Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät

Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäiviä järjestetään ympäristöministeriön hallinnonalan strategisesti tärkeistä ja lainsäädännön täytäntöönpanon edellyttämistä keskeisistä kysymyksistä. Koulutus- ja neuvottelupäivät ovat lähtökohtaisesti tarkoitettu kaikille kumppaneillemme, mutta tapauskohtaisesti tilaisuus voi olla rajattu vain ympäristöhallinnossa työskenteleville.

Tilaisuuksien tietoja täydennetään sitä mukaa, kun ne tarkentuvat. Toistaiseksi tilaisuudet toteutetaan pääasiassa etätilaisuuksina. Lähetämme ilmoittautuneille tiedot etäyhteydestä ennen tilaisuutta. Samoin linkki aineistoihin lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

Koronatilanteesta johtuen koulutuskalenteriin voi tulla muutoksia. Rajalliset järjestelymahdollisuudet voivat johtaa siihen, että myös tilaisuuden kohderyhmää joudutaan rajaamaan.

 

Tilaisuus Ajankohta ja
paikka
Lisätiedot, ilmoittautuminen, kohderyhmä ja yhteyshenkilö
KemiDigi-klinikat ELY ja AVI ympäristöviranomaisille

Etäyhteys
1.9.2021,
14.10.2021,
3.12.2021

Ohjelma 

Minna Valtavaara, YSO

Kulttuurimaiseman hoidon neuvottelupäivät Siirretty vuodelle 2022 Tapio Heikkilä, LYMO  ja Tuija Mikkonen, RYMO sekä Sirpa Peltonen ESAELY
Vaikuta vesiin -päivä

31.8.2021,
Teams

Ilmoittautuminen

Minna Torkkeli, LYMO 

Suolajiston uhanalaisuus ja suojelu 14.9.2021,
YM,Pankkisali
Esko Hyvärinen, LYMO
Luonnonsuojelun neuvottelupäivät 15. - 16.9.2021 Otaniemi ja Vallisaari (maastopäivä)

Ohjelma ja ilmoittautuminen

Aulikki Alanen, LYMO ja Iida Kämäri Uudenmaan ELY-keskus

Ympäristönsuojelun neuvottelupäivät

22.-23.9.2021
YM,Pankkisali

Nina Lehtosalo, YSO
PIMA-neuvottelupäivä 29.9.2021 Nina Lehtosalo, YSO
Maa-ainesneuvottelupäivä

30.9.2021

Hanne Lohilahti , LYMO
Kalankasvatuksen ympäristösuojelupäivät 30.9.-1.10.2021 Turku/ etäyhteys Johanna Helkimo, LYMO ja Mirva Wideskog, VARELY
Maatalouden ympäristönsuojelun neuvottelupäivät 6.-7.10.2021
Etelä-Pohjanmaa
Sonja Pyykkönen, LYMO ja Anne Polso, EPOELY
Kemikaalikysymykset ympäristöluvassa ja sen valvonnassa 12.10.2021
YM, Pankkisali
Eeva Nurmi ja Minna Valtavaara, YSO
Alueidenkäytön neuvottelupäivät 12.-13.10.2021
Helsinki, Pasila
Anu Kerkkänen ja Petteri Katajisto, RYMO
MARA-koulutus 13.10.2021
YM, Pankkisali 
Marja-Riitta Korhonen, YSO
Pilaantuneiden alueiden vastuuselvitykset

13.10.2021
SYKE/Tiimi A4 

Nina Lehtosalo, YSO
YVA-SOVA-neuvottelupäivät 19.-20.10.2021
YM,Pankkisali/
etäyhteys
Minna Torkkeli, LYMO
Jätealan neuvottelupäivät 2.-3.11..2021
YM, Pankkisali
Marja-Riitta Korhonen, YSO
METSO-toteuttajien neuvottelupäivä  9.11.2021
YM, Pankkisali
Esa Pynnönen LYMO, Susanna Anttila SYKE
METSO-tutkimusseminaari  10.11.2021
YM, Pankkisali
Esa Pynnönen LYMO, Susanna Anttila SYKE
Ympäristölupapäivät 2021 9.-10.11 tai 10.-11.11.2021
Vaasa

 Elina Peltoniemi, LSSAVI

Jäteraportointikoulutus

11.11 tai 12.11.2021
YM, Pankkisali

Marja-Riitta Korhonen, YSO
Maaperä kuntoon- ja JASKA-päivät

17.-18.11.2021
Tampere, Sokos hotelli Torni

Nina Lehtosalo, YSO
Turvetuotannon ympäristön- ja luonnonsuojelupäivä 23.11.2021
YM, Pankkisali
Hanne Lohilahti, LYMO
Rakennetun ympäristön energiakysymysten neuvottelupäivät  24.-25.11.2021
YM, Pankkisali
Simon Le Roux, Sanna Andersson ja Sanna Jylhä, RYMO
Jätehuoltorekisterikoulutus 1.12.2021
YM, Pankkisali
Marja-Riitta Korhonen, YSO
Maatalouden LUMO-neuvottelupäivät syksy
Helsinki
Tapio Heikkilä ja Johanna Helkimo, LYMO
Luonnonsuojelun toteuttajien arviointipäivä syksy Esa Pynnönen, LYMO
Metsätalouden vesiensuojelupäivät syksy Maarit Loiskekoski, LYMO ja
MMM, LUKE ja SYKE, 
KEMKO-koulutus syksy
SYKE:n tilat
Nina Lehtosalo, YSO
MATTI-koulutuksia valtion viranomaisille sekä kunnille syksy
SYKE:n tilat
Nina Lehtosalo, YSO

Muut neuvottelupäivät

Tilaisuus Ajankohta ja paikka Lisätiedot, ilmoittautuminen, kohderyhmä ja yhteyshenkilö
Rakennetun ympäristön ja asumisen tietoaineistot (RASTI) -webinaari 21.9.2021 Elina Nyberg ja Maria Ojanen, SYKE
Kaivannaisjätteiden hallinnan BAT-päätelmien koulutukset  helmi-marraskuu

Lisätiedot: Soile Nieminen ja Joni Kivipelto, Kainuun ELY-keskus

Kaivosvalvojien- ja luvittajien neuvottelupäivät syksy 2021 Lisätiedot: Soile Nieminen ja Joni Kivipelto, Kainuun ELY-keskus

Aiempien tilaisuuksien aineistot

Lisätietoja

Ulla Ylikoski
assistentti
ympäristöministeriö
p. +358 295 250 327
[email protected]