ASP-säästäminen ensi­asunnon ostajalle 

ASP eli asuntosäästö- ja tukijärjestelmällä valtio tukee ensiasunnon hankintaa. Sen avulla yhä useamman on mahdollista säästää ja hankkia omistusasunto. ASP on tarkoitettu 15–44-vuotiaille ensimmäisen omistusasunnon hankkijoille. Alle 18-vuotiaan tallettamien säästöjen ehtona on, että ne koostuvat omalla työllä ansaituista varoista. Asunnon hankkija tekee pankin kanssa sopimuksen, jossa hän sitoutuu säästämään vähintään 10 prosenttia asunnon hinnasta. Samalla pankki sitoutuu antamaan lainaa, kun säästötavoite on saavutettu. ASP-korkotukilainan ehdot ovat edulliset, ja valtio maksaa osan koroista. 

Järjestelmää on kehitetty viime vuosina siten, että se palvelisi yhä useampaa eri elämäntilanteessa olevaa asunnonhankkijaa. 

ASP-ennakko­säästämisen periaatteita

  • Asunnon hankkijan on talletettava ASP-tilille vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä 150–4 500 euroa kunakin. Talletusten ei tarvitse tapahtua perättäisinä vuosineljänneksinä. Säästöosuuteen lasketaan myös talletuksille suoritettava korko ja kertynyt lisäkorko. 
  • ASP-sopimusta voidaan muuttaa säästöaikana. Sen voi siirtää toiseen pankkiin ja ottaa laina toisesta pankista, kuin mihin talletukset on tehty. 
  • Asunnon hankintaan voi käyttää muita kuin ASP-tilille talletettuja varoja. Niitä ei kuitenkaan lasketa ASP-sopimuksen mukaiseksi säästöosuudeksi. 
  • ASP-tilillä olevat varat voi nostaa vasta, kun sopimuksen ehdot on täytetty ja tallettaja on allekirjoittanut asuntoa koskevan kauppakirjan tai aloittanut asuntonsa rakentamisen. Asunnon voi hankkia, kun vähintään puolet ASP-sopimuksen mukaisista eristä on talletettu. Tarvittavasta väliaikaisesta rahoituksesta on sovittava erikseen. 
  • Myös omakotitaloa varten tarvittava tontti voidaan hankkia osana ASP-sopimusta. 
  • Sopimus purkautuu, jos tallettaja nostaa ASP-tilillä olevia varoja tai hankkii asunnon ennenaikaisesti. 

Pankki maksaa talletukselle yhden prosentin koron. Kun tallettaja on saavuttanut säästötavoitteensa ja tehnyt asuntokaupan tai saanut omakotitalonsa valmiiksi, pankki maksaa 2–4 prosentin lisäkoron. Talletuskorko ja lisäkorko ovat verovapaita. 

Korkotuki ja valtiontakaus turvaavat ASP-lainoja

Valtio tukee ASP-lainaa korkotuella, jota maksetaan, kun korot ylittävät tietyn omavastuuosuuden.  Asuntolaina tai osa siitä voidaan hyväksyä valtion tukemaksi korkotukilainaksi, jos ostaja ei saa asunnon hankkimiseen muuta tukea valtion varoista.  

Korkotukilainojen enimmäismäärät ovat kuntaryhmittäin seuraavat: 

  • Helsinki: 215 000 euroa 
  • Espoo, Vantaa ja Kauniainen: 160 000 euroa 
  • Tampere, Turku: 140 000 euroa 
  • Muut kunnat: 120 000 euroa 

Kahden asuntosäästäjän yhdessä hankkiman asunnon ASP-lainan enimmäismäärää korotetaan 50 prosentilla. Tämä muutos tuli voimaan 1.1.2023, ja sitä sovelletaan myös ennen 1.1.2023 tehtyihin asuntosäästösopimuksiin, jos pankki ja asuntosäästäjä niin sopivat. 

Korkotukilainan korosta ja takaisinmaksuehdoista sovitaan pankin kanssa. Pankin tulee myöntää korkotukilaina alhaisemmalla korolla kuin muissa myöntämissään ensiasuntolainoissa. Korkotukiaikana voi olla korkeintaan kaksi lyhennysvapaata vuotta. Ehdot koskevat korkotukilainaksi hyväksyttävää osuutta lainasta, ei sen sijaan mahdollista muuta lainaa.  

Valtio maksaa osan ASP-lainan koroista 10 ensimmäisen vuoden ajan. Korkotukea maksetaan 70 prosenttia korkotukilainasta perittävän vuotuisen koron siitä osasta, joka ylittää 3,8 prosenttia lainan jäljellä olevasta pääomasta. Esimerkiksi jos kokonaiskorko on 5,8 prosenttia, maksetaan 5,8:n ja 3,8 prosenttiyksikön erotuksesta korkotukea 70 prosenttia eli 1,4 prosenttia.

ASP-korkotukilainoihin voi saada maksutta omistusasuntolainojen rajoitetun valtiontakauksen.

Lisätietoja 

Neuvonta ja soveltamiskäytäntö

Valtiokonttori, p. 0295 50 2248 [email protected]

Lainsäädäntö

Satu Eronen, hallitussihteeri 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt Puhelin:0295250180   Sähköpostiosoite: