Ekovirasto – kestävä kehitys ympäristöministeriön toiminnassa

Ympäristöministeriön tavoitteena on, että sen toiminnasta syntyy mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja ja että toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ympäristöministeriössä pyritään toimimaan ekologisesti ja mahdollisimman vähäpäästöisesti niin virkamiesten arkityössä kuin koko ministeriön toiminnassa.

Näitä tavoitteita edistää ympäristöministeriön Ekovirasto-ryhmä, joka on toiminut vuodesta 2008 alkaen. Ekovirasto-ryhmä edustaa kaikkia ministeriön osastoja, ja kehittää ministeriön toimintaa yhä ympäristöystävällisemmäksi. Ekovirasto-ryhmä järjestää myös vierailukäyntejä erilaisiin ympäristöystävällisiä innovaatioita toteuttaviin kohteisiin.

Ympäristöministeriön vuosien 2019-2020 ympäristöohjelman tavoitteina ovat ministeriön jätemäärien vähentäminen ja kierrätyksen edistäminen, sisäisen viestinnän parantaminen kierrätyksen ja jätteiden lajittelun osalta sekä ekologisten toimintatapojen edistäminen koko valtioneuvostossa.

Ympäristöministeriö kuuluu WWF:n Green Office -verkostoon

Ympäristöministeriö liittyi vuonna 2011 maailman luonnonsuojelujärjestö WWF:n Green Office -verkostoon. Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöjärjestelmä, jonka avulla työpaikat voivat vähentää ympäristökuormitustaan, saavuttaa säästöjä materiaali- ja energiakustannuksissa ja vaikuttaa osaltaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

WWF arvioi ympäristöministeriön Green Office -järjestelmän toteutumista säännöllisissä tarkastuksissa ja ministeriön toimittaman vuosiraportoinnin perusteella.

Järjestelmässä seurataan ympäristöministeriön matkustamisen, hankintojen, kiinteistönpidon (energia- ja vedenkulutus sekä jätteet) sekä paperinkulutuksen (julkaiseminen, kopiointi, tulostaminen) ympäristövaikutuksia.

Lisätietoja

[email protected]