Ympäristö­ministeriön varautuminen erityis­tilanteisiin

Ympäristöhallinnon varautumista häiriötilanteisiin normaali- ja poikkeusoloissa johtaa, valvoo ja yhteen sovittaa ympäristöministeriö. Varautumisella varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa tilanteissa.

Perustan ympäristöministeriön varautumiselle muodostaa valtioneuvoston periaatepäätös 2.11.2017 Yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta (YTS 2017). Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa määritellään ympäristöhallinnon erityistilanteisiin liittyvät keskeiset tehtävät normaali- ja poikkeusoloissa.

Häiriö­tilanteet

Esimerkkejä ympäristöministeriön kannalta merkittävistä häiriötilanteista ovat

  • maa- ja vesialueen laaja-alainen pilaantuminen
  • maa-, meri- tai ilmaliikenneonnettomuus
  • vaarallisiin aineisiin liittyvä onnettomuus
  • vakava eläin- tai kasvitautiepidemia
  • eliöiden joukkokuolema
  • vesihuollon (ml. jätevesihuolto) häiriintyminen
  • jätehuollon häiriintyminen

Poikkeusolot ja valmiuslaki

Viranomaisten on varmistettava tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa. Poikkeusoloja ovat valmiuslaissa määritellyt tilanteet, kuten esimerkiksi erityisen vakavat suuronnettomuudet. Valmiuslaissa säädetään viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana.

Varautumis­organisaatio

Ympäristöministeriöllä on valmiusryhmä, jota johtaa ministeriön valmiuspäällikkö. Valmiusryhmä koordinoi ministeriön valmiussuunnittelua.

Ympäristöministeriön valmiuspäällikkönä toimii rakennetun ympäristön osaston päällikkö, ylijohtaja Teppo Lehtinen.

Häiriötilanteiden varalta ympäristöministeriössä toimii tilannepäivystys. Ministeriöön kootaan tarpeen mukaan tilanneryhmä hoitamaan vakavia häiriötilanteita.

Suomen ympäristökeskus toimii häiriötilanteissa asiantuntijalaitoksena. SYKE:n asiantuntemusalueeseen kuuluvat ympäristöonnettomuudet ja ympäristön poikkeustilanteet, luonnon onnettomuuksista aiheutuvat merkittävät ympäristövahingot sekä muut kiireellistä SYKEn toimialaan sisältyvää asiantuntija-apua ja tiedonvälitystä vaativat tilanteet. SYKE ylläpitää häiriötilanteita varten varallaolopalvelua ja vain viranomaiskäyttöön tarkoitettua varallaolopalvelunumeroa.

Ympäristöministeriön valmiuspäällikkö

Teppo Lehtinen, ylijohtaja 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Puhelin:0295250157   Sähköpostiosoite: