Ajankohtaista

Tiedotteet

Ympäristöministeriön ehdotus valtion talousarvioon vauhdittaa irtautumista fossiilienergiasta

5.8.2022 10.20
YM
Ympäristöministeriön ehdotus vuoden 2023 talousarvioesitykseen omalle hallinnonalalle on yhteensä 336 miljoonaa euroa, mikä on 7,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarvioesityksessä. Valtion asuntorahastosta ehdotetaan lisäksi 293,9 miljoonaa euroa asuntorahoitukseen tukiin.

Heikki Isotalo ministeri Ohisalon erityisavustajaksi

20.7.2022 11.20
YM
Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalon erityisavustajana aloittaa valtiotieteiden maisteri Heikki Isotalo maanantaina 1.8. alkaen.

Selvitys: Puurakentaminen hienoisessa kasvussa asuinkerrostaloissa

15.7.2022 9.29
YM
Puukerrostaloasuntojen määrä ja kerrosala ovat hienoisessa kasvussa, kertoo ympäristöministeriön tilaama selvitys. Puukerrostaloasuntoja on mahdollisesti toteutumassa noin 14 340 kappaletta. Puukerrostalohankkeet keskittyvät erityisesti pääkaupunkiseudulle, muista maakunnista Pirkanmaa erottuu positiivisesti.

Saamelaisten geenivaroihin liittyvää perinteistä tietoa selvitetään

14.7.2022 9.01
YM
Ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa selvitetään saamelaisten geenivaroihin liittyvää perinteistä tietoa ja luodaan ohjeistus, miten saamelaisten geenivaroihin liittyvää perinteistä tietoa voidaan hyödyntää oikeudenmukaisesti ja saamelaisten suostumuksella. Hankkeen toteuttaa Dierpmis ay.

EU:n ympäristöministerit keskustelevat luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjumisesta

13.7.2022 7.29
YM
EU:n epävirallisessa ympäristöministerikokouksessa 13.-14. heinäkuuta valmistaudutaan YK:n biodiversiteetti- ja ilmastokokouksiin sekä keskustellaan Ukrainan sodan ympäristövaikutuksista ja EU:n asiantuntija-avusta. Valtiosihteeri Terhi Lehtonen edustaa Suomea Prahassa pidettävässä kokouksessa.

Asetusluonnokset eräiden muovituotteiden haittojen vähentämisestä lausunnolle

8.7.2022 15.16
YM
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä koskevan direktiivin täytäntöönpanoon liittyvistä asetusluonnoksista. Asetuksissa ehdotetaan esimerkiksi erillisiä roska-astioita tupakantumpeille sekä velvollisuutta tiedottaa kertakäyttöisten muovituotteiden haitallisista vaikutuksista ja niiden uudelleenkäytettävistä vaihtoehdoista. Lisäksi muovia sisältävän kalastusvälinejätteen vastaanotolle asetettaisiin vähimmäisvaatimukset. Lausuntoja voi antaa 19.8.2022 saakka.

Valtioneuvosto linjasi kantansa komission ehdotukseen lisätä aurinkoenergian käytön edistäminen osaksi uudistettavaa rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä

8.7.2022 13.45
YM
Valtioneuvosto pitää komission antamaa ehdotusta tervetulleena ja pitää tärkeänä, että aurinkoenergiaa edistetään EU-alueella.

ASP-järjestelmän ehdot paranevat – muutokset voimaan vuoden 2023 alussa

8.7.2022 10.53
YM
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on vahvistanut tänään 8.7.2022 lait, joilla parannetaan asuntosäästöpalkkiojärjestelmän ehtoja. ASP-järjestelmän uusilla ehdoilla pyritään edistämään erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten mahdollisuuksia omistusasumiseen.

Fosforin käyttöä rajoittava asetus lausunnolle

7.7.2022 15.18
MMM YM
Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt tänään 7.7.2022 lausunnolle valtioneuvoston asetuksen, joka rajoittaa fosforin käyttöä maa- ja puutarhataloudessa sekä viher- ja ympäristörakentamisessa. Keskeisin muutos on, että sääntely kattaa kaikki pellot vuodesta 2023 alkaen. Tavoitteena on myös, että fosforikuormitus vesistöihin vähenee ja peltojen korkeimmat fosforipitoisuudet alenevat, mutta kasvien fosforintarve turvataan.

Lausuntokierros käynnistyy hallituksen esityksestä laiksi rakentamisen ammattilaisten pätevyyksien toteamisesta

7.7.2022 9.53
YM
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä laiksi, joka koskee rakentamislain mukaisia rakentamisen ammattilaisille myönnettäviä pakollisia pätevyystodistuksia. Kyseessä on rakentamislain liitännäislaki, jonka tavoitteena on keventää rakennusvalvontojen hallinnollista taakkaa ja yhtenäistää pätevyyksien tulkintaa.