Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät 2023

Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäiviä järjestetään ympäristöministeriön hallinnonalan strategisesti tärkeistä ja lainsäädännön täytäntöönpanon edellyttämistä keskeisistä kysymyksistä. Koulutus- ja neuvottelupäivät ovat lähtökohtaisesti tarkoitettu kaikille kumppaneillemme, mutta tapauskohtaisesti tilaisuus voi olla rajattu vain ympäristöhallinnossa työskenteleville.

Tilaisuuksien tietoja täydennetään sitä mukaa, kun ne tarkentuvat. Lähetämme ilmoittautuneille tiedot etäyhteydestä ennen tilaisuutta. Samoin linkki aineistoihin lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

Tilaisuus Ajankohta ja
paikka
Ohjelma, ilmoittautuminen ja yhteyshenkilö
Velvoitetarkkailupäivä 29.3.
Pankkisali ja Teams
Petri Liljaniemi LYMO
Ohjelma ja ilmoittautuminen
PIMA-kiertue Etelä-Pohjanmaalla 29.3.
Seinäjoki
Ohjelma ja ilmoittautuminen
Nina Lehtosalo YSO
Jätehuoltorekisteri lisäkoulutus velvoitteidenhoitoselvityksistä maalis-huhtikuu Sirkku Jaakkola YSO yhteistyössä KASELYn kanssa
PIMA-kiertue Pohjois-Karjalassa 20.4.
Joensuu
Ohjelma ja ilmoittautuminen
Nina Lehtosalo YSO
Eliötyöryhmäseminaari 21.4.
Pankkisali ja Teams
Ohjelma ja ilmoittautuminen
Petri Ahlroth ja Esko Hyvärinen LYMO
Ajankohtaista Helmi-ohjelmassa 25.4. Inka Keränen LYMO
Jäte- ja tuotetietojärjestelmä hankkeen infotilaisuus   25.4. klo 9-11
Etätilaisuus  
 Eini Lemmelä ja Laura Paloviita YSO
Pohjavesineuvottelupäivät

4.5.
Meritulli ja Teams

Juhani Gustafsson LYMO
Vesiensuojelun tehostamisohjelmassa tapahtuu 10.5.
Pankkisali
Jenni Jäänheimo, Sini Olin LYMO
Hallinnon sisäiset PIMA-neuvottelupäivät 15.-17.5. Nina Lehtosalo YSO

PUTTE2-tutkimusohjelman loppuseminaari

22.5.
Pankkisali ja verkossa
Joona Lehtomäki, YM

Kaivosten ympäristönsuojelupäivät

24.-25.5.
Pankkisali ja Teams

Soile Nieminen, Kainuun ELY-keskus & Saara Bäck, YM

Maatalouden vesien- ja ympäristönsuojelupäivät 24.-25.5.
Oulu
Antton Keto, Turo Hjerppe, Sonja Pyykkönen, Johanna Helkimo, Riikka Malila LYMO
PIMA-kiertue Etelä-Savossa toukokuu Nina Lehtosalo YSO
Kutsutilaisuus: PIMA-klinikka 7.6. Nina Lehtosalo YSO
KAJAK-seminaari 29.8.
Paja ja Teams
Nina Lehtosalo YSO
Ympäristönsuojelun neuvottelupäivät 13.–14.9.
Pankkisali ja Teams
Nina Lehtosalo YSO
Luonnonsuojelun neuvottelupäivät syyskuu vko 37
PIRELYn alueella ja etäyhteys
Hanne Lohilahti LYMO ja Pirkanmaan ELY-keskus
Maa-ainespäivä 26.9. Pankkisali ja Teams sekä mahdollinen maastopäivä 27.9. Hanne Lohilahti LYMO
YVA-SOVA -neuvottelupäivät

27.–28.9.
ESAELYn alueella ja etäyhteys

Seija Rantakallio ja Lasse Tallskog LYMO sekä ESAELY
PIMA-kiertue Pohjois-Savossa syksy Nina Lehtosalo YSO
PIMA-kiertue Keski-Suomessa syksy Nina Lehtosalo YSO
PIMA-kiertue Pirkanmaalla syksy Nina Lehtosalo YSO
Metsätalouden vesiensuojelupäivät syys-lokakuu LUKE/MK (Maarit Loiskekoski LYMO)
Alueidenkäytön neuvottelupäivät lokakuu vko 41
Tampere ja etäyhteys
Anu Kerkkänen ja Petteri Katajisto RYMO
Kalakasvatuksen /vesiviljelyn ympäristönsuojelupäivät lokakuu Maria Timonen VARELY ja Johanna Helkimo LYMO
Jätevakuussääntelyn koulutuspäivä lokakuu Sini Pietilä YSO
Ennallistamisen ja luonnonhoidon neuvottelupäivä loka-marraskuu Hanna-Leena Keskinen, Inka Keränen LYMO ja Kaija Eisto MH
Ympäristöseurantojen neuvottelupäivä loka-marraskuu
Pankkisali ja Teams
Petri Liljaniemi LYMO
Ympäristö- ja vesilupapäivät 1.-2.11.
Kuopio ja etäyhteys
 
METSO-toteuttajien neuvottelupäivä 7.11.
Pankkisali ja Teams
Susanna Anttila SYKE ja Terhi Koskela Luke
METSO-tutkimusseminaari 8.11.
Pankkisali ja Teams
Susanna Anttila SYKE ja Terhi Koskela Luke
Maaperä kuntoon- ja JASKA-päivät 15.-16.11.
Lahti ja etäyhteys
Nina Lehtosalo YSO
Rakennetun ympäristön energiakysymysten neuvottelupäivät 21.–22.11.
Hybridi- tai etätilaisuus
Sanna Andersson, Sanna Jylhä, Simon le Roux RYMO
Vesiensuojelun tehostamisohjelman loppuseminaari

28.11.
Pankkisali ja Teams

Jenni Jäänheimo, Sini Olin LYMO
Kutsutilaisuus: PIMA-klinikka 13.12. Nina Lehtosalo YSO
PIMA-kiertueen päätöstilaisuus joulukuu Nina Lehtosalo YSO
Kulttuurimaiseman hoidon neuvottelupäivät syksy 2023 Tapio Heikkilä LYMO ja Tuija Mikkonen RYMO
Kemikaaliklinikat ympäristönsuojeluviranomaisille   Eeva Nurmi YSO
Vaikuta vesiin -päivät   Salla Koskela LYMO ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Muut neuvottelupäivät

Tilaisuus Ajankohta ja paikka Lisätiedot, ilmoittautuminen, kohderyhmä ja yhteyshenkilö

Kaivannaisjätteiden hallinnan BAT-koulutukset. 4 osakoulutusta:

Patojen rakennusmenetelmät, veden hallinta ja kuivatusjärjestelmät sekä tarkkailu 16.3.2023  

Vesien hallinta 28.3.2023

Vesien käsittely ja päästöjen tarkkailu 30.3.2023

Ympäristöriskien ja -vaikutusten arviointi 19.4.2023                    

maalis-huhtikuu

Teams

Soile Nieminen, Kainuun ELY-keskus

Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät 22.-23.3.
Paviljonki, Jyväskylä

Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Minna Koskinen, Keski-Suomen ELY-keskus ja Vuokko Väistö, Uudenmaan ELY-keskus

Metsäteollisuuden lupa- ja valvontapäivät

28.–29.3.
Tampere
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Kaakkois-Suomen ELY, Timo Ålander

Kaivannaisjätteen karakterisointi sekä kaivannaisjätteen ja jätealueiden luokittelu. 2 osakoulutusta:

Kaivannaisjätteiden karakterisointi 2.5.2023

Kaivannaisjätteiden ja jätealueiden luokittelu 4.5.2023

Toukokuu
Teams
Soile Nieminen, Kainuun ELY-keskus

Kaivosvalvojien ja -luvittajien neuvottelupäivät

syksy 2023

Soile Nieminen, Kainuun ELY-keskus

Lisätietoja

[email protected]