Ympäristöministeriön tapahtumat

Ympäristöministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ympäristöministeriö osallistuu.

Menneiden tapahtumien aineistot tallennetaan kyseisen tapahtuman sivulle. Menneet tapahtumat löytyvät kalenterin päivämäärähaun avulla.

 

Tilaisuudessa esitellään ajankohtaisia turvetuotantoon liittyviä aiheita sekä keskustellaan niistä. Tilaisuus on avoin sekä viranomaisille sekä toiminnanharjoittajille.

Kestävä kaupunki –ohjelman vuosiseminaari kokoaa ohjelman tuoreita tuloksia, ajankohtaisia keskustelunaiheita sekä kiinnostavia esimerkkejä kestävästä kaupunkikehityksestä. Tervetuloa!

ke 23.11.2022–
to 24.11.2022

Rakennetun ympäristön energiakysymysten neuvottelupäivillä tuodaan esiin eri osapuolten näkemyksiä energiakysymyksistä. Ensimmäisenä päivänä esitellään energiakysymysten kokonaisuuteen liittyviä asioita sekä energiatehokkuusasioita uudis-, korjaus- ja vähähiilisessä rakentamisessa. Toisena päivänä käsitellään muun muassa alueidenkäyttöön, kestäviin energiamuotoihin ja tuulivoimaan liittyviä asioita. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton verkkotilaisuus.

Järjestäjä: YM

ke 23.11.2022–
to 24.11.2022

Rakennetun ympäristön energiakysymysten neuvottelupäivillä tuodaan esiin eri osapuolten näkemyksiä energiakysymyksistä. Ensimmäisenä päivänä esitellään energiakysymysten kokonaisuuteen liittyviä asioita sekä energiatehokkuusasioita uudis-, korjaus- ja vähähiilisessä rakentamisessa. Toisena päivänä käsitellään muun muassa alueidenkäyttöön, kestäviin energiamuotoihin ja tuulivoimaan liittyviä asioita. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton verkkotilaisuus.

Järjestäjä: YM

Järjestäjä: YM