Vähä­hiilisen rakennetun ympäristön ohjelma (KIRA­ilmasto) 

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma, eli tuttavallisemmin KIRAilmasto, tukee 40 miljoonalla eurolla rakennetun ympäristön vihreää siirtymää.

Ohjelman tavoitteena on vauhdittaa rakennetun ympäristön ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä tukevien tuotteiden, teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien kehitystä ja leviämistä, edistää elinkeinorakenteen uudistumista ja kasvattaa suomalaisyritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailukykyä. Ohjelmalla edistetään myös ilmastonmuutokseen sopeutumista.


Ohjelman rahoitus ja kriteerit tulevat EU:n elpymis­välineestä

KIRAilmasto-ohjelma toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF). Osa RRF-rahoituksesta on päätetty ohjata rakennetun ympäristön ilmastotyöhön.

Ohjelmasta vastaavat ympäristöministeriö ja Business Finland. Mukana ohjelmaa toteuttamassa ovat myös KIRAHub ja Green Building Council Finland.

Rahoitettuja hankkeita yli 100

Ohjelma on myöntänyt valtionavustusta yli sadalle rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä edistävälle hankkeelle vuosina 2021–2023. Tukea ovat saaneet useat yritykset, kunnat, tutkimuslaitokset ja järjestöt.

Business Finland on myöntänyt rahoitusta etenkin vientiä tavoitteleville hankkeille ja ympäristöministeriö kansalliseen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Ympäristöministeriö toteuttaa myös aihetta tukevia hankintoja.  

Rahoitetut hankkeet käsittelevät rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä monipuolisesti. Hankkeissa kehitetään vähähiilisiä energiaratkaisuja ja rakennusmateriaaleja sekä vähähiilisyyden arviointimenetelmiä. Mukana on hankkeita, joissa tarkastellaan rakennusten suunnittelun ja rakentamisen sekä aluesuunnittelun keinoja edistää vähähiilisyyttä. Hankkeita on liittyen myös vähähiiliseen kiertotalouteen ja osaamisen kehittämiseen.

Ohjelmasta rahoitusta saaneet hankkeet päättyvät viimeistään vuonna 2025, ja koko ohjelma on valmis ja raportoidaan EU:lle kesäkuussa 2026.

Viennin edistämistä

Osana ohjelmaa Business Finland on edistänyt myös toimialan vientiä.

Osallistu tapahtumiin, tilaa uutiskirje ja seuraa #KIRAilmasto

Ohjelman hankkeita ja tuloksia esitellään tulostilaisuuksissa. Tilaisuuksista ja muista ohjelman ajankohtaisista asioista saa parhaiten tiedon seuraamalla ohjelman verkkosivua ja tilaamalla uutiskirjeen. Sosiaalisessa mediassa aihetta voi seurata tunnisteella #KIRAilmasto.

Seuraavat tulostilaisuudet:

  • 19.9 klo 13-16 Teema: Rakentamisen prosessit Ilmoittautuminen

  • 13.12 klo 13-16 Teema: Vähähiiliset energiaratkaisut

 

Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU

Hanke­videot ja artikkelit

Lue lisää hankkeista

Ympäristö­ministeriön hankkeiden loppuraportit

Tutustu loppuraportteihin

Kiinteistö- ja rakentamisala on ilmasto­kriisissä ratkaisijan paikalla

Lue artikkeli

Vähähiiliseen rakentamiseen on monta reittiä

Lue artikkeli

Lisätietoja

Maija Stenvall, ohjelmapäällikkö 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Rakennukset ja rakentaminen Puhelin:0295250354   Sähköpostiosoite: