Ympäristöministeriön tapahtumat

Ympäristöministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ympäristöministeriö osallistuu.

Menneiden tapahtumien aineistot tallennetaan kyseisen tapahtuman sivulle. Menneet tapahtumat löytyvät kalenterin päivämäärähaun avulla.

 

ma 3.5.2021–
ti 4.5.2021

Ajankohtaisista pohjavesiaiheista ja tutkimuksista informointi sekä lainsäädännön pohjavesiä koskevat ajankohtaisasiat.

Järjestäjä: YM

ma 3.5.2021–
ti 4.5.2021

Ajankohtaisista pohjavesiaiheista ja tutkimuksista informointi sekä lainsäädännön pohjavesiä koskevat ajankohtaisasiat.

Järjestäjä: YM

Tilaisuuden tarkoituksena on pitää neuvottelupäivä ajankohtaisista asioista liittyen yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvan mukaiseen toimintaan, sen valvontaan ja jätevedenpuhdistamoiden lupa-asioihin. Kohderyhmä: Valtion ympäristölupaviranomaiset aluehallintovirastoissa ja ympäristölupia valvovat viranomaiset ELY-keskuksissa

Järjestäjä: YM