Tietosuoja ja henkilö­tietojen käsittely ympäristö­ministeriössä

Yhteys­tiedot

Rekisterinpitäjä

Ympäristöministeriö
PL 35, 00023 Valtioneuvosto
Puhelinvaihde 0295 16001
[email protected]

Tietosuoja­vastaava

Maija Seppälä
[email protected]

Valtioneuvoston kanslia ja muut ministeriöt toimivat yhteisrekisterinpitäjinä, kun ne käsittelevät henkilötietoja valtioneuvoston yhteisissä tietojärjestelmissä.

Tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvoo tietosuojavaltuutettu.

Henkilötietojen käsittely ympäristö­ministeriössä

Ympäristöministeriö kunnioittaa asiakkaidensa, yhteistyötahojensa ja henkilöstönsä yksityisyyttä ja käsittelee näiden henkilötietoja vain perustellusta syystä. Käsittelemme henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi, yleisen edun mukaisten tehtäviemme suorittamiseksi sekä joissain tilanteissa myös henkilön itsensä antaman suostumuksen perusteella. Tarvitsemme henkilötietoja muun muassa palveluidemme tuottamiseen, henkilöstöasioiden hoitamiseen sekä yhteydenpitoon eri sidosryhmien kanssa.

Henkilötietoja käsittelevät ympäristöministeriössä vain ne työntekijät, joilla on työtehtävän mukaiset käyttövaltuudet ja oikeus käsitellä kyseistä asiaa. Lisäksi henkilötietojen käsittelijöinä voivat toimia ministeriön lukuun toimivat palveluntuottajat alihankkijoineen, joiden kanssa ministeriö on sopinut tietojen käsittelystä tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä ympäristöministeriön sinusta keräämiin tietoihin, saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä ja pyytää tiedoissa ilmenevien virheiden oikaisemista. Tilanteesta riippuen voit myös vaatia tietojesi poistamista ja niiden käsittelyn rajoittamista.

Säilytämme henkilötietojasi joko valtioneuvoston tiedonohjaussuunnitelman tai palvelun elinkaaren mukaisesti taikka siihen saakka, kunnes itse peruutat tilaamasi palvelun (uutiskirjeet ja julkaisut).

Tietosuoja­oikeutesi

Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä

Sinulla on oikeus saada tietää millä tavoin ja mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi. Olemme pyrkineet kuvaamaan verkkosivuillamme mahdollisimman kattavasti suorittamaamme henkilötietojen käsittelyä. Mikäli tarvitset lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ympäristöministeriössä, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme ([email protected]).

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö ympäristöministeriö henkilötietojasi. Mikäli käsittelemme tietojasi, sinulla on oikeus saada jäljennös näistä tiedoista, ellei meillä ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta. Voit pyytää jäljennöksen toimittamalla meille sitä koskevan tietopyynnön.

Oikeus oikaista tietoja

Mikäli huomaat, että sinusta käsittelemämme tiedot ovat vanhentuneita tai muuten virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää meiltä tällaisten tietojen oikaisemista. Tällaisessa tapauksessa pyydämme sinua kertomaan, mikä tieto on virheellinen ja perustelemaan virheellisyyden sekä miten tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto pitäisi täydentää ja miten.

Mikäli oikaisemme tietojasi, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietojasi on aiemmin luovutettu.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Mikäli käsittelemämme tiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä. Tällöin voimme jatkaa tietojesi käsittelyä vain suostumuksellasi, yleisen edun vuoksi tai jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi. Voimme käsitellä tietoja myös oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen takia.

Mikäli rajoitamme tietojesi käsittelyä, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan rajoittamisesta kaikille niille, joille tietojasi on aiemmin luovutettu.

Suostumuksen peruutus

Silloin kun käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus perua antamasi suostumus. Kun suostumus peruutetaan, ympäristöministeriö lopettaa henkilötietojesi käsittelyn ja poistaa sinusta kerätyt henkilötiedot.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Silloin kun henkilötietojesi käsittely ei perustu ympäristöministeriön lakisääteisen velvoitteen hoitamiseen, sinulla on halutessasi oikeus vastustaa sitä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Ympäristöministeriö lopettaa tällöin tietojesi käsittelyn, ellei siihen ole olemassa huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä, joka syrjäyttää etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai ellei se ole tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu

Mikäli koet, että suorittamamme henkilötietojen käsittely ei vastaa lainsäädännön sille asettamia vaatimuksia, sinulla on oikeus tehdä valitus tai kantelu tietosuojavaltuutetun toimistolle. Lisätietoa kantelun tekemisestä antaa tietosuojavaltuutetun toimisto.

Tietopyynnön tekeminen

Voit tehdä tietopyynnön henkilötietojesi tarkistamiseksi ottamalla yhteyttä ympäristöministeriön kirjaamoon. Kerro pyynnössäsi, milloin ja missä asioissa olet ollut yhteydessä ministeriöön (esimerkiksi kansalaiskirjeen lähettäminen tai uutiskirjeen tilaaminen), jotta voimme löytää tietosi. Kerro myös puhelinnumerosi, sillä tietopyyntöihin vastaaminen edellyttää usein lisätietojen pyytämistä.

Voit halutessasi lähettää tietopyynnön ympäristöministeriön kirjaamoon salattuna sähköpostina. Voit myös asioida henkilökohtaisesti kirjaamon palvelupisteellä.

Tietojesi luottamuksellisuuden turvaamiseksi ympäristöministeriön on varmennuttava henkilöllisyydestäsi. Siksi lähetämme vastauksen kirjattuna kirjeenä, joka on noudettavissa lähimmästä Postin palvelupisteestä. Jos noudat vastauksen ympäristöministeriön kirjaamon palvelupisteestä, tarkistamme henkilöllisyytesi noudon yhteydessä.

Ympäristöministeriön kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Kirjaamo, Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, Helsinki
Aukioloajat: ma-pe klo 8.00-16.15
Sähköpostiosoite: [email protected]
Puhelin: 02952 50300

Ilmoittajansuojeluun liittyvät asiat: [email protected].

Tallennetut henkilötiedot