Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät

Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäiviä järjestetään ympäristöministeriön hallinnonalan strategisesti tärkeistä ja lainsäädännön täytäntöönpanon edellyttämistä keskeisistä kysymyksistä. Koulutus- ja neuvottelupäivät ovat lähtökohtaisesti tarkoitettu kaikille kumppaneillemme, mutta tapauskohtaisesti tilaisuus voi olla rajattu vain ympäristöhallinnossa työskenteleville.

Tilaisuuksien tietoja täydennetään sitä mukaa, kun ne tarkentuvat. Toistaiseksi tilaisuudet toteutetaan pääasiassa etätilaisuuksina. Lähetämme ilmoittautuneille tiedot etäyhteydestä ennen tilaisuutta. Samoin linkki aineistoihin lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

Koronatilanteesta johtuen koulutuskalenteriin voi tulla muutoksia. Rajalliset järjestelymahdollisuudet voivat johtaa siihen, että myös tilaisuuden kohderyhmää joudutaan rajaamaan.

 

Tilaisuus Ajankohta ja paikka Lisätiedot, ilmoittautuminen, kohderyhmä ja yhteyshenkilö
KemiDigi-klinikat ELY ja AVI ympäristöviranomaisille 

Etäyhteys
26.3.2021,
10.5.2021,
1.9.2021,
14.10.2021,
3.12.2021

Ohjelma

Minna Valtavaara, YSO

Kaivosten ympäristönsuojelupäivä 
 

Etäyhteys, Teams
16.3.2021
 

Ilmoittautuminen ja ohjelma

Soile Nieminen, Kainuun ELY-keskus

Vesienhoidon toimenpiteiden toteutumsien seuranta
 
18.3.2021
 

Turo Hjerppe, LYMO  ja Sari Väisänen, SYKE

Ilmastovaikutusten arviointi YVAssa ja SOVAssa 

Etäyhteys, Teams
25.3.2021
 

Ohjelma ja ilmoittautuminen

Seija Rantakallio, LYMO

Puhdistamovalvojien ja -luvittajien neuvottelupäivät Turku,
5.-6.5.2021

Ari Kangas, LYMO

 

Rakennusperinnön ja korjausrakentamisen ajankohtaispäivä Webinaari
11.5.2021

Hanna Hämäläinen, RYMO

 

Pohjavesipäivä
 

toukokuu Juhani Gustafsson, LYMO
Hallinnon sisäiset PIMA-neuvottelupäivät
 
26.-27.5.2021 Nina Lehtosalo, YSO
Vesienhoidon kuulemispalautteen huomiointi ja vesienhoitosuunnitelmien viimeistely
 
16.6.2021 Turo Hjerppe, LYMO  ja Sari Väisänen, SYKE
Luonnonsuojelun toteuttajien arviointipäivä
 
kesäkuun alku tai syksy Esa Pynnönen, LYMO
Maatalouden LUMO-neuvottelupäivät
 
kevät tai syksy
Helsinki
 
Tapio Heikkilä ja Johanna Helkimo, LYMO
Maatalouden uusimman ympäristötiedon vaihtopäivät
 
kevät tai syksy Johanna Helkimo ja Sonja Pyykkönen, LYMO sekä MMM
Kulttuurimaiseman hoidon neuvottelupäivät
 
25.-26.8.2021
Mikkeli ja Etelä-Savo
 
Tapio Heikkilä, LYMO  ja Tuija Mikkonen, RYMO sekä Sirpa Peltonen ESAELY
Vaikuta vesiin -päivät
 
31.8.-1.9.2021
Rovaniemi?
 
Turo Hjerppe,LYMO ja Timo Jokelainen, LAPELY?
Suolajiston uhanalaisuus ja suojelu
 
14.9.2021,
YM,Pankkisali
 
Esko Hyvärinen, LYMO
Luonnonsuojelun neuvottelupäivät
 
15. - 16.9.201 Otaniemi ja Vallisaari (maastopäivä)
 
Aulikki Alanen, LYMO ja Iida Kämäri Uudenmaan ELY-keskus
Ympäristönsuojelun neuvottelupäivät
 

22.-23.9.2021
YM,Pankkisali

Nina Lehtosalo, YSO
PIMA-neuvottelupäivä
 
29.9.2021
 
Nina Lehtosalo, YSO
Maa-ainesneuvottelupäivä
 

30.9.2021

Hanne Lohilahti , LYMO
YVA-SOVA-neuvottelupäivät
 
syyskuu, Hyytiälä
 
Minna Torkkeli, LYMO ja Leena Ivalo, PIR ELY
Jätealan neuvottelupäivät
 
6.-7.10.2021
YM, Pankkisali
 
Marja-Riitta Korhonen, YSO
Maatalouden ympäristönsuojelun neuvottelupäivät
 
6.-7.10.2021
Etelä-Pohjanmaa
Sonja Pyykkönen, LYMO ja Anne Polso, EPOELY
Kemikaalikysymykset ympäristöluvassa ja sen valvonnassa
 
12.10.2021
YM, Pankkisali
Eeva Nurmi ja Minna Valtavaara, YSO
Alueidenkäytön neuvottelupäivät
 
12.-13.10.2020
Helsinki, Pasila
 
Anu Kerkkänen ja Petteri Katajisto, RYMO
MARA-koulutus 13.10.2021
YM, Pankkisali 
 
Marja-Riitta Korhonen, YSO
Jäteraportointikoulutus 28.10.2021
YM, Pankkisali
 
Marja-Riitta Korhonen, YSO
Kalankasvatuksen ympäristösuojelun neuvottelupäivät
 
loka-marraskuu
Varsinais-Suomi
Johanna Helkimo, LYMO ja Mirva Wideskos, VARELY
METSO-toteuttajien neuvottelupäivä  9.11.2021
YM, Pankkisali
 
Esa Pynnönen LYMO, Susanna Anttila SYKE
METSO-tutkimusseminaari  10.11.2021
YM, Pankkisali
 
Esa Pynnönen LYMO, Susanna Anttila SYKE
Ympäristölupapäivät 2021 9.-10.11 tai 10.-11.11.2021
Vaasa
 

 
 

Maaperä kuntoon- ja JASKA-päivät

17.-18.11.2021
Tampere, Sokos hotelli Torni
 

Nina Lehtosalo, YSO
Turvetuotannon ympäristön- ja luonnonsuojelupäivä marraskuu
YM, Pankkisali
 
Hanne Lohilahti, LYMO
Rakennetun ympäristön energiakysymysten neuvottelupäivät 
 
24.-25.11.2021
YM, Pankkisali
Simon Le Roux, Sanna Andersson ja Sanna Jylhä, RYMO
Jätehuoltorekisterikoulutus 1.12.2021
YM, Pankkisali
 
Marja-Riitta Korhonen, YSO
Metsätalouden vesiensuojelupäivät
 
syksy Maarit Loiskekoski, LYMO ja
MMM, LUKE ja SYKE, 
KEMKO-koulutus syksy
SYKE:n tilat
 
Nina Lehtosalo, YSO
MATTI-koulutuksia valtion viranomaisille sekä kunnille syksy
SYKE:n tilat
 
Nina Lehtosalo, YSO
     
Muut neuvottelupäivät:    
Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät 15.-16.3.2021

Yhdyshenkilöt: Minna Koskinen, Keski-Suomen ELY-keskus ja Vuokko Väistö, Uudenmaan ELY-keskus

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Kaivannaisjätteiden hallinnan BAT-päätelmien koulutukset  helmi-marraskuu

Lisätiedot: Soile Nieminen ja Joni Kivipelto, Kainuun ELY-keskus
 

Kaivosvalvojien- ja luvittajien neuvottelupäivät syksy 2021 Lisätiedot: Soile Nieminen ja Joni Kivipelto, Kainuun ELY-keskus

 

Aiempien tilaisuuksien aineistot

Lisätietoja

Ulla Ylikoski
assistentti
ympäristöministeriö
p. +358 295 250 327
[email protected]