EU ja kansainvälinen yhteistyö

Globaalit ympäristöongelmat eivät noudata valtioiden rajoja, joten niiden ratkaisemiseksi tarvitaan kansainvälisiä sopimuksia, sitoumuksia ja yhteistyötä.

Suomi on jäsenenä yli sadassa kansainvälisessä ympäristösopimuksessa. Ympäristöministeriö vaikuttaa ympäristö-, ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen niin maailmanlaajuisessa ja alueellisessa yhteistyössä kuin kahdenvälisesti, mm. hankeyhteistyössä.

EU on Suomelle keskeisin kanava vaikuttaa maailmanlaajuiseen kehitykseen. Monenvälisessä yhteistyössä, kuten kansainvälisissä ympäristösopimusneuvotteluissa, Suomi edistää tavoitteitaan ja tarvittavia toimia EU:n kautta ja voi näin olla kokoaan suurempi vaikuttaja maailmanlaajuisesti. Suomen vahva ja monipuolinen ympäristöosaaminen tarjoaa tähän hyvät eväät. Kansainvälisten sopimusten tavoitteet pannaan Suomessa toimeen pääsääntöisesti EU-lainsäädännöllä.