EU:n maaperä­strategia ja maaperän terveyden sääntely

EU:n komissio julkaisi joulukuussa 2021 EU:n maaperästrategian, jonka tavoitteena on terveet maaperät vuoteen 2050 mennessä. Komission mukaan 60–70 prosenttia EU:n maaperistä eivät ole terveitä, ja siksi maaperän suojelun tasoa halutaan nostaa.

EU:n maaperästrategialla pyritään varmistamaan, että vuoteen 2050 mennessä:

  • kaikki EU:n maaperäekosysteemit ovat terveitä ja vastustuskykyisempiä ja voivat siten tarjota elintärkeitä palvelujaan myös jatkossa.
  • uutta maata ei enää oteta käyttöön ja maaperän pilaantuminen on laskenut tasolle, jolla se ei enää aiheuta haittaa ihmisten terveydelle tai ekosysteemeille.
  • maaperän suojelusta ja kestävästä hoidosta ja huonontuneen maaperän ennallistamisesta on tullut yleisiä toimintatapoja.

Osana strategian toimeenpanoa komissio on julkaisut maaperän terveyttä koskevan direktiiviehdotuksen (Soil Monitoring Law), joka on osa vihreän kehityksen (Green Deal) ohjelmaa.

Ehdotus maaperädirektiiviksi EU:n komission verkkosivuilla
Euroopan komissio haluaa parantaa maaperän terveyttä | Tiedote 5.7.2023

Ehdotus sisältää: 

  • kriteereitä indikaattoreita maaperän terveydelle 
  • maaperän terveyden seurantaa ja seurannan tulosten raportointia komissiolle
  • pilaantuneiden maiden tunnistamista ja niitä koskevien riskien vähentämistä
  • maaperän kestävän käytön edistämistä
  • maaperän terveyttä koskevan sertifikaatin kehittämisen

    
Ehdotuksesta neuvotellaan yhteispäätösmenettelyssä. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto voivat esittää muutoksia eli tarkistuksia Euroopan komission esittämään direktiiviehdotukseen. Neuvottelut käynnistyvät Brysselissä syksyllä. Suomen kanta ehdotukseen julkaistaan syyskuussa.

Suomen maaperän tilasta on julkaistu selvitys

Ympäristöministeriö on julkaissut selvityksen, johon on koottu tietoa Suomen maaperän tämänhetkisestä tilasta ja sen seurannasta. MaaTieto-selvityksessä on tarkasteltu maaperän tilaa pelto- ja metsämailla, soilla, kaupunki- ja taajama-alueilla sekä lisäksi omana teemana maaperän pilaantumista.

Selvityksen ovat laatineet Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus ja Geologian tutkimuskeskus. Selvitys tukee valmistautumisessa maaperädirektiivistä käytäviin neuvotteluihin EU-jäsenmaiden kanssa.

Suomen maaperän seuranta, tila ja käytön ohjauskeinot - selvitys | valto.fi
Suomen maaperän tilan seurantaa tulee kehittää | Tiedote 19.6.

Lue lisää