Ympäristöhallinnon vuosittain myönnettävät valtionavustukset

Ympäristöhallinto myöntää vuosittain valtionavustuksia esimerkiksi ympäristönhoitoon, ympäristönsuojelun edistämiseksi, asunto- ja rakennusalan toimintaan, rakennusperinnön hoitoon, pohjavesien suojeluun, vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen sekä vesiensuojelun tehostamisohjelman toteuttamiseen.

Ympäristöhallinnon avustuksia myöntävät sekä ympäristöministeriö että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Tarkemmat tiedot, ohjeet ja lomakkeet julkaistaan hakukuulutuksen yhteydessä. Hakuilmoitus julkaistaan yleensä vuosittain lokakuussa.

Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2021 harkinnanvaraisten valtionavustusten haku on päättynyt. Haku oli käynnissä 15.10.-30.11.2020.

Lisätiedot, hakuilmoitus ja ohjeet
 

Ympäristöministeriön myöntämät avustukset

Ympäristöministeriö myöntää avustusta:

 • valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille
 • valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille
 • saaristoalueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan
 • seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan.

Avustukset valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille sekä asunto- ja rakennusalan järjestöille

Lomakkeet ja ohjeet avustusten saajille

Lisätiedot

Luonnonsuojelu ja ympäristö
Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

Rakennettu ympäristö ja asunto- ja rakennusala
Tuija Mikkonen
0295 250 184
[email protected]

Avustukset saaristoalueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan

Avustusta myönnetään sekä merialueen että sisämaan saaristoalueiden jätehuoltoa ja ympäristönsuojeluvalistusta edistävään toimintaan.

Lisätiedot

Sirje Stén
0295 250 276
[email protected]

Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

Avustukset seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan

Avustusta myönnetään kunnille ja kuntien virkistysalueiden hankintaa varten perustamille yhteisöille seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysaluehankintojen tukemiseen. Hankintojen tulee edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua.

Lisätiedot

Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

ELY-keskusten myöntämät avustukset

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) myöntävät avustusta:

 • rakennusperinnön hoitoon
 • saariston ympäristönhoitoon
 • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen
 • vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen.

Lisäksi yksittäiset ELY-keskukset myöntävät keskitetysti avustusta seuraavasti:

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävät valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävät projektiluonteiset hankkeet.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Tunturialueiden jätehuoltoa edistävä toiminta.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Maa- ja metsätalouden vesienhallintaa ja valuma-aluelähtöistä yhteistyötä edistävät toimet, joita avustetaan yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Kaupunkivesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen (hakuaikataulu marras-joulukuu 2020, poikkeaa muista hauista).

ELY-keskusten myöntämien avustusten tarkemmat tiedot, ohjeet, yhteystiedot ja hakulomakkeet julkaistaan ELY-keskusten verkkosivuilla.