Parempi ympäristö tuleville sukupolville

Ympäristöministeriön uudistettu strategia kurkottaa vuoteen 2030 asti. Strategialla on kolme laajaa vaikuttavuustavoitetta, joilla halutaan varmistaa kestävä elinympäristö ja kasvu. Strategia elää ajassa – tavoitteisiin vieviä toimenpiteitä ja konkreettisia toimenpidepolkuja päivitetään vuosittain.

Strategian vaikuttavuustavoitteet

Hyvä ympäristö ja monimuotoinen luonto

 • Itämeren ja vesien hyvä tila on saavutettu
 • Luonnon monimuotoisuuden kato on pysäytetty ja suotuisa tila on turvattu
 • Elinympäristön kehitys parantaa ihmisten hyvinvointia
 • Ympäristöriskit on tunnistettu ja ne hallitaan

Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta

 • Suomi on vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjään merkittävästi
 • Kiertotalous uudistaa yhteiskuntaa
 • Luonnonvaroja käytetään säästeliäästi ja kestävästi
 • Rakennusten elinkaari on vähähiilinen ja materiaalitehokas

Kestävä kaupunkikehitys

 • Kaupunkiseudut lisäävät alueiden kestävää kasvua
 • Lähiympäristöt ovat sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä
 • Asuntoja on eri väestöryhmien tarpeisiin kysyntää vastaavasti
 • Kehitys kaupunkiseutujen ja maaseudun välillä on toisiaan tukevaa ja vuorovaikutteista

Ympäristöministeriön arvot: rohkeus, asiantuntijuus ja vastuullisuus

Ympäristöministeriön toimintaa ohjaavat rohkeus, asiantuntijuus ja vastuullisuus.

Rohkeasti avoin

 • kaikessa yhteistyössä toimimme avoimesti
 • avoimella valmistelulla kannustamme muita esittämään näkemyksensä ja teemme vaikeatkin ratkaisut avoimesti perustellen

Arvostettu asiantuntija

 • olemme tunnettuja ja tunnustettuja asiantuntijoita
 • tuemme toistemme osaamisen kehittymistä jakamalla omaa asiantuntemustamme ja kehitämme omaa osaamistamme

Vastuullinen tulevaisuudentekijä

 • päätöstemme vaikutukset ulottuvat kauas tulevaisuuteen
 • emme tavoittele pikavoittoja tulevaisuuden kustannuksella

Aineistot

Lisätietoja

Juho Korpi, kehittämisjohtaja 
ympäristöministeriö, Kansliapäällikön esikunta ja johdon tuki 0295250136