Ajankohtaista

Tiedotteet

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja kansallisesta kemikaaliohjelmasta

15.10.2021 12.44
YM
Kansallinen kemikaaliohjelma asettaa tavoitteita ja suuntaviivoja kemikaaliturvallisuuden kehittämiseksi ja parantamiseksi. Kemikaaliohjelman avulla kehitetään ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua Euroopan unionin kestävyyttä edistävän kemikaalistrategian tavoitteiden mukaisesti. Uusi, vuoteen 2035 ulottuva kemikaaliohjelma on jatkoa vuosien 2006-2020 kansalliselle vaarallisia kemikaaleja koskevalle ohjelmalle. Ympäristöministeriö pyytää sidosryhmiä lausumaan ohjelmaluonnoksesta 15.11. mennessä.

Kunmingin kokouksesta hyvät eväät jatkotyölle luontokadon pysäyttämiseksi

15.10.2021 11.52
YM
YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouksen ensimmäinen vaihe tuotti hyvät eväät luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen tähtääville jatkoneuvotteluille. Kiinan Kunmingissa isännöimän, osin virtuaalisesti järjestetyn, kokouksen tärkein anti oli yhtenäinen viesti tarvittavien toimien kunnianhimon tasosta. Julkilausumassa alleviivataan, että toimia luontokadon pysäyttämiseksi on tehtävä ripeästi ja kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Ministerit tutustuvat arvokkaan lintuveden kunnostuksiin ja vieraspetopyyntiin Salminlahdella 15.10.

15.10.2021 10.05
MMM YM
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sekä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä tutustuvat yhdessä arvokkaan lintuveden kunnostuksiin Salminlahdella Kotkan ja Haminan rajalla perjantaina 15.10. Kunnostustöitä tuetaan vieraspetopyynnillä, joka turvaa vesilintujen pesimärauhan.

Erityisavustusta kunnille ja järjestöille luonnonhoitotöiden toteuttamiseksi

14.10.2021 13.28
YM
Kuva: Markus Sirkka
Helmi-ohjelman konkreettisia luonnonhoitotöitä voidaan toteuttaa aiempaa laajemmin, sillä valtioneuvosto on hyväksynyt asetuksen elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeisiin myönnettävästä erityisavustuksesta. Erityisavustusta voidaan myöntää kuntien, yhdistysten, säätiöiden ja vesiosuuskuntien elinympäristöjen tilaa parantaville hankkeille. Asetus on valtionavustuslain mukainen ja tulee voimaan 21.10. Ensimmäinen hakukierros aukeaa tästä seuraavana päivänä, eli 22.10.

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskusteli vähähiilisen kiertotalouden sopimuksesta
Koulutus, taloudelliset kannustimet ja palvelumallien kehittäminen avainasemassa kiertotalouden edistämisessä

13.10.2021 15.24
YM
Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän pääsihteeri Jarmo Muurman ja ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen istuvat pyöreän pöydän ympärillä ilmastopolitiikan pyöreän pöydän kokouksessa Säätytalolla
Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskusteli keskiviikkona kiertotalouden roolista hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamisessa. Keskustelussa korostui ilmastonmuutoksen, luontokadon ja materiaalien ylikulutuksen yhteys. Konkreettisina toimina kiertotalouden edistämiseen nousivat esiin erityisesti koulutus ja osaaminen, digitalisaatio, taloudelliset kannustimet ja uusien palvelumallien kehittäminen. Kokouksen puheenjohtajana toimi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Terveet tilat 2028 -ohjelman tueksi toteutetaan kehittävä väliarviointi

13.10.2021 10.00
OKM STM VNK YM
Valtioneuvoston kanslia toteuttaa Terveet tilat 2028 -ohjelmasta kehittävän väliarvioinnin. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa analyysi ohjelman toteuttamisesta, tuloksista ja vaikuttavuudesta sekä laatia analyysien pohjalta kehittämisesityksiä ohjelman jatkototeutukseen.

Vapaaehtoisella sopimuksella kohti yhä tehokkaampaa jätevedenpuhdistusta

12.10.2021 15.02
YM
Ympäristöministeriö, Vesilaitosyhdistys ja Kuntaliitto ovat allekirjoittaneet vapaaehtoisen Yhdyskuntajäteveden puhdistamisen green deal -sopimuksen, jolla pyritään vähentämään yhdyskuntien jätevesistä ympäristöön aiheutuvaa ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta.

Ministeri Mikkonen ja Eurooppa olemme me -kiertue saapuvat Joensuuhun – kerro oma mielipiteesi ilmastotoimista

12.10.2021 14.30
YM
Mitkä näkökulmat pitäisi huomioida Euroopan laajuisessa ilmastokeskustelussa? Mitä viestejä Joensuun ja Pohjois-Karjalan asukkailla on, kun puhutaan ilmastotoimien toteuttamisesta käytännössä? Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kutsuu alueen asukkaat keskustelemaan Euroopan kestävästä tulevaisuudesta maanantaina 25. lokakuuta Joensuussa järjestettävään tilaisuuteen.

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu keskustelemaan vähähiilisen kiertotalouden sopimuksesta

12.10.2021 11.22
VNK YM
Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu 11. kerran keskiviikkona 13. lokakuuta. Kokouksen aiheena on vähähiilisen kiertotalouden sopimus, jolla pyritään vauhdittamaan keväällä 2021 valmistuneen kiertotalousohjelman tavoitteiden saavuttamista.

YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokous käyntiin tänään – tavoitteena luontokadon pysäyttäminen  

11.10.2021 12.57
YM
YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokous COP15 alkaa tänään 11.10. Kiinan Kunmingissa. Kokouksessa pyritään sopimaan tavoitteista ja toimista globaalin luontokadon pysäyttämiseksi. Varsinaisia päätöksiä odotetaan osapuolikokouksen toisesta osiosta, joka järjestetään huhti-toukokuun vaihteessa 2022.