Digitaalinen rakennettu ympäristö

Julkishallinnossa on käynnissä laajoja tiedon hallintaa ja käyttöä parantavia uudistuksia, joilla vauhditetaan digitalisaatiota. Digitalisaation avulla tavoitellaan sujuvampia ja tehokkaampia prosesseja sekä ennen kaikkea parempia palveluita. Digimuutoksessa on tiivistetysti kyse siitä, että eri lähteissä oleva tieto saadaan virtaamaan yhteentoimivasti ja tietoturvallisesti.

Rakennetun ympäristön digivisio vuoteen 2030

Suomessa on vuonna 2030 maailman parhaaseen tietoon perustuva, hyvinvointia luova ja kestävä elinympäristö. 

Digitalisaatiota ei edistetä digitalisaation itsensä vuoksi, vaan se on väline tehdä moni muu asia entistä paremmin. Tarvitsemme esimerkiksi entistä tarkempaa tietoa rakentamisen ja alueidenkäytön ilmastovaikutuksista. Tarkempi tieto voi myös auttaa kierrättämään rakennusosia ja näin vähentämään luonnonvarojen käyttöä. Helposti saatavilla oleva ja luotettava tieto vahvistaa demokratiaa ja ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa oman ympäristönsä kehitykseen.

​​​​​​​Mitä tehdään juuri nyt?

Ympäristöministeriö kehittää erityisesti niitä tietoja, joita ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. Tiedonhallintaa, tiedon liikkumista ja yhteentoimivuutta koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan paraikaa. Tavoitteena on vauhdittaa digitalisaatiota ja parantaa rakentamisen laatua. Julkisen hallinnon työ rakentaa pohjan kiinteistö- ja rakennusalan valtakunnallisille sähköisille palveluille sekä uusille liiketoimintamahdollisuuksille.

Digimuutoksen kolme osaa ovat lainsäädäntö, tiedon yhteentoimivuus ja tietojärjestelmäuudistus.
Lainsäädäntöä uudistetan osana maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta sekä uudessa laissa rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä on paikka, jossa alueidenkäyttöön ja rakentamiseen liittyvät tiedot ovat jatkossa saatavilla.

Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuus tarkoittaa yhteisesti sovittuja sanastoja, koodistoja ja tietomalleja, jotta lähettäjä ja vastaanottaja ymmärtävät tiedon samalla tavalla.

Digitalisaatiota ohjaavia periaatteita

Kiinteistö- ja rakennusala on laatinut itselleen rakennetun ympäristön periaatteet, jotka on johdettu yleisistä valtioneuvoston digitalisoinnin periaatteista.

 1. Kehitämme ratkaisut ja palvelut asiakaslähtöisesti​
  Ratkaisut ja palvelut ovat olemassa ennen kaikkea käyttäjää eli asiakasta varten. Kokeilemme, mitä käyttäjät haluavat saada ratkaisulla tai palvelulla aikaiseksi. ​
 2. Poistamme turhat vaiheet
  Yritysten ja yhteisöjen välistä asiointia suoraviivaistetaan ja helpotetaan. Loppuasiakkaalla on ensisijaisesti mahdollisuus käyttää sähköistä palvelua.​
 3. Rakennamme helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita​
  Palveluita voidaan käyttää näppärästi ja tietoturvallisesti eri laitteilla. Huomioimme yksilöiden, yritysten ja yhteisöjen tarpeet.​
 4. Tuotamme asiakkaalle hyötyä nopeasti​
  Selvitämme, mitkä ovat asiakkaalle arvokkaimmat ominaisuudet ja aloitamme kehityksen niistä. Palvelusta saadaan nopeasti palautetta. Aikaa ja rahaa säästyy. Tekemällä ja kokeilemalla opimme.​
 5. Varaudumme häiriö- ja poikkeustilanteisiin
  Viestimme tällaisesta tilanteesta selkeästi​
 6. Käytämme jo olemassa olevaa tietoa ja sähköisiä palveluita
  Pyydämme uutta tietoa vain kerran. Teemme kustannustehokasta palvelukehitystä. Käytämme muun muassa Kansallista Palveluarkkitehtuuria (KaPA). Varmistamme, että palvelumme on muiden hyödynnettävissä.
 7. Avaamme tiedon ja rajapinnat yrityksille, yhteisöille ja yksilöille​
  Lähtökohtaisesti avaamme tiedon ja rajapinnat julkisesti saataville, ellei saatavuutta ole syytä erikseen rajata. Annamme tiedon hyödynnettäväksi uudenlaisten palveluiden kehittämiseen. Avoimuus koituu kaikkien eduksi!​
 8. Nimeämme tiedolle omistajan​
  Rakennetun ympäristön tiedolla on koko sen elinkaaren ajan nimetty omistaja, joka vastaa tiedon ajantasaisuudesta ja mahdollistaa vuoropuhelun eri tahojen välillä.​
 9. Noudatamme kansainvälisiä standardeja​
  Kansainväliset standardit ovat kehittämisen perustana.​
 10. Sidomme päätöksen lainvoimaisuuden digiin​
  Esimerkiksi kaava tai päätös saa lainvoiman vasta kun se on julkaistu standardissa muodossa avoimessa rajapinnassa.
 11. Kunnioitamme yksilöiden tietosuojaa ja dataoikeuksia
  Omadata-mallin mukaisesti yksilöt hallitsevat itseään koskevia tietoja sekä päättävät niiden jakamisesta, hyödyntämisestä ja siirtämisestä.