Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät 2022

Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäiviä järjestetään ympäristöministeriön hallinnonalan strategisesti tärkeistä ja lainsäädännön täytäntöönpanon edellyttämistä keskeisistä kysymyksistä. Koulutus- ja neuvottelupäivät ovat lähtökohtaisesti tarkoitettu kaikille kumppaneillemme, mutta tapauskohtaisesti tilaisuus voi olla rajattu vain ympäristöhallinnossa työskenteleville.

Tilaisuuksien tietoja täydennetään sitä mukaa, kun ne tarkentuvat. Toistaiseksi tilaisuudet toteutetaan pääasiassa etätilaisuuksina. Lähetämme ilmoittautuneille tiedot etäyhteydestä ennen tilaisuutta. Samoin linkki aineistoihin lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

Koronatilanteesta johtuen koulutuskalenteriin voi tulla muutoksia. Rajalliset järjestelymahdollisuudet voivat johtaa siihen, että myös tilaisuuden kohderyhmää joudutaan rajaamaan.

 

Tilaisuus Ajankohta ja
paikka
Ohjelma, ilmoittautuminen ja yhteyshenkilö
Kutsutilaisuus: PIMA-klinikka 23.8. Nina Lehtosalo YSO ja Outi Pyy SYKE
Lintuvesien kunnostuspäivät (Helmi-ohjelma)

24.-25.8.
Jyväskylä

Ohjelma ja ilmoittautuminen (SYKE)
Ilpo Huolman UUDELY ja Päivi Gummerus-Rautiainen LYMO
Kulttuurimaiseman hoidon neuvottelupäivät 24.-25.8.
Mikkeli
Ohjelma ja ilmoittautuminen
Tapio Heikkilä LYMO ja Tuija Mikkonen RYMO
Pilaantuneen ympäristön puhdistaminen 30.8.
Paja, Helsinki ja Teams
Ohjelma ja ilmoittautuminen
Nina Lehtosalo YSO
Luonnonsuojelun toteuttajien arviointipäivät 30.-31.8
Rovaniemi
Ohjelma ja ilmoittautuminen
Esa Pynnönen LYMO
YVA-SOVA -neuvottelupäivät 6.-7.9.
Tampere
Ohjelma ja ilmoittautuminen
Seija Rantakallio ja Lasse Tallskog, LYMO sekä Riina Arffman, PIRELY
PIMA-neuvottelupäivä 13.9.
Pankkisali ja Teams
Ohjelma ja ilmoittautuminen
Nina Lehtosalo YSO
Luonnonsuojelun neuvottelupäivät

13.-14.9.
Haikon Kartano (Porvoo) ja Teams

Ohjelma ja ilmoittautuminen
Hanne Lohilahti LYMO ja Tuomas Lahti Uudenmaan ELY-keskus
Ympäristönsuojelun neuvottelupäivät

14.-15.9.
Pankkisali ja Teams

Ohjelma ja ilmoittautuminen
Nina Lehtosalo YSO
Natura 2000 -verkoston täydennykseen liittyvä tietolomaketietojen päivityskoulutus 15.9. klo 14-15
Teams
Ohjelma ja ilmoittautuminen
Janne Hesso LYMO
PIMA-kiertue Uudellamaalla 19.9.
Uudenmaan ELY-keskus
Ohjelmasivu
Nina Lehtosalo YSO
Ympäristönsuojelun valvontapäivä 20.9.
Pankkisali ja Teams
Juha Lahtela YSO
Vaikuta vesiin -päivät 28.-29.9. Rovaniemi Salla Koskela LYMO
Maa-ainespäivä 29.9. klo 10-16 Kuntaliitto, Kalkki B3 ja Teams Hanne Lohilahti LYMO
KemiDigi-klinikka: KemiDigi yleisesti 4.10. klo 10-11
Teams
Ohjelma ja ilmoittautuminen
Minna Valtavaara YSO
Alueidenkäytön neuvottelupäivät 5.-6.10
Helsinki
Anu Kerkkänen ja Petteri Katajisto RYMO
PIMA-kiertue Kainuussa 6.10. Ohjelmasivu
Nina Lehtosalo YSO
Kalankasvatuksen ympäristöpäivät 6.-7.10.
Jyväskylä
Ohjelmasivu
Johanna Helkimo LYMO ja Mirva Wideskog VARELY
Jäteraportointikoulutus  12.10.
Etäyhteys
Ohjelma ja ilmoittautuminen
Eini Lemmelä (YSO)

Jäteraportointiklinikka: Jätteen tuottajan kirjanpito- ja raportointivelvollisuus

26.10. klo 9-10
Etäyhteys

Tarja Anttila, POP ELY ja Eini Lemmelä, YSO

Maatalouden uusimman ympäristötiedon vaihtopäivät 26.-27.10
Tampere, Sokos Hotel Ilves
Johanna Helkimo ja Sonja Pyykkönen LYMO
(yhdessä MMM kanssa)
Jätehuoltorekisterikoulutus syyskuu 1 pv
Pankkisali/Teams
Marja-Riitta Korhonen, Sirkku Jaakkola ja Eini Lemmelä YSO
Ympäristöhallinto ja ELY-tiekartta alueellisen ilmastotyön paaluttajina syyskuu
Teams
Olli-Pekka Pietiläinen YSO
Puhdistamovalvojien ja -luvittajien neuvottelupäivät syys-lokakuu
Helsingin ulkopuolella, paikka tarkentuu
Ari Kangas LYMO
MARA ja MASA syksy
Valtioneuvoston tila ja Teams
Jouni Nissinen YSO
(yhdessä SYKEn kanssa)

Jäteraportointiklinikka: Jätteen käsittelijän kirjanpito- ja raportointivelvollisuus

2.11. klo 14-15
Etäyhteys
Tarja Anttila, POP ELY ja Eini Lemmelä, YSO
KemiDigi-klinikka: KemiDigi kemikaaliluettelo 7.11. klo 13-14
Teams
Minna Valtavaara YSO
Metso-toteuttajien neuvottelupäivät 8.11.
Pankkisali
Susanna Anttila SYKE ja Esa Pynnönen LYMO
PIMA-klinikka 8.11. Nina Lehtosalo YSO ja Outi Pyy SYKE
Ennallistamisen ja luonnonhoidon neuvottelupäivä 9.11.
Pankkisali
Hanna-Leena Keskinen LYMO ja Kaija Eisto Metsähallitus
Ympäristö- ja vesilupapäivät 9.-10.11.
Oulu
Tapio Orjasniemi ja Paula Airaksinen, AVI

Jäteraportointiklinikka: Yhdyskuntajätevesilietteen tuottajan ja käsittelijän kirjanpito- ja raportointivelvollisuus

18.11. klo 13-14
Etäyhteys

Tarja Anttila, POP ELY ja Eini Lemmelä, YSO

Turvetuotannon ympäristön- ja luonnonsuojelupäivä 23.11.
Pankkisali ja Teams
Hanne Lohilahti LYMO
Rakennetun ympäristön energiakysymysten neuvottelupäivät 23.-24.11.
Teams
Sanna Andersson, Simon le Roux ja Sanna Jylhä RYMO
Jätealan neuvottelupäivät marraskuu
Valtioneuvoston tila ja Teams
Marja-Riitta Korhonen YSO
Velvoitetarkkailupäivä marraskuu
Pankkisali
Petri Liljaniemi LYMO

Jäteraportointiklinikka: Jäteöljyn käsittelijän kirjanpito- ja raportointivelvollisuus

2.12. klo 13-14
Etäyhteys

Tarja Anttila, POP ELY ja Eini Lemmelä, YSO

Jätevakuussääntelyn jalkautus 8.12.
Pankkisali ja/tai Teams
Sini Pietilä YSO
KemiDigi-klinikka: KemiDigi luvituksessa ja valvonnassa 16.12 klo 9-10
Teams
Minna Valtavaara YSO

Jäteraportointiklinikka: Aihe tarkentuu myöhemmin

16.12. klo 12-13
Etäyhteys
Tarja Anttila, POP ELY ja Eini Lemmelä, YSO

Muut neuvottelupäivät

Tilaisuus Ajankohta ja paikka Lisätiedot, ilmoittautuminen, kohderyhmä ja yhteyshenkilö

Rakennetun ympäristön ja asumisen tietoaineistot (RASTI) -seminaari

20.9. Ohjelma ja ilmoittautuminen
Elina Nyberg ja Vuokko Heikinheimo SYKE

Kaivosvalvojien ja -luvittajien neuvottelupäivä

 

30.-31.8.2022 Joensuu ja Outokumpu

Soile Nieminen ja Joni Kivipelto, KAIELY sekä Mari Heikkinen, POKELY

Lisätietoja

[email protected]