Luonto ja vedet

Monimuotoinen luonto ja elinvoimaiset vesistöt ovat ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin perusta sekä edellytys kaikelle yhteiskunnan toiminnalle.

Ympäristöministeriön tavoitteena on pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja saattaa lajien ja luontotyyppien suojelu suotuisalle tasolle. Haluamme turvata ekosysteemien toimintaedellytykset ja pitää huolta jokien, järvien, pohjavesien sekä Itämeren tilasta.

 • YK:n biodiversiteetti­sopimuksen osapuolikokous »

  Biodiversiteettisopimuksen osapuolten kokouksessa 7.-19. joulukuuta 2022 sovitaan uusista päämääristä ja tavoitteista luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja elvyttämiseksi.

 • Helmi-ohjelma »

  Helmi-elinympäristöohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Ohjelman toimet auttavat satoja uhanalaisia lajeja sekä suurta osaa maamme uhanalaisista luontotyypeistä.

 • Vesiensuojelun tehostamisohjelma »

  Vesiensuojelun tehostamisohjelmalla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinnepäästöjä vesiin, kunnostetaan vesistöjä, vähennetään haitallisten aineiden pääsyä kaupunkivesiin, saneerataan Itämeren ympäristölle vaarallisia hylkyjä sekä rahoitetaan tutkimusta.

 • Luonnon monimuotoisuus »

  Luonnon monimuotoisuutta turvataan rauhoittamalla suojelualueita sekä suojelemalla lajeja ja luontotyyppejä. Tällä hetkellä luonto köyhtyy ennennäkemättömän nopeasti ja tavoitteena on kehityksen kääntäminen.

 • Kansallinen luonnon monimuotoisuus-strategia »

  Parhaillaan valmistellaan uutta kansallista luonnon monimuotoisuusstrategiaa. Strategian tavoitteena on pysäyttää luontokato vuoteen 2030 mennessä.

 • Mitä on vihreä siirtymä? »

  Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.