Vesien- ja merten­suojelu

Vesien- ja mertensuojelun tavoitteena on, että Itämeren sekä jokien, järvien ja pohjavesien tila on vähintäänkin hyvä.

Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tehdä Suomesta maailman tehokkaimman vesiensuojelijan. Pääministeri Sannan Marinin hallitusohjelman mukaisesti Suomi jatkaa tehostettua Itämeren ja vesiensuojelun ohjelmaa vähintään sen nykyisessä laajuudessa vaalikauden ajan vesien hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi.