Ympäristöministeriön tapahtumat

Ympäristöministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ympäristöministeriö osallistuu.

Menneiden tapahtumien aineistot tallennetaan kyseisen tapahtuman sivulle. Menneet tapahtumat löytyvät kalenterin päivämäärähaun avulla.

 

Tervetuloa kuulemaan ajankohtaista tietoa POP-jätteistä. Pysyvät orgaaniset yhdisteet (POP-yhdisteet) ovat myrkyllisiä, hitaasti hajoavia kemiallisia yhdisteitä, jotka kertyvät eliöihin ravintoketjussa ja kulkeutuvat kauas päästöpaikastaan ilman, veden tai muuttavien eläinlajien välityksellä. Niiden on arvioitu voivan aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja terveyshaittoja.

Järjestäjä: YM

Tilaisuus on tarkoitettu green deal –sopimusten osapuolille, mukaan liittyneille toimijoille sekä sopimustoiminnasta kiinnostuneille tahoille valtioneuvostossa, kunnissa ja alueilla, toimialajärjestöissä ja yrityksissä.

Järjestäjä: YM