoa Ryhti-hankkeesta?

Seuraavat Ryhti-infot sidosryhmille

Avustukset

Ryhtihanke tukee rakennetun ympäristön digitalisaatiota edistävää työtä avustuksin. Haku on jatkuva.

Järjestöavustukset

Kunta-avustukset

Selvityksiä

Lisätietoja

Juhana Rautiainen, ohjelmapäällikkö 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto 0295250075  


Minna Perähuhta, neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto 0295250223