Ikääntyneiden asuminen

Suomen väestö ikääntyy vauhdilla, ja ennusteiden mukaan kymmenen vuoden päästä yli neljäsosa suomalaisista on yli 65-vuotiaita. Erityisesti kaikkein vanhimpien kansalaisten osuus kasvaa nopeasti; yli 85-vuotiaiden määrä tulee kaksinkertaistumaan seuraavien 20 vuoden aikana.

Ikääntyneille sopivia asuntoja ja asuinympäristöjä tarvitaan jatkossa yhä enemmän, sillä kansallinen tavoite on, että iäkkäät ihmiset voivat asua kotona ja saada sinne tarvitsemansa palvelut. Kotona asumisen tukeminen on tärkeää sekä ikääntyvän väestön että yhteiskunnan kannalta, sillä se liittyy sekä asukkaiden toiveisiin ja itsemääräämisoikeuteen että tarkoituksenmukaiseen vanhuspalvelujen rakenteeseen.

Tällä hetkellä maamme asunnoista esteettömiä on vain 23 prosenttia, eli noin 700 000. Asuntokanta muuttuu hitaasti, ja siksi ennakoiviin toimiin on ryhdyttävä hyvissä ajoin. Ikääntyneiden yksilölliset tarpeet tulee huomioida sekä nykyisiä asuntoja ja asuinalueita korjattaessa että uusia rakennettaessa.

 

Tuoreessa selvityksessä sosiaalihuoltolain yhteisöllisestä asumisesta esitellään toimijoiden näkemyksiä haasteista, kuten kohteiden rahoituksesta ja fyysisistä ratkaisuista, toimijoiden välisestä yhteistyöstä ja kansallisesta ohjauksesta. Siinä esitetään myös ratkaisuehdotuksia näihin haasteisiin.
13.5.2024 pidetyn webinaarin aineistot sekä selvitys löytyvät alla olevasta linkistä.
Aineistoa ja webinaarin esitykset