Ajankohtaista

Tiedotteet

Ympäristöministeriö on pyytänyt kuntia olemaan yhteydessä rakennushankkeisiin ryhtyneisiin parvekekaidejärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta

30.3.2023 15.05
YM
Ympäristöministeriö on tiedottanut ELY-keskuksille ja tiedottaa yhdessä Kuntaliiton kanssa kuntien rakennusvalvontaviranomaisille Vantaalla 2.3.2023 tapahtuneesta onnettomuudesta ja tutkinnan etenemisestä.

Talotekniikan viestintäfoorumi edistää energiatehokkuutta viestinnän ja neuvonnan keinoin – kahdessa vuodessa yli 1,5 miljoonaa kontaktia

30.3.2023 8.48
YM
Talotekniikan viestintäfoorumi on tarjonnut kahden vuoden ajan rakennusten omistajille ja ylläpidosta vastaaville henkilöille tietoa siitä, miten rakennusten energiatehokkuutta voi parantaa säätämällä talotekniset järjestelmät oikein ja pitämällä ne kunnossa. Foorumissa mukana olevilla toimijoilla on ollut yhteensä jo yli 1,5 miljoonaa asiakaskontaktia.

Kuusamossa ikimetsää suojelualueeksi

27.3.2023 13.30
YM
Juhtivaaran suojelualue. Kuva: Eero Melantie
Kuusamon yhteismetsä ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat sopineet kahden yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta. Suojeluun saadaan näin jopa 381 hehtaaria arvokasta metsäaluetta.

Tutkimus: Ilmastonmuutos uhkaa haastaa rajummin muiden kuin Suomen julkista taloutta, vaikutukset heijastuvat kuitenkin myös meille

27.3.2023 9.05
VM VN TEAS YM valtioneuvoston kanslia
27. maaliskuuta julkaistun tutkimuksen mukaan ilmastonmuutoksen talousvaikutukset koko kansantalouteen ja julkiseen talouteen ovat todennäköisesti tulevina vuosikymmeninä Suomessa vähäisemmät kuin valtaosassa muita maita. Talouden kannalta vihreä siirtymä ja sen eteneminen ovat lähivuosikymmeninä Suomessa tärkeämmässä roolissa kuin ilmastonmuutoksen vaikutukset.

Rauhoitettujen lajien aiheuttamiin vahinkoihin ennätyskorvaukset vuonna 2022 – uusi laki helpottaa vahinkojen ennaltaehkäisyä

24.3.2023 12.05
YM
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) maksoivat vuonna 2022 korvauksia rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi yhteensä noin 5,1 miljoonaa euroa. Helmikuussa voimaan tullut uusi laki helpottaa vahinkojen ennaltaehkäisyä ja korvausten hakemista.

Asuntorakentamisen pitkän korkotuen ehdot paranevat

23.3.2023 13.58
YM
Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt asetusmuutoksen, jolla parannetaan asuntorakentamisen pitkän korkotukimallin tukiehtoja. Muutoksella tuetaan entistä vahvemmin kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamista, hankintaa ja perusparantamista.

Ohisalo: Tervetullut ehdotus – auttaisi kuluttajia vertailemaan tuotteiden ympäristövaikutuksia
EU:n komissio haluaa hillitä tuotteiden ja palveluiden viherpesua

22.3.2023 15.58
YM
EU:n komissio on antanut keskiviikkona 22. maaliskuuta direktiiviehdotuksen vihreistä väittämistä, jolla tarkennetaan ympäristömainonnan pelisääntöjä. Direktiiviehdotuksen tavoitteena on antaa kuluttajille ja eri toimijoille luotettavaa ja yhdenmukaista tietoa tuotteen tai palvelun ympäristöominaisuuksista sekä vähentää niin sanottua viherpesua.

Suomesta jätevedenpuhdistuksen laitelahjoitus Ukrainaan

22.3.2023 9.30
YM
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY -kuntayhtymä on tilannut Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamon laitteiden inventoinnin tavoitteena lahjoittaa niitä Ukrainaan sikäläisten vesilaitosten käyttöön. Ympäristöministeriö tukee laitelahjoitusta.

IPCC:n raportti: Nyt tehtävät päätökset vaikuttavat tuhansia vuosia – ilmastonmuutoksen haasteisiin mahdollista vastata nopeilla ja laajoilla toimilla

20.3.2023 15.02
YM
Kuvassa lähikuva sulavasta jäästä.
Tieteellinen näyttö on selkeää: ilmastonmuutos on uhka ihmisten ja luonnon hyvinvoinnille. Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC toteaa tänään julkaisemassaan raportissa, että elinkelpoisen tulevaisuuden turvaaminen kaikille vaatii välittömiä toimia. Aikaa korjausliikkeelle on hyvin vähän, mutta ratkaisuja on saatavilla.

Selvitys: Nykyinen lainsäädäntö puutteellista luontokadon pysäyttämisen näkökulmasta - luontolaki vahvistaisi luonnon monimuotoisuuden turvaa

20.3.2023 9.39
YM
Tuoreen esiselvityksen mukaan luontoa turvaavassa lainsäädännössä on useita rakenteellisia puutteita, jotka olisi korjattava luontokadon suitsimiseksi. Lainsäädäntöä voidaan kehittää vahvistamalla sektorilakeja ja säätämällä kokonaan uusi luontolaki.