Ympäristöministeriön tapahtumat

Ympäristöministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ympäristöministeriö osallistuu.

Menneiden tapahtumien aineistot tallennetaan kyseisen tapahtuman sivulle. Menneet tapahtumat löytyvät kalenterin päivämäärähaun avulla.

 

Huoli pölyttäjien vähenemisestä on saanut paljon huomiota sekä kansalaiskeskustelussa, mediassa että päätöksenteossa. Tänä keväänä valmistui Suomen kansallinen pölyttäjästrategia, jossa on esitetty joukko pölyttäjien tilaa parantavia toimenpiteitä. Nyt on tarpeen aktivoida yhteiskunnan eri toimijat tarttumaan laaja-alaisesti näiden toimenpiteiden toteutukseen.

Järjestäjä: YM