Luonto ja vedet

Monimuotoinen luonto ja elinvoimaiset vesistöt ovat ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin perusta sekä edellytys kaikelle yhteiskunnan toiminnalle.

Ympäristöministeriön tavoitteena on pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja saattaa lajien ja luontotyyppien suojelu suotuisalle tasolle. Haluamme turvata ekosysteemien toimintaedellytykset ja pitää huolta jokien, järvien, pohjavesien sekä Itämeren tilasta.