Kansain­välisen yhteistyön linjaukset tukevat ympäristö­ministeriön strategiaa

Ympäristöministeriön kansainvälisen yhteistyön linjaukset vahvistavat strategian painopisteiden kansainvälistä ulottuvuutta ja ministeriön kansainvälistä vaikuttavuutta ja profiilia. Linjausten ytimessä ovat kymmenen vaikuttamistavoitetta, jotka rakentuvat ympäristöministeriön strategian kolmelle tavoitteelle: hyvä ympäristö ja monimuotoinen luonto, hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta sekä kestävä kaupunkikehitys.

Tavoitteena on, että ympäristöministeriö on aktiivinen ja vahva vaikuttaja priorisoiduissa kansainvälisissä ympäristön- ja luonnonsuojelun sekä rakennetun ympäristön kysymyksissä. Vaikuttamistavoitteet perustuvat tieteen ja tutkimuksen viesteihin toimien kiireellisyydestä ja välttämättömyydestä ja tunnistavat nousevia ympäristökysymyksiä, kuten eläinperäisten virusten aiheuttamien pandemioiden juurisyyt, sekä tarpeen panostaa talouden vihreään ja sosiaalisesti oikeudenmukaiseen siirtymään.

Ympäristöministeriön vaikuttamistyöllä tavoitellaan perustavanlaatuista muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa ja maailmaa. Yksittäisten tavoitteiden toimeenpanolla voidaan ratkaista useampia globaaleja ympäristöhaasteita samanaikaisesti. Toimeenpano edellyttää myös useiden toimijoiden ja sektoreiden samansuuntaisia ja kunnianhimoisia toimia.

Linjaukset tukevat hallitusohjelman tavoitetta Suomesta, joka on kokoaan suurempi maailmalla ympäristö- ja ilmastotoimien sekä kestävän kehityksen edistäjänä. Linjaukset ulottuvat pääministeri Sanna Marinin hallituskauden loppuun 2023 asti.

Lisätietoja