Ympäristöministeriön tapahtumat

Ympäristöministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ympäristöministeriö osallistuu.

Menneiden tapahtumien aineistot tallennetaan kyseisen tapahtuman sivulle. Menneet tapahtumat löytyvät kalenterin päivämäärähaun avulla.

 

Ympäristöministeriö on käynnistänyt arvioinnin kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolain toimivuudesta. Niin sanotun kunnossapitolain toimivuusarviointi valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Tämän jälkeen päätetään jatkotoimista, kuten lain mahdollisesta uudistamisesta.

Järjestäjä: YM

Kaupunkiseutusuunnitelman tietomallin info-tilaisuus

Järjestäjä: YM

Järjestämme huhti-kesäkuussa 2022 alueellisia tilaisuuksia, joissa tunnistetaan ja määritellään yhdessä alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämistarpeita ja -tavoitteita.

Järjestäjä: YM