Ilmasto

Ihmisen toiminta lämmittää ilmastoa, ja lämpenemisen seuraukset ovat vakavia. YK:n ilmastoneuvotteluissa on asetettu tavoitteeksi maapallon keskilämpötilan nousun rajaaminen alle kahden asteen ja pyrkiä pitämään se alle 1,5 asteen. Rajan sisällä pysymiseksi tarvitaan voimakkaita ja nopeita päästövähennyksiä. Hillintätoimista huolimatta ilmasto lämpenee, joten muutokseen on myös sopeuduttava.

Ympäristöministeriö johtaa Suomessa YK:n ilmastosopimuksen alaisia ilmastoneuvotteluja sekä Euroopan unionin neuvotteluja ilmastoasioista. Suomen kansallisessa ilmastopolitiikassa ympäristöministeriö vastaa ministeriöiden välisestä koordinaatiosta sekä osaltaan ilmastopolitiikan valmistelusta ja raportoinnista. Ympäristöministeriö toimii myös ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän sihteeristönä.

Vastaamme myös esimerkiksi maankäyttö- ja aluesuunnittelupolitiikasta, rakentamisesta, jätepolitiikasta ja kiertotalouden edistämisestä, jotka kytkeytyvät tiivisti päästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Lisäksi vastuullamme on luonnon monimuotoisuus, jonka hupeneminen on yhteydessä ilmastonmuutoksen etenemiseen.