Muovitiekartan toteuttajat

Muovitiekarttaa toteuttaa laaja toimijoiden verkosto. Toimien toteutusta tukee ja vauhdittaa ympäristöministeriön asettama yhteistyöverkosto ja sihteeristö. Lisäksi aktiivisista kansalaisista koottu Muoviraati osallistuu muovitiekartan toimien kehittämiseen ja arvioimiseen.

Mukana muovitiekarttatyössä

Business Finland, Elintarviketeollisuus ry, Kaupan liitto ry, Luonnonvarakeskus LUKE, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, Marttaliitto ry, Metsäteollisuus ry, Muoviteollisuus ry, Rakennusteollisuus RT, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Suomen Kiertovoima ry, Suomen Pakkaustuottajat Oy, Suomen ympäristökeskus SYKE, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, Kierrätysteollisuus ry ja WWF Suomi.

Muovitiekartan yhteistyöverkosto 

Puheenjohtaja: Jarmo Muurman, ympäristöministeriö
Varapuheenjohtaja: Jyrki Alkio, työ- ja elinkeinoministeriö 

Jäsenet: Johanna Nykyri (maa- ja metsätalousministeriö), Mikko Paunio (sosiaali- ja terveysministeriö), Kristina Sinisalo (valtiovarainministeriö), Anna-Maija Pajukallio (ympäristöministeriö), Vesa Kärhä (Muoviteollisuus ry), Pia Vilenius (Kemianteollisuus ry), Mika Surakka (Suomen Uusiomuovi Oy), Pekka Tommola (Suomen Pakkaustuottajat Oy), Satumaija Levon (Elintarviketeollisuus ry), Aaron Vuola (Metsäteollisuus ry), Tuuli Kunnas (Rakennusteollisuus RT ry), Mikko Somersalmi (Rakennuttajien liitto RAKLI ry), Marja Ola (Kaupan liitto ry), Jutta Laine-Ylijoki (Suomen Kiertovoima ry), Mia Nores (Kierrätysteollisuus ry), Heikki Aro (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry), Iiris Kokkonen (WWF Suomi), Heidi Holmroos (Marttaliitto ry), Tiina Vyyryläinen (Kuluttajaliitto), Sampo Tukiainen (Business Finland).

Verkostosihteeristö

Pääsihteeri: Merja Saarnilehto, ympäristöministeriö

Jäsenet: Mika Honkanen (työ- ja elinkeinoministeriö), Sari Kauppi (Suomen ympäristökeskus SYKE), Panu Rantakokko (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL), Juha-Matti Katajajuuri (Luonnonvarakeskus Luke), Jarmo Ropponen (Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy).

Muoviraati

Muoviraati sparraa laajaa yhteistyöverkostoa kysymyksin, ehdotuksin ja kommentein sekä osallistuu erityisesti toimenpiteisiin, jossa kansalaisten mielipide ja motivaatio ovat tärkeitä. Raadin toiminnan tavoitteena on saada kansalaisten ääni kuuluviin muovihaasteen ratkaisemisessa ja vauhdittaa tiekartan toimeenpanoa.

Jäsenet: Mari Granström, Henna Hautakangas, Aino Huotari, Johanna Kohvakka ja Otso Sillanaukee.