Ajankohtaista

Tiedotteet

Kuntien ja alueiden ilmastotyö laajenee – yhä useampi kunta mukana kehittämässä ilmastoratkaisuja

25.1.2022 10.35
YM
Kesällä otettu ilmakuva Turun kaupunkikuvasta.
Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma on tavoittanut laajan joukon kuntia ja muita ilmastotyön kohderyhmiä. Vuosina 2019-2021 ohjelmasta on rahoitettu noin 120 ilmastohanketta eri puolilla Suomea. Hankkeiden opit ja toimintamallit edistävät ja vauhdittavat kuntien ja alueiden siirtymistä kohti ilmastokestävää tulevaisuutta.

Uusi arkkitehtuuripoliittinen ohjelma korostaa arkkitehtuurin kykyä tukea hyvinvointia ja yhteiskunnan kestävyyttä

20.1.2022 10.04
OKM YM
Vellamo TSR. Kuva: Kotkan kaupunki
Arkkitehtuuri vaikuttaa olennaisesti ihmisten ja luonnon hyvinvointiin. Hyvä arkkitehtuuri ja suunnittelu kestää aikaa ja muuntautuu tarvittaessa uuteen käyttöön. Nämä ovat kantavia teemoja Suomen uudessa arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa. Ohjelma asettaa tavoitteet ja toimenpiteet, joilla rakennetun ympäristön kokonaisvaltaista kestävyyttä kehitetään vuosina 2022–2035.

EU:n ympäristöministerit kokoontuvat Amiensiin keskustelemaan kemikaalistrategiasta ja EU:n ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuudesta

20.1.2022 9.24
YM
EU:n ympäristö- ja energiaministerien epäviralliset kokoukset järjestetään 20.-22.1.2022 Ranskan Amiensissa. Ranskan isännöimiin kokouksiin osallistuvat Suomen edustajina ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari sekä elinkeinoministeri Mika Lintilän valtiosihteeri Jukka Ihanus.

Vuokratalojen asukkaiden vaikutusmahdollisia halutaan vahvistaa – yhteishallintolain uudistus lausuntokierrokselle

18.1.2022 9.38
YM
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja valtion tukemien vuokratalojen asukkaiden ja omistajien yhteishallintoa koskevan lakiesityksen luonnoksesta. Hallitusohjelman mukaisesti yhteishallintolain uudistuksella halutaan vahvistaa vuokratalojen asukkaiden päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Metsätalouden riski pohjavesien laadulle verrattain pieni

18.1.2022 9.05
MMM VN TEAS YM
Pohjaveden pinnankorkeutta mitataan Kokkolan Patamäellä vuonna 2017
Pohjaveden pinnankorkeutta mitataan Kokkolan Patamäellä vuonna 2017. Kuva: Ritva Britschgi SYKE
Metsätalouden todennetut vaikutukset pohjavesien laadulle ovat osoittautuneet verrattain pieniksi. Tutkittua tietoa vaikutuksista on kuitenkin melko vähän ja siksi seurantoja tulisi lisätä ja kehittää mahdollisimman nopeasti. Tähän tulokseen päädyttiin selvityksessä, jossa koottiin laaja tietopaketti metsänomistajille ja asiantuntijoille sekä tunnistettiin jatkokehitystarpeita.

Laki rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta vahvistettu

14.1.2022 11.43
YM
Tasavallan presidentti on tänään vahvistanut lain rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta. Uuden lain tavoitteena on kehittää ja selkeyttää vahinkojen korvaamista koskevaa sääntelyä. Erityisesti rauhoitetut linnut ovat aiheuttaneet mittavia vahinkoja viime vuosina. Laki tulee voimaan sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt lakiin sisältyvät tukijärjestelmät.

Kohtuuhintaisen asuntorakentamisen edistämiseen lähes kaksi miljardia euroa korkotuettua lainaa

13.1.2022 13.23
YM
Valtioneuvosto on päättänyt vuoden 2022 valtion tukeman asuntotuotannon hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelmasta. Tavoitteena on edistää kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoa, jakamalla korkotukivaltuuksia yhteensä 1,95 miljardin euron edestä.

Ympäristöministeriön viestintäjohtajaksi 12 hakijaa

29.12.2021 17.17
YM
Ympäristöministeriön viestintäjohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 12 henkilöä. Viestintäjohtajan virka täytetään viiden vuoden määräajaksi.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja EU:n muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä koskevasta hallituksen esityksestä

23.12.2021 10.36
YM
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä, jossa ehdotetaan muun muassa omaa erilliskeräysverkostoa muovia sisältäville kalastusvälineille sekä tuottajille velvollisuutta korvata kunnille tiettyjen muovituotteiden jätehuolto- ja siivouskustannuksia.   

Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2022 alusta voimaan tulevat säädökset

22.12.2021 12.42
YM
Ympäristöministeriön hallinnonalalla tulee 1.1.2022 voimaan seuraavia säädöksiä.