ASP-säästäminen ensi­asunnon ostajalle 

ASP eli asuntosäästöjärjestelmällä valtio tukee ensiasunnon hankintaa. Sen avulla on mahdollista säästää ja hankkia omistusasunto.

Tällä hetkellä ASP on tarkoitettu 15–44-vuotiaille ensimmäisen omistusasunnon hankkijoille. Alle 18-vuotiaan tallettamien säästöjen ehtona on, että ne koostuvat omalla työllä ansaituista varoista. Asunnon hankkija tekee pankin kanssa sopimuksen, jossa hän sitoutuu säästämään vähintään 10 prosenttia asunnon hinnasta. Samalla pankki sitoutuu antamaan lainaa, kun säästötavoite on saavutettu. ASP-korkotukilainan ehdot ovat edulliset, ja valtio maksaa osan koroista. Lainaan on mahdollista saada maksuton valtiontakaus. 

ASP-lainsäädäntöä uudistetaan ympäristöministeriössä. Samalla kun ASP-säästäminen on erittäin suosittua, sitä koskeva lainsäädäntö on vaikeaselkoinen ja osin vanhentunut. Uudistuksen tavoitteena on, että asuntosäästäjä, omistusasuntoa toivova ja pankin työntekijä saisivat paremmin selvän sen sisällöstä. Uudistuksessa säilyvät järjestelmän peruselementit: säästäjälle maksettava lisäkorko, korkotuki ja valtiontakaus sekä idea pitkäjänteisestä asuntosäästämisestä. 

Osallistu ASP-lainsäädännön kehittämiseen

Onko sinulla kokemuksia ASP-säästämisestä tai ASP-lainan nostamisesta? Miten kehittäisit järjestelmää? Valmistelussa kaivataan nyt nuorten aikuisten ajatuksia omistusasumisesta ja kokemuksia asuntosäästämisestä tai ensiasunnon ostosta. Vastaa kyselyyn ja ole mukana kehittämässä ASP-lainsäädäntöä. Vastausaikaa on 2.6.2024 saakka.

ASP-säästämisen periaatteita

 • Asuntosäästäjän on talletettava ASP-tilille vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä 150–4 500 euroa. Talletusten ei tarvitse tapahtua perättäisinä vuosineljänneksinä.
 • Talletuksille maksetaan säästöaikana 1 prosentin talletuskorko ja lainan noston yhteydessä 2–4 prosentin lisäkorko. Talletuskorko ja lisäkorko ovat verovapaita.  
 • ASP-sopimusta voidaan muuttaa säästöaikana. Sen voi siirtää toiseen pankkiin ja ottaa laina toisesta pankista, kuin mihin talletukset on tehty.  
 • ASP-laina ja valtiontakaus voidaan myöntää, kun säästössä on vähintään 10 prosenttia asunnon hankintahinnasta. Lainasta sovitaan pankin kanssa.  
 • Asunnon hankintaan voi käyttää muita kuin ASP-tilille talletettuja varoja. Niitä ei kuitenkaan lasketa ASP-sopimuksen mukaiseksi säästöosuudeksi. Säästöosuuteen lasketaan talletuksille suoritettava korko ja kertynyt lisäkorko.  
 • Myös omakotitaloa varten tarvittava tontti voidaan hankkia osana ASP-sopimusta.  
 • ASP-lainan enimmäislaina aika on 25 vuotta. 
 • ASP-laina on tarkoitettu omaan käyttöön tulevan asunnon rahoittamiseen. Asunnon voi kuitenkin erityisestä syystä vuokrata enintään kahdeksi vuodeksi korkotukiaikana.
 • ASP-sopimus purkautuu, jos tallettaja nostaa ASP-tilillä olevia varoja tai hankkii asunnon ennenaikaisesti.  

Korkotuki ja valtiontakaus turvaavat ASP-lainoja

ASP-korkotukilainojen enimmäismäärät nousivat 1.4.2024 alkaen korkotukilainojen enimmäismäärät ovat seuraavat:  

 • Helsinki: 230 000 euroa  
 • Espoo, Vantaa ja Kauniainen: 180 000 euroa  
 • Tampere, Turku: 160 000 euroa  
 • Muut kunnat: 140 000 euroa  

Kahden asuntosäästäjän yhdessä hankkiman asunnon ASP-lainan enimmäismäärää korotetaan 50 prosentilla. Tämä muutos tuli voimaan 1.1.2023, ja sitä sovelletaan myös ennen 1.1.2023 tehtyihin asuntosäästösopimuksiin, jos pankki ja asuntosäästäjä niin sopivat.

Korkotukilainan korosta ja takaisinmaksuehdoista sovitaan pankin kanssa. Pankin tulee myöntää korkotukilaina alhaisemmalla korolla kuin muissa myöntämissään ensiasuntolainoissa. Korkotukiaikana voi olla korkeintaan kaksi lyhennysvapaata vuotta. Ehdot koskevat korkotukilainaksi hyväksyttävää osuutta lainasta, ei mahdollista lisälainaa.

Valtio maksaa osan ASP-lainan koroista 10 ensimmäisen vuoden ajan. Korkotukea maksetaan 70 prosenttia korkotukilainasta perittävän vuotuisen koron siitä osasta, joka ylittää 3,8 prosenttia lainan jäljellä olevasta pääomasta.

ASP-korkotukilainoihin voi saada maksutta omistusasuntolainojen rajoitetun valtiontakauksen, joka on ASP-järjestelmässä ilmainen.

Lisätietoja

Neuvonta ja soveltamiskäytäntö

Valtiokonttori
p. 0295 50 2248
[email protected]

Lainsäädäntö

Satu Eronen
hallitussihteeri
p. 0295 250 180
[email protected]