Ilmasto

Ihmisen toiminta lämmittää ilmastoa, ja seuraukset ovat vakavia. Maapallon lämpenemisen rajaamiseksi 1,5 asteeseen tarvitaan voimakkaita ja nopeita päästövähennyksiä. Hillintätoimista huolimatta ilmasto lämpenee, joten muutokseen on myös sopeuduttava.

Ympäristöministeriö koordinoi Suomessa YK:n ilmastosopimuksen alaisia ilmastoneuvotteluja sekä Euroopan unionin neuvotteluita ilmastoasioista. Kansallisessa ilmastopolitiikassa ympäristöministeriö vastaa koordinaatiosta sekä osaltaan valmistelusta ja raportoinnista.

Vastaamme myös esimerkiksi maankäyttö- ja aluesuunnittelupolitiikasta, rakentamisesta, jätepolitiikasta ja kiertotalouden edistämisestä, jotka kytkeytyvät tiivisti päästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Lisäksi vastuullamme on luonnon monimuotoisuus, jonka hupeneminen on yhteydessä ilmastonmuutoksen etenemiseen

Ilmastolain uudistus

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Ilmastolakia uudistetaan ja vahvistetaan, jotta tämä tavoite toteutuu.

Ilmastolain uudistus

Kuntien ilmastoratkaisut

Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelman tavoitteena on, että kuntien ja maakuntien päästöt vähenisivät mahdollisimman paljon, nopeasti, kustannustehokkaasti ja hyväksyttävästi.

Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma 2018–2023

Hallituksen ilmastopolitiikka

Sanna Marinin hallitusohjelman tavoite Suomen hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 edellyttää nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen vahvistamista.

Hiilineutraali Suomi 2035

Euroopan unionin ilmastopolitiikka

EU:n ilmastopolitiikalla ohjataan sekä alueen yhteisiä että jäsenmaiden toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

Euroopan unionin ilmastopolitiikka

Pariisin ilmastosopimus

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen.

Pariisin ilmastosopimus

Keskipitkän aikavälin ilmasto­politiikan suunnitelma

Suunnitelma sisältää toimet päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden, asumisen, liikenteen ja maatalouden, päästöjen vähentämiseksi. Suunnitelma perustuu ilmastolakiin, ja se laaditaan kerran vaalikaudessa.

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Kiertotalouden strateginen ohjelma

Kiertotalous on talouden uusi perusta, jossa tuotanto ja kulutus mahtuvat maapallon kantokyvyn rajoihin. Kestävä luonnonvarojen käyttö varmistetaan pitämällä materiaalit käytössä mahdollisimman pitkään, jotta niiden arvo säilyy.

Kiertotalous

Rakentamisen ilmastovaikutukset

Rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen päästöistä. Jotta Suomi pystyisi saavuttamaan kansalliset ja kansainväliset ilmastotavoitteensa, on myös rakennussektorin päästöjä vähennettävä.

Vähähiilinen rakentaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus

Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehittää rakentamisen ohjausta sekä tukea kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa oman elinympäristön suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Maankäyttö- ja rakennuslaki