Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät

Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäiviä järjestetään ympäristöministeriön hallinnonalan strategisesti tärkeistä ja lainsäädännön täytäntöönpanon edellyttämistä keskeisistä kysymyksistä. Koulutus- ja neuvottelupäivät ovat lähtökohtaisesti tarkoitettu kaikille kumppaneillemme, mutta tapauskohtaisesti tilaisuus voi olla rajattu vain ympäristöhallinnossa työskenteleville.

Tilaisuuksien tietoja täydennetään sitä mukaa, kun ne tarkentuvat. Toistaiseksi tilaisuudet toteutetaan pääasiassa etätilaisuuksina. Lähetämme ilmoittautuneille tiedot etäyhteydestä ennen tilaisuutta.

Päättyneiden tilaisuuksien aineistot säilytetään nähtävillä noin puolen vuoden ajan.

Koronatilanteesta johtuen koulutuskalenteriin voi tulla muutoksia ja tilaisuuksia joudutaan siirtämään järjestettäväksi etäyhteydellä. Rajalliset järjestelymahdollisuudet voivat johtaa siihen, että myös tilaisuuden kohderyhmää joudutaan rajaamaan.

 

Tilaisuus Ajankohta ja paikka Lisätiedot, ilmoittautuminen, kohderyhmä ja yhteyshenkilö
Alueidenkäytön neuvottelupäivät

29.-30.9.2020
Etäyhteys / Teams

Ohjelma ja aineistot  

Alueidenkäytön asiantuntijat maakuntien liitoista ja ELY-keskuksista sekä muualta valtion hallinnosta

Anu Kerkkänen / RYMO

Metsäteollisuuden lupa- ja valvontapäivät 30.9.-1.10.2020
Etäyhteys / GoToWebinari

Ohjelma ja aineistot 

Timo Ålander / Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kalankasvatuksen ympäristönsuojelupäivä

1.10.2020
Etäyhteys

Ohjelma ja aineistot

Valtion ja kuntien ympäristöhallinnon virkamiehet, toiminnanharjoittajat sekä sidosryhmät

Mirva Wideskog / VAR ELY, Johanna Helkimo / LYMO

Ympäristö- ja vesilupapäivät Peruttu Anna-Lotta Laitinen/AVI
Vesien- ja merenhoidon uudet tietojärjestelmät

7.10.2020
Etäyhteys / Teams

Ohjelma ja aineistot

Vesi- ja meri -ympäristötietoa käyttävät ympäristöhallinnon asiantuntija

Jan Ekebom ja Petri Liljaniemi / LYMO

Jätteen kuljettajien valvonta Peruttu Marja-Riitta Korhonen / YSO
Puhdistamovalvojien ja -luvittajien neuvottelupäivät Peruttu

ELYjen ja AVIen yhdyskuntajätevedenpuhdis- tamojen valvonnasta ja luvittamisesta vastaavat

Ari Kangas / LYMO

Jätelain toimeenpano Peruttu Marja-Riitta Korhonen / YSO
Valtakunnallinen kuulemisen käynnistystilaisuus

5.11.2020
Etäyhteys 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Valtion ympäristöhallinnon vesien- ja merenhoidon keskeiset sidosryhmät

Turo Hjerppe/LYMO, Kati Martinmäki-Aulaskari/SYKE

Eliötyöryhmäseminaari Peruttu (siirtyy ensi vuodelle)

Eliötyöryhmät, luonnonsuojeluhallinnon virkamiehet ja asiantuntijat

Esko Hyvärinen / LYMO

METSO - toteuttajien neuvottelupäivä

10.11.2020
Etäyhteys

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

METSO-ohjelman toteutukseen osallistuvat

Esa Pynnönen / LYMO, Susanna Anttila / SYKE

Turvetuotannon ympäristön- ja luonnonsuojelupäivä

18.11.2020
Etäyhteys

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Hanne Lohilahti / LYMO

Maaperä kuntoon- ja JASKA-päivät

18.11.2020
Etäyhteys

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Nina Lehtosalo / YSO

Rakennusperinnön ja korjausrakentamisen ajankohtaispäivä

19.11.2020
Etäyhteys 

Ohjelma ja ilmoittautuminen

Hanna Hämäläinen / RYMO 

Rakennetun ympäristön energiakysymysten neuvottelupäivät

25.-26.11.2020
YM, Pankkisali

Kunnat, maakuntien liitot ja ELY- keskukset sekä alan yritykset ja järjestöt

Sanna Andersson, Sanna Jylhä, Simon le Roux / RYMO

Laadunvalvonnan koulutuspäivä (vedenlaatu, biologiset näytteet, näytteenotto) Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

ELY-keskusten ympäristöseurannan ja -valvonnan asiantuntijat ja hankinnoista vastaavat

Petri Liljaniemi / LYMO

Luonnonsuojelun arviointipäivät Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

ELY-keskusten luonnonsuojelun toteuttamista hoitavat asiantuntijat

Esa Pynnönen / LYMO

Lajisuojelupäivät Siirtyy ensi vuodelle

ELY-keskusten, Metsähallituksen ja SYKEn virkamiehet ja asiantuntijat

Esko Hyvärinen / LYMO

Valvontakoulutus Useita Nina Lehtosalo / YSO
Alueelliset MATTI-koulutukset kuntaviranomaisille Syyskuu-marraskuu Nina Lehtosalo / YSO
Kulttuurimaiseman hoidon neuvottelupäivät

Siirtyy ensi vuodelle
Etelä-Savo

Tapio Heikkilä / LYMO, Tuija Mikkonen / RYMO. Sirpa Peltonen / ESA ELY
Muut neuvottelupäivät:    
EU valtiontukisäännöt vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuutta edistävien kunnostus- ja hoitotoimien avustuksissa

1.10.2020
Etäyhteys

Lisätiedot 

Avustuksista vastaavat ELY-keskusten ja ympäristöministeriön asiantuntijat

Laura Saijonmaa

 

Aiempien tilaisuuksien aineistot

Lisätietoja

Ulla Ylikoski
assistentti
ympäristöministeriö
p. +358 295 250 327
[email protected]