Kunniamerkit

Kunniamerkkejä myöntävät ritarikunnat. Ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvat yhteisöt ja yritykset voivat lähettää ympäristöministeriöön Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkeistä. Ehdotukset ohjataan ympäristöministeriöstä ritarikuntien käsiteltäväksi. Tasavallan presidentti on ritarikuntien suurmestari, joka tekee myöntämispäätökset ritarikuntien hallitusten esityksestä vuosittain itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta.

Kunniamerkin hakeminen

Kunniamerkkiesitykseen käytetään ritarikuntien hallituksen vahvistamaa kunniamerkkiehdotuslomaketta, jonka lisäksi esitykseen liitetään ympäristöministeriön käyttämä yhteenvetolomake.

Kunniamerkkiesitysten tulee olla ympäristöministeriössä mahdollisuuksien mukaan viimeistään 24.6.2024 mennessä, mutta viimeistään 31.7.2024. Määräajan jälkeen saapuvia kunniamerkkiehdotuksia ei voida ottaa huomioon. Aikaisemmin tehtyjä esityksiä ei käsitellä toistamiseen, vaan kustakin ehdotuksesta on aina tehtävä uusi aloite.

Käyntiosoite

Ympäristöministeriö/kirjaamo
Ritarikatu 2 B, Helsinki

Postiosoite

Ympäristöministeriö/kirjaamo
PL 23, 00023 Valtioneuvosto
Faksi: 09 1602 2165
Sähköposti: [email protected]

Määräaikaan mennessä ympäristöministeriöön toimitetut ehdotukset käsitellään ja toimitetaan edelleen ritarikuntiin. Kunniamerkin luokka voidaan muuttaa ympäristöministeriössä tai ritarikunnissa. Ympäristöministeriölle on myönnetty kunniamerkkiesityksiä varten merkkiluokittaiset kiintiöt, joita se ei saa ylittää. Tämän vuoksi vuosittain joudutaan karsimaan osa esityksistä.

Kunniamerkkien myöntäminen

Ritarikuntien kanslia julkistaa tiedot 6. joulukuuta myönnettävistä kunniamerkeistä kolme arkipäivää ennen itsenäisyyspäivää ritarikuntien verkkosivuilla. Ritarikuntien kanslia antaa tietoja kunniamerkkien käsittelystä itsenäisyyspäivää seuraavana arkipäivänä. Ritarikuntien kanslia toimittaa kunniamerkit kunniakirjoineen ympäristöministeriöön, josta ne toimitetaan edelleen esityksen tekijälle.

Yhteyshenkilö ympäristöministeriössä

Katariina Kovalainen, johdon assistentti 
ympäristöministeriö, Kansliapäällikkö, Kansliapäällikön esikunta Puhelin:0295250083   Sähköpostiosoite: