Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät 2022

Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäiviä järjestetään ympäristöministeriön hallinnonalan strategisesti tärkeistä ja lainsäädännön täytäntöönpanon edellyttämistä keskeisistä kysymyksistä. Koulutus- ja neuvottelupäivät ovat lähtökohtaisesti tarkoitettu kaikille kumppaneillemme, mutta tapauskohtaisesti tilaisuus voi olla rajattu vain ympäristöhallinnossa työskenteleville.

Tilaisuuksien tietoja täydennetään sitä mukaa, kun ne tarkentuvat. Toistaiseksi tilaisuudet toteutetaan pääasiassa etätilaisuuksina. Lähetämme ilmoittautuneille tiedot etäyhteydestä ennen tilaisuutta. Samoin linkki aineistoihin lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

Koronatilanteesta johtuen koulutuskalenteriin voi tulla muutoksia. Rajalliset järjestelymahdollisuudet voivat johtaa siihen, että myös tilaisuuden kohderyhmää joudutaan rajaamaan.

 

Tilaisuus Ajankohta ja
paikka
Lisätiedot, ilmoittautuminen, kohderyhmä ja yhteyshenkilö
Betoni-Eej-asetuksen käyttöönotto toukokuun loppu
Pankkisali ja Teams
Jouni Nissinen YSO
KemiDigi-klinikat ympäristöviranomaisille: KemiDigi luvituksessa ja valvonnassa 8.6. klo 13-14
Teams
Ohjelma ja ilmoittautuminen
Minna Valtavaara YSO
Maatalouden vesiensuojelun ja ympäristönsuojelun neuvottelupäivät

8.-9.6.
FRAMI (Seinäjoki) ja Teams

Ohjelma ja ilmoittautuminen
Sonja Pyykkönen, Antton Keto, Turo Hjerppe ja Johanna Helkimo LYMO
Kemko/Kestävän kunnostamisen käytännöt 15.-16.6.
SYKE Tiimi A4
Ohjelma ja ilmoittautuminen
Nina Lehtosalo YSO
Helmi-ohjelman perinnebiotooppikunnostuksen alueelliset koulutukset

13.-14.6.
(Etelä-Suomi)

20.-21.6.
(Itä-Suomi)

21.-22.6. (Pohjois-Suomi)

Ohjelma ja ilmoittautuminen
Kristiina Hoikka ja Liina Salonen, ELY-keskus
 
PIMA-klinikka 23.8. Nina Lehtosalo YSO ja Outi Pyy SYKE
Lintuvesien kunnostuspäivät (Helmi-ohjelma)

24.-25.8.
Jyväskylä

Ilpo Huolman UUDELY ja Päivi Gummerus-Rautiainen LYMO
Kulttuurimaiseman hoidon neuvottelupäivät 24.-25.8.
Mikkeli
Ohjelma ja ilmoittautuminen
Tapio Heikkilä LYMO ja Tuija Mikkonen RYMO
Vastuu ympäristön ennallistamisesta eri säädöksissä 30.8.
Paja, Helsinki ja Teams
Nina Lehtosalo YSO
PIMA-sääntelyuudistuksen esittely- ja keskustelutilaisuus 31.8.
Helsinki, Paja 
Nina Lehtosalo YSO
Luonnonsuojelun toteuttajien arviointipäivät 30.-31.8
Rovaniemi
Esa Pynnönen LYMO
YVA-SOVA -neuvottelupäivät 6.-7.9.
Tampere
Ohjelma ja ilmoittautuminen
Seija Rantakallio ja Lasse Tallskog, LYMO sekä Riina Arffman, PIRELY
PIMA-neuvottelupäivä 13.9.
Pankkisali ja Teams
Nina Lehtosalo YSO
Luonnonsuojelun neuvottelupäivät

13.9.
Haikon Kartano (Porvoo) ja Teams

Hanne Lohilahti LYMO
(yhdessä Uudenmaan ELYn kanssa)
Ympäristönsuojelun neuvottelupäivät

14.-15.9.
Pankkisali ja Teams

Nina Lehtosalo YSO
Ympäristönsuojelun valvontapäivä 20.9.
Valtioneuvoston tila ja Teams
Juha Lahtela YSO
Vaikuta vesiin -päivät 28.-29.9. Rovaniemi Minna Torkkeli LYMO
Alueidenkäytön neuvottelupäivät 5.-6.10
Helsinki
Anu Kerkkänen ja Petteri Katajisto RYMO
Jäteraportointikoulutus  12.10.
Etäyhteys
Eini Lemmelä (YSO)
Jätehuoltorekisterikoulutus syyskuu 1 pv
Pankkisali/Teams
Marja-Riitta Korhonen, Sirkku Jaakkola ja Eini Lemmelä YSO
Ympäristöhallinto ja ELY-tiekartta alueellisen ilmastotyön paaluttajina syyskuu
Teams
Olli-Pekka Pietiläinen YSO
Kalankasvatuksen (tai vesiviljelyn) ympäristöpäivät syys-lokakuu
Turku, varmistuu?
Johanna Helkimo LYMO ja Mirva Wideskog VARELY
Maatalouden uusimman ympäristötiedon vaihtopäivät syksy, 2 pv
Paikka tarkentuu
Johanna Helkimo ja Sonja Pyykkönen LYMO
(yhdessä MMM kanssa)
Maa-ainespäivä syys-lokakuu
Pankkisali ja Teams
Hanne Lohilahti LYMO
Puhdistamovalvojien ja -luvittajien neuvottelupäivät syys-lokakuu
Helsingin ulkopuolella, paikka tarkentuu
Ari Kangas LYMO
MARA ja MASA syksy
Valtioneuvoston tila ja Teams
Jouni Nissinen YSO
(yhdessä SYKEn kanssa)
Metso-toteuttajien neuvottelupäivät 8.11.
Pankkisali
Susanna Anttila SYKE ja Esa Pynnönen LYMO
PIMA-klinikka 8.11. Nina Lehtosalo YSO ja Outi Pyy SYKE
Ennallistamisen ja luonnonhoidon neuvottelupäivä 9.11.
Pankkisali
Hanna-Leena Keskinen LYMO ja Kaija Eisto Metsähallitus
Ympäristö- ja vesilupapäivät 9.-10.11.
Oulu
Tapio Orjasniemi ja Paula Airaksinen, AVI
Turvetuotannon ympäristön- ja luonnonsuojelupäivä 23.11.
Pankkisali ja Teams
Hanne Lohilahti LYMO
Rakennetun ympäristön energiakysymysten neuvottelupäivät 23.-24.11.
Teams
Sanna Andersson, Simon le Roux ja Sanna Jylhä RYMO
Jätealan neuvottelupäivät marraskuu
Valtioneuvoston tila ja Teams
Marja-Riitta Korhonen YSO
Velvoitetarkkailupäivä marraskuu
Pankkisali
Petri Liljaniemi LYMO
Jätevakuussääntelyn jalkautus 8.12.
Valtioneuvoston tila ja/tai Teams
Sini Pietilä YSO

Muut neuvottelupäivät

Tilaisuus Ajankohta ja paikka Lisätiedot, ilmoittautuminen, kohderyhmä ja yhteyshenkilö
Pohjois-Suomen vesienhoito- ja vesistökunnostusseminaari 24.-25.5. 
Rovaniemi (Arktikum) sekä etäyhteys
Ohjelma ja ilmoittautuminen (ELY-keskus)
Rakennetun ympäristön ja asumisen tietoaineistot (RASTI) -seminaari 20.9. Tapahtumasivu (ympäristö.fi)
Elina Nyberg ja Vuokko Heikinheimo SYKE

Lisätietoja

[email protected]