Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät

Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäiviä järjestetään ympäristöministeriön hallinnonalan strategisesti tärkeistä ja lainsäädännön täytäntöönpanon edellyttämistä keskeisistä kysymyksistä. Koulutus- ja neuvottelupäivät ovat lähtökohtaisesti tarkoitettu kaikille kumppaneillemme, mutta tapauskohtaisesti tilaisuus voi olla rajattu vain ympäristöhallinnossa työskenteleville.

Tilaisuuksien tietoja täydennetään sitä mukaa, kun ne tarkentuvat. Toistaiseksi tilaisuudet toteutetaan pääasiassa etätilaisuuksina. Lähetämme ilmoittautuneille tiedot etäyhteydestä ennen tilaisuutta. Samoin linkki aineistoihin lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

Koronatilanteesta johtuen koulutuskalenteriin voi tulla muutoksia. Rajalliset järjestelymahdollisuudet voivat johtaa siihen, että myös tilaisuuden kohderyhmää joudutaan rajaamaan.

 

Tilaisuus Ajankohta ja
paikka
Lisätiedot, ilmoittautuminen, kohderyhmä ja yhteyshenkilö
KemiDigi-klinikat ympäristöviranomaisille

27.10.2021,
3.12.2021
Etäyhteys

Ohjelma ja ilmoittautuminen 

Minna Valtavaara, YSO

Maa-ainespäivä

30.9.2021

Ohjelma ja ilmoittautuminen

Hanne Lohilahti , LYMO

Kalankasvatuksen ympäristösuojelupäivä 30.9.2021 etäyhteys

Ohjelma ja ilmoittautuminen

Johanna Helkimo, LYMO ja Mirva Wideskog, VARELY

Maatalouden ympäristönsuojelun neuvottelupäivät Peruttu Sonja Pyykkönen, LYMO ja Anne Polso, EPOELY
Alueidenkäytön neuvottelupäivät 12.-13.10.2021
etäyhteys, Teams

Ohjelma ja ilmoittautuminen

Anu Kerkkänen ja Petteri Katajisto, RYMO

MARA/MASA koulutus 13.10.2021
Webinaari, Teams

Ohjelma ja ilmoittautuminen

Minna Wasenius, SYKE
Marja-Riitta Korhonen, YSO

METSO-toteuttajien neuvottelupäivä  9.11.2021
Etäyhteys

Ohjelma ja ilmoittautuminen

Esa Pynnönen LYMO, Susanna Anttila SYKE

METSO-tutkimusseminaari  10.11.2021
Etäyhteys

Ohjelma ja ilmoittautuminen

Esa Pynnönen LYMO, Susanna Anttila SYKE

Ympäristö- ja vesilupapäivät 2021 9.-10.11.2021
Vaasa

Alustava ohjelma ja ilmoittautuminen

 Elina Peltoniemi, LSSAVI

Infotilaisuus jätteisiin liittyvistä kirjanpito- ja tiedonantovelvoitteista

11.11.2021
Etäyhteys

Alustava ohjelma ja ilmoittautuminen

Marja-Riitta Korhonen, YSO

YVA-SOVA-neuvottelupäivät 15.-16.11..2021
etäyhteys
Minna Torkkeli, LYMO
Turvetuotannon ympäristön- ja luonnonsuojelupäivä 23.11.2021
YM, Pankkisali
Hanne Lohilahti, LYMO
Rakennetun ympäristön energiakysymysten neuvottelupäivät  24.-25.11.2021
etäyhteys, Teams
Simon Le Roux, Sanna Andersson ja Sanna Jylhä, RYMO
Jätealan neuvottelupäivät

14.-15.12.2021
etäyhteys

Marja-Riitta Korhonen, YSO
Luonnonsuojelun toteuttajien arviointipäivä syksy Esa Pynnönen, LYMO
KEMKO-koulutus syksy
SYKE:n tilat
Nina Lehtosalo, YSO
Metsätalouden vesiensuojelupäivät syksy Maarit Loiskekoski, LYMO ja
MMM, LUKE ja SYKE
MATTI-koulutuksia valtion viranomaisille sekä kunnille syksy
SYKE:n tilat
Nina Lehtosalo, YSO
     
Maaperä kuntoon- ja JASKA-päivät 29.-30.3.2022
Tampere, Sokos Hotel Torni
Nina Lehtosalo, YSO
Jätehuoltorekisterikoulutus Siirretty vuodelle 2022 Marja-Riitta Korhonen, YSO
Maatalouden LUMO-neuvottelupäivät Siirretty vuodelle 2022 Tapio Heikkilä ja Johanna Helkimo, LYMO
Kulttuurimaiseman hoidon neuvottelupäivät Siirretty vuodelle 2022 Tapio Heikkilä, LYMO  ja Tuija Mikkonen, RYMO
     

Muut neuvottelupäivät

Tilaisuus Ajankohta ja paikka Lisätiedot, ilmoittautuminen, kohderyhmä ja yhteyshenkilö
Kaivannaisjätteiden hallinnan BAT-päätelmien koulutukset  helmi-marraskuu

Lisätiedot: Soile Nieminen ja Joni Kivipelto, Kainuun ELY-keskus

Kaivosvalvojien- ja luvittajien neuvottelupäivät syksy 2021 Lisätiedot: Soile Nieminen ja Joni Kivipelto, Kainuun ELY-keskus

Aiempien tilaisuuksien aineistot

Lisätietoja

[email protected]