Ajankohtaista

Tiedotteet

YK:n luontokokous alkaa Montrealissa – nyt tarvitaan käännekohta luontokadon pysäyttämisessä

2.12.2022 8.58
YM
Montrealin luontokokous 7.-19.12.2022. Kuvassa sumuista metsää ylhäältä kuvattuna
YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolten 15. kokous järjestetään 7.-19. joulukuuta 2022 Montrealissa Kanadassa. ”Montrealin luontokokouksen tulee olla käännekohta luontokadon pysäyttämisessä vuoteen 2030 mennessä hieman samalla tavalla kuin Pariisin ilmastokokous oli ilmastokriisin torjunnassa”, Suomen delegaatiota johtava ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo kertoo. Ministeri Ohisalo osallistuu kokoukseen 15.-19.12.

Euroopan komissio antoi asetusehdotuksen hiilenpoistojen sertifioinnista hiilineutraaliuden saavuttamiseksi

30.11.2022 16.18
MMM TEM YM
Euroopan komissio julkaisi 30. marraskuuta asetusehdotuksen hiilenpoistojen sertifioinnista. Hiilenpoistot tarkoittavat keinoja poistaa hiilidioksidia ilmakehästä sekä maankäyttösektorin, eli maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön, hiilensidonnalla että teknologisin menetelmin. Sertifioinnin on tarkoitus luoda viitekehys EU jäsenvaltioiden hiiliyksiköiden tuotannolle, menetelmille ja kaupankäynnille.

Selvitys: Talousmetsien luonnonhoidon vaikuttavuutta voidaan vielä tehostaa

28.11.2022 9.03
MMM VN TEAS YM
Valtioneuvostolle laaditun selvityksen mukaan talousmetsien luonnonhoidon vaikuttavuuden parantaminen edellyttää luonnonhoidon huomioimista laaja-alaisesti metsäalan koko toimintakentässä: lainsäädännössä, ohjeistuksessa, kannustimissa ja metsänomistajien ohjauksessa. Muutokset vaativat riittäviä resursseja kuten aikaa, rahaa ja työvoimaa. Tarvitaan myös mittaristo luonnonhoidon vaikuttavuuden arviointiin.

Maatalouden ilmastotyöstä päätös COP27-ilmastokokouksessa

21.11.2022 13.45
MMM YM
Tulviva pelto Suomessa
Egyptin Sharm el-Sheihkissä pidetyssä COP27-kokouksessa oli maatalouden osalta tavoitteena saattaa päätökseen vuonna 2017 käynnistetyn Koronivia Joint Work on Agriculture -työsuunnitelman mukainen työ ja sopia YK:n ilmastosopimuksen alla tehtävän maatalouden ilmastotyön tulevaisuudesta.

Egyptin ilmastokokouksesta uusi rahasto ilmastonmuutoksen aiheuttamien tuhojen korvaamiseen, mutta heikosti työkaluja päästövähennysten vauhdittamiseen
Ministeri Ohisalo pettynyt ilmastokokouksen tuloksiin: “Päätökset eivät heijastele päästövähennysten kiireellisyyttä”

20.11.2022 7.05
YM
Kuva: UNFCCC
Egyptin ilmastokokous päättyi pitkäksi venyneiden neuvottelujen jälkeen ristiriitaisiin tunnelmiin sunnuntaiaamuna. Päästövähennysten vauhdittamiseen kokous tarjosi vain heikosti uusia työkaluja.

Yliopistonmäen puutalot ja funkistalo Turussa sekä kaksi Helsingin Sampi-korttelin rakennusta suojellaan rakennusperintölailla

18.11.2022 11.40
YM
Ympäristöministeriö on vahvistanut Varsinais-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskusten tekemät rakennussuojelupäätökset. Turun yliopistonmäen neljä puutaloa ja funkisasuintalo sekä Helsingin Kasarmikadun ja Rikhardinkadun kulmassa sijaitsevat kaksi rakennusta suojellaan rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla.

Tiilikkajärven kansallispuiston laajennusesitys eduskuntaan – laajennus sisältäisi vanhaa metsää, arvokkaita soita ja jälkiä jääkaudesta

17.11.2022 13.29
YM
Kuva: Mitja Piipponen
Valtioneuvosto antoi tänään hallituksen esityksen laiksi Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnissa sijaitsevan Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta. Kansallispuistoa laajennettaisiin noin 2441 hehtaarin verran valtion mailla. Tiilikkajärven kansallispuisto on nykyisellään 3450 hehtaarin laajuinen.

Into the Woods: Korkean tason päättäjät keskustelevat Espoossa metsien roolista hyvien elinympäristöjen rakentamisessa

15.11.2022 15.43
VNK YM
Metsää, jonka päällä teksti Into the Woods
Euroopan korkean tason poliittiset päättäjät kokoontuvat 24. marraskuuta Suomen luontokeskus Haltiaan, Espooseen keskustelemaan siitä, millaisia ratkaisuja metsät tarjoavat hyvien elinympäristöjen tavoittelussa. Pääministeri Sanna Marinin vieraiksi Into the Woods -tapahtumaan saapuvat Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, ympäristöasioista vastaava komissaari Virginijus Sinkevičius, Viron pääministeri Kaja Kallas ja Ruotsin varapääministeri Ebba Busch.

Lausuntokierros: aravalainojen vuosimaksutarkistuksista esitetään luovuttavan vuonna 2023

15.11.2022 10.54
YM
Ympäristöministeriö valmistelee väliaikaista muutosta arava-asetukseen. Valtion asuntorahastosta myönnettyjen vuokra- ja asumisoikeustalojen aravalainojen vuosimaksuja ei tarkistettaisi vuonna 2023, ja vuosimaksut pysyisivät siten vuoden 2022 tasolla. Muutoksella halutaan helpottaa asumisen poikkeuksellista kustannuspainetta.

Vanhojen luonnonsuojelualueiden lakeja päivitetään – malminetsintäkielto kansallis- ja luonnonpuistoihin sekä Punkaharjulle

10.11.2022 13.51
YM
Valtioneuvosto antoi tänään hallituksen esityksen eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamisesta. Rauhoitussäännökset päivitettäisiin vastaamaan uudistettavana olevan luonnonsuojelulain säännöksiä. Esityksessä muutettaisiin yhteensä 21 lakia. Lait koskevat ennen vuotta 1996 perustettua 28 kansallispuistoa, kaikkia Suomen 19 luonnonpuistoa sekä 12 muuta luonnonsuojelualuetta.