Luonnon virkistys­käyttö

Luonnon virkistyskäytöllä tarkoitetaan vapaa-aikana virkistäytymistarkoituksessa tapahtuvaa liikkumista ja oleskelua luonnossa. Esimerkiksi kävely, pyöräily, hiihtäminen, marjastaminen, uiminen ja retkeily ovat yleisiä luonnon virkistyskäytön tapoja. Lähes kaikki suomalaiset, noin 96 prosenttia aikuisväestöstä, ulkoilevat luonnossa. Luonto onkin kevyen liikenteen väylien ohella Suomen suosituin liikuntapaikka. Perinteiset jokaisenoikeudet ja maamme runsaat metsät ja vesistöt antavat erinomaiset puitteet luonnossa liikkumiseen ja virkistäytymiseen.

Lähellä sijaitsevat virkistäytymis­ympäristöt ovat suositumpia

Useimmiten luonnosta nautitaan kodin läheisillä luontoalueilla, ulkoilualueilla tai talousmetsissä. Kuitenkin myös luontomatkailu on yleistynyt jatkuvasti, ja siitä on tullut merkittävä työllistäjä ja elinkeino Suomessa.

Suomalaiset haluaisivat kehittää liikuntapaikoista eniten lähiulkoilureittejä ja luontopolkuja. Etenkin kaupungeissa ja niiden lähialueilla luonnon virkistyskäyttöalueiden määrään ja saavutettavuuteen tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Kaupungin virkistäytymisalueilla ruuhkautumisen ja kulumisen ennaltaehkäisy on hyödyllistä kävijätyytyväisyyden kannalta sekä luonnon kestävän käytön näkökulmasta. 

Hyvinvointia ja elinvoimaa luonnosta

Luonnossa liikkuminen ja oleskelu vähentävät tutkitusti stressiä, parantavat mielialaa ja vahvistavat immuunipuolustusta. Luonnon virkistyskäytön mahdollisuudet vaikuttavat myönteisesti ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja kansantalouteen. Luonnon on oltava saavutettavissa kaikille, myös heikommassa asemassa oleville.

Yhteys luontoon on osa uudistuvaa ymmärrystä hyvinvointiyhteiskunnasta. Luonnon virkistyskäytön kehittäminen ja ohjaaminen ovat usean eri hallinnonalan tehtäviä ja edellyttää laajaa toimijoiden yhteistyötä. Kansallisen luonnon virkistyskäytön strategia 2030:n tavoitteena on tuoda luonnossa olemisen hyötyjä suomalaisten tietoon ja käyttöön. Strategian tietopohjana toimii muun muassa Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi LVVI3 -tutkimus.

Luonnon virkistyskäytön strategia

Jokaisenoikeudet

Ymparisto.fi: luonnossa virkistäytyminen

Lisätietoja

Matti Nieminen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnonvarat ja ympäristövaikutukset Puhelin:0295250001   Sähköpostiosoite:


Miliza Malmelin, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnonvarat ja ympäristövaikutukset Puhelin:0295250176   Sähköpostiosoite: