Digitaalinen rakennettu ympäristö

Uudistuva maankäyttö- ja rakennuslaki tulee edellyttämään sitä koskevilta tiedoilta yhteentoimivuutta. Laki tulee ohjaamaan ja tukemaan laajempaa muutosta kohti digitaalista rakennettua ympäristöä. Julkishallinnossa on käynnissä laajoja uudistuksia, joilla tietoja määritellään siten, että ne jatkossa ovat yhteentoimivia, kansainvälisten standardien mukaisia ja eri rekistereissä oleva tieto on sujuvasti käytettävissä. Työ luo pohjan kiinteistö- ja rakennusalan sähköisille palveluille ja liiketoimintamahdollisuuksille.