Ajankohtaista

Tiedotteet

Valtion tukemien vuokra-asuntojen asukasvalintaan otetaan käyttöön tulorajat

11.4.2024 14.32
YM
Valtioneuvosto on päättänyt, että valtion tukemien vuokra-asuntojen (ara-vuokra-asuntojen) asukasvalinnassa otetaan käyttöön enimmäistulorajat. Tulorajat koskevat sekä uusien asukkaiden valintaa että asunnon vaihtoa. Tulorajat eivät koske erityisryhmille tarkoitettuja vuokra-asuntoja. Enimmäistulorajat tulevat käyttöön 1.1.2025.

Valtionavustusta myönnetty vahingoittuneiden rauhoitettujen, luonnonvaraisten eläinten hoitotoimintaan

11.4.2024 10.19
YM
Avustuksen kohteena oli luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettujen vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitotoiminta. Avustushaku oli auki 3.1.–31.1.2024. Avustuksia myönnettiin yhteensä 277 000 euroa.

Rauhoitettujen eläinten aiheuttamista vahingoista maksettiin korvauksia noin 3,37 miljoonaa euroa vuonna 2023

8.4.2024 10.59
YM
Valkoposkihanhia Värtsilässä.
Kuva: Ilkka Elo
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) maksoivat vuonna 2023 yhteensä noin 3,37 miljoonaa euroa korvauksia rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Suurin osa korvauksista kohdistui itäisen Suomen valkoposkihanhivahinkoihin.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä annetun lain muutosehdotuksista

26.3.2024 17.12
YM
Lausuntoja pyydetään luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Lausuntokierroksella olevien muutosehdotusten tavoitteena on sujuvoittaa tiedon kulkemista viranomaisten välillä. Lausuntoja voi jättää 5. toukokuuta asti.

Toimia puhtaan siirtymän vauhdittamiseksi: energia- ja ilmastostrategian sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu käyntiin

25.3.2024 11.45
TEM YM
Ilmakuva, jossa maantietä ja metsää.
Energia- ja ilmastostrategiassa sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa tullaan linjaamaan toimista ilmastotavoitteiden edistämiseksi ja puhtaan siirtymän vauhdittamiseksi. Suunnitelmien on määrä valmistua vuoden kuluttua.

EU:n ympäristöministerit keskustelevat EU:n 2040-ilmastotavoitteesta 

25.3.2024 9.54
YM
EU:n ympäristöministerit kokoontuvat maanantaina 25.3. Brysseliin keskustelemaan EU:n vuotta 2040 koskevasta ilmastotavoitteesta. Suomea edustaa Brysselissä ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen. 

Asumisen selvitysryhmältä kehittämisehdotuksia asuntopoliittisten tavoitteiden edistämiseksi

13.3.2024 12.31
YM
Kerrostalon yläosa sinistä taivasta vasten
Selvitysryhmän tehtävänä oli arvioida valtion tukeman asuntotuotannon merkitystä ja kehittämistarpeita, arvioida valtion asuntorahaston (VAR) käyttötarkoitusta sekä tunnistaa yhteiskunnan tukemaan asuntotuotantoon suunnatut epäsuorat tuet ja suuruusluokat. Selvitysryhmä tunnisti ongelmia valtion tukeman asuntotuotannon rahoituksessa ja sen kyvyssä tasata suhdanteita. Segregaation ehkäisemiseksi ryhmä kohdentaisi ARA-tuotantoa osin eri tavoin ja ehdottaa korkotukilainoituksen kehittämistä markkinaehtoisuuden ja kilpailun varmistamiseksi.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Mykkänen Kiovassa: Tuemme Ukrainaa ympäristötuhojen kartoituksessa ja jälleenrakennuksessa

8.3.2024 19.19
YM
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen vieraili perjantaina 8. maaliskuuta Kiovassa Ukrainan ympäristö- ja luonnonvarainministeri Ruslan Striletsin kutsusta. Hän tapasi vierailulla myös Ukrainan varapääministerin ja jälleenrakennusministerin Oleksandr Kubrakovin sekä varaenergiaministeri Svitlana Grynchukin.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen vierailee Kiovassa

8.3.2024 13.12
YM
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen vierailee Kiovassa 8.3.2024. Vierailun tavoitteena on keskustella sodan aiheuttamista ympäristötuhoista, Ukrainan energiatilanteesta sekä Suomen tuesta Ukrainan jälleenrakentamisessa ja energia-alan avusta Ukrainaan.

Ravinteiden kierrätyksen avustuksia haettavissa kesäkuun loppuun asti 

8.3.2024 10.06
YM
Ravinteiden kierrätyksen avustushaku on auki. Ympäristöministeriö kannustaa hakemaan hankeavustusta viipymättä, jotta toteutukselle jää riittävästi aikaa. Rahoitettavien hankkeiden tulee valmistua viimeistään vuoden 2025 loppuun mennessä.