Avustukset ja tuet

Ympäristöministeriö myöntää valtionavusta ja koordinoi tapoja, joilla organisaatiot ja yhteisöt voivat hakea avustusta omaan toimintaansa ja hankkeisiinsa. Valtionavustuksia myönnetään valtion talousarvion mukaisiin tarpeisiin ja hallitusohjelman tavoitteita tukeviin kehittämishankkeisiin.

Ympäristöministeriö muun muassa:

  • Myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia luonnonsuojelu-, ympäristö-, asunto- ja rakennusalan järjestöjen toimintaan ja virkistysalueiden hankintaan.
  • Myöntää valtionavustuksia tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.
  • Myöntää apurahoja toimittajien ja kuvaajien matkoihin ja ympäristöaiheisiin viestintähankkeisiin.
  • Koordinoi tiettyjä EU:n myöntämiä tukia (LIFE-rahoitus ja EU:n rakennerahastojen tuki ympäristöhankkeille).

Ympäristöministeriön myöntämiin avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Osaan haettavista avustuksista sovelletaan tarvittaessa erillisiä valtioneuvoston asetuksia. Myönnettävät valtionavustukset ovat pääasiassa yleisavustuksia, erityisavustuksia, investointiavustuksia sekä apurahoja. Valtionavustuksia myönnetään ei-taloudelliseen toimintaan ja taloudelliseen toimintaan yritystukina.