EU ja kansainvälinen yhteistyö

Elinympäristön hyvinvoinnin ja kestävyyden edistäminen vaatii toimia kaikilla päätöksenteon areenoilla. Erityisesti ympäristökysymykset ovat luonteeltaan valtioiden rajat ylittäviä, joten niiden ratkaiseminen vaatii jatkuvaa kansainvälistä yhteistyötä.

Ympäristöministeriö edustaa Suomea monissa kansainvälisen yhteistyön foorumeissa. Suomi on jäsenenä yli sadassa kansainvälisessä ympäristösopimuksessa ja osallistuu aktiivisesti kansainväliseen, alueelliseen sekä kahdenväliseen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on muun muassa kestävän kehityksen edistäminen.