Ympäristöministeriön tapahtumat

Ympäristöministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ympäristöministeriö osallistuu.

Menneiden tapahtumien aineistot tallennetaan kyseisen tapahtuman sivulle. Menneet tapahtumat löytyvät kalenterin päivämäärähaun avulla.

 

Kestävät, vähähiiliset lähiöt – Asukaskeskeiset ratkaisut lähiöiden ilmastoviisaaseen asumiseen

Järjestäjä: YM

Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja ELY-keskukset järjestävät syksyn 2022-2023 välillä valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategian toimeenpanon vauhdittamiseksi etenkin kunnille ja kaupungeille suunnatun PIMA-kiertueen.​​​​​​​ Saman sisältöinen yhden päivän mittainen tilaisuus järjestetään kaikkien ELY-keskusten alueilla. Tilaisuuksissa esitellään ja keskustellaan Valtakunnallisesta pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategista, Maaperä kuntoon -ohjelmasta, isännällisten kohteiden edistämisestä, pilaantuneiden alueiden huomioimisesta maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa, kestävyyden huomioimisesta, vastuista selvittämisessä ja puhdistamisessa, rahoitusmahdollisuuksista sekä opastetaan MATTI-järjestelmän käyttöä ja pidetään PIMA-klinikkaa.

Järjestäjä: YM

ke 30.11.2022–
to 1.12.2022

Koulutuksessa käsitellään 1.1.2023 voimaan tulevia jätelain muutoksia, jotka koskevat jätteen kuljettajien ja jätteen välittäjien hyväksymisen edellytyksiä ja näiden valvontaa. Koulutus on tarkoitettu ELY-keskuksien henkilöille, jotka hyväksyvät jätteen kuljettajia ja jätteen välittäjiä jätehuoltorekisteriin ja/tai valvovat rekisteriin merkittyjä toiminnanharjoittajia.

Järjestäjä: YM

ke 30.11.2022–
to 1.12.2022

Koulutuksessa käsitellään 1.1.2023 voimaan tulevia jätelain muutoksia, jotka koskevat jätteen kuljettajien ja jätteen välittäjien hyväksymisen edellytyksiä ja näiden valvontaa. Koulutus on tarkoitettu ELY-keskuksien henkilöille, jotka hyväksyvät jätteen kuljettajia ja jätteen välittäjiä jätehuoltorekisteriin ja/tai valvovat rekisteriin merkittyjä toiminnanharjoittajia.

Järjestäjä: YM

Jäteraportointiklinikat on tarkoitettu raportointia tekeville toiminnanharjoittajille sekä raportoinnin tarkistaville viranomaisille. Klinikoilla käsitellään YLVAn muuttuneita jäteraportointiominaisuuksia teemakohtaisesti. Huom! Aihemuutokset mahdollisia. Klinikoiden sisältöjä voidaan suunnata osallistujien tarpeiden ja kiinnostuksen mukaisesti. Ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollista esittää kysymyksiä tai toiveita koulutukselle.

Järjestäjä: YM