Ajankohtaista

Tiedotteet

Työryhmä valmistelemaan kaavojen toteuttamisen ja katujen kunnossapidon lainsäädännön uudistamista

1.12.2023 14.30
YM
Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotukset uudeksi yhdyskuntakehittämislaiksi ja uudeksi yhdyskuntarakentamislaiksi. Kaavojen toteuttamista ja katujen kunnossapitoa ohjaavat säännökset uudistetaan näissä laeissa pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti. Työ on osa laajempaa alueidenkäyttöä sääntelevän lainsäädännön uudistusta.

Merenkurkun luonnonsuojelun erimielisyyksiin etsitään ratkaisuja

1.12.2023 12.36
YM
Ympäristöministeriö on tilannut ulkopuolisen kartoituksen Merenkurkun luonnonsuojeluun liittyvistä ristiriidoista. Kartoituksen perusteella luonnonsuojeluun liittyvät jännitteet ja osapuolten välinen syvä epäluottamus ovat kehittyneet vuosikymmenien aikana. Varsinaisten kiistakysymysten lisäksi taustalla on tyytymättömyyttä ympäristöhallinnon toimintatapoihin sekä luottamuspulaa. Kartoitus toi esiin kuitenkin myös myönteistä kehitystä yhteistyössä sekä halua yhteiseen ongelmanratkaisuun.

COP28-ilmastokokous alkoi historiallisella sovulla ilmastotuhoja koskevasta rahastosta

30.11.2023 18.00
YM
YK:n ilmastosopimuksen osapuolet pääsivät tänään sopuun ilmastotuhoja koskevasta rahastosta. Rahasto on ollut neuvotteluissa prioriteetti erityisesti pienille ja köyhille maille.

Luonnonsuojelulakia tarkentava asetus hyväksytty

30.11.2023 14.55
YM
Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt luonnonsuojeluasetuksen. Luonnonsuojeluasetuksen päivittäminen on osa luonnonsuojelulain uudistusta. Uusi luonnonsuojelulaki tuli voimaan 1. kesäkuuta.

Pilaantuneiden alueiden puhdistamista edistetään tukilakia muuttamalla

30.11.2023 14.00
YM
Valtioneuvosto hyväksyi tänään ehdotuksen pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta. Muutos toisi uuden vaihtoehdon alueiden pilaantuneisuuden selvittämisen ja puhdistamisen järjestämiseksi. Ehdotuksen mukaan Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja pilaantuneen alueen haltija tai muu osa puoli voisivat jakaa työn kustannukset. Tämä toisi enemmän ja entistä merkittävimpiä kohteita selvitys- ja kunnostustoimien piiriin.

YK:n ilmastokokous alkaa Dubaissa – keskiössä erityisesti energiaratkaisut

28.11.2023 14.44
TEM UM VNK YM
YK:n ilmastosopimuksen osapuolet kokoontuvat COP28-kokoukseen Arabiemiirikuntiin Dubaihin 30.11.-12.12. Pääministeri Petteri Orpo edustaa Suomea valtionjohtajien kokouksessa 1.-2. joulukuuta. Ministeriviikolla 8.-12.12. Suomen valtuuskuntaa johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Arviointi: Suomen luontopaneelin työ päätöksenteon tueksi kiitettävää

28.11.2023 13.22
YM
Suomen luontopaneelin toiminnasta on teetetty ensimmäinen ulkopuolinen arviointi. Arvion mukaan paneeli on vastannut tavoitteeseen koostaa luonnon monimuotoisuutta koskevaa tietoa päätöksenteon tueksi.

Metsähallitus käynnistää suurten merituulivoimahankkeiden huutokaupat

23.11.2023 13.30
MMM TEM YM
Havainnekuva, Metsähallitus
Valtioneuvosto teki 23.11.2023 periaatepäätöksen huutokauppamenettelyn käynnistämisestä viidellä Suomen yleisillä vesialueilla sijaitsevalla merituulivoima-alueella. 

Helmi-ohjelman hankehaku kunnille ja järjestöille tammikuussa – Kunta- ja Järjestö-Helmi -avustushaku tukee konkreettista ennallistamis- ja luonnonhoitotyötä

22.11.2023 14.50
YM
Kunnille ja järjestöille suunnattu erityisavustus Helmi-ohjelman mukaisten elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeiden toteuttamiseen on haettavissa 2.1.2024–31.1.2024. Avustusta myönnetään hankkeisiin, joissa vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta heikentyneiden elinympäristöjen tilaa parantavilla toimilla. Avustuksen myöntää koko maassa keskitetysti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Selvityshanke tukemaan energiahankkeiden lupakäytäntöjen ja ympäristöön liittyvien lupamenettelyjen yhden luukun kehittämistä

21.11.2023 16.05
YM
Ympäristöministeriön johdolla on käynnistynyt hanke, jonka tavoitteena on tukea uusiutuvan energian ja vihreiden investointien lupamenettelyjen sujuvoittamista. Projekti rahoitetaan EU:n Teknisen tuen välineen (TSI) kautta, ja sitä koordinoi Euroopan komissiossa rakenneuudistusten tuen pääosasto DG REFORM.