Kiertotalouden strateginen ohjelma

 

Vastaa kiertotalouskyselyyn! Miten voisit korvata palveluilla tavaroiden omistamista tai muuttaa kulutustasi?

  1. Millä palveluilla voisit korvata tavaroiden omistamista ja muuttaa kulutustasi? 

  2. Mikä tekisi kiertotaloutta tukevista palveluista houkuttelevia sinulle? 

 Kysely on auki 15.8.2021 asti. Ympäristöministeriö hyödyntää vastauksia, kun se ryhtyy toteuttamaan valtioneuvoston periaatepäätöstä kiertotaloudesta. Yksi tavoitteemme on auttaa kansalaisia löytämään kiertotalouspalveluja ja parantaa niiden houkuttelevuutta.

Mikä kiertotalous?

Kiertotaloudessa materiaaleja hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi ja ne pysyvät kierrossa pitkään ja turvallisesti. Tuotteita myös jaetaan, vuokrataan, korjataan ja kierrätetään. Palvelullistaminen on osa kiertotaloutta, kun palveluilla esimerkiksi korvataan tuotteiden omistamista maksamalla käyttöoikeudesta tai lopputuloksesta.

Kiertotalous on uusi talouden toimintatapa, joka tuottaa taloudellista hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa. Se hyödyntää digitalisaatiota tehokkaasti ja uudistaa yhteiskunnan rakenteita ja toimintamalleja. Kiertotalous on keino vähentää luonnonvarojen käyttöä.

Kiertotalouden strateginen ohjelma

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kiertotalouden strategisesta ohjelmasta 8.4.2021. Tavoitteena on muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan talouden uusi perusta vuoteen 2035 mennessä. Ohjelmalla hallitus haluaa vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä.

Periaatepäätös pohjautuu 13.1.2021 julkaistuun ehdotukseen kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi. Ohjelmassa asetetaan tavoitteet ja mittarit, määritellään tarvittavat toimet ja varataan resurssit kiertotalouden edistämiseksi ja systeemisen muutoksen aikaansaamiseksi. Ohjelman ohjausryhmän puheenjohtajana toimi työelämäprofessori Reijo Karhinen.

Kiertotalousohjelman ohjelmatyötä tuki kansalaisraati. 

Ohjelman visio ja tavoitteet

Kiertotalousohjelman visio on "Suomi 2035: Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta on menestyvän taloutemme perusta":

  • kestävät tuotteet ja palvelut ovat talouden valtavirtaa ja jakamistalous arkipäivää;
  • valintamme ovat tulevaisuuskestäviä ja vahvistavat reilua hyvinvointiyhteiskuntaa; 
  • vähemmällä enemmän: luonnonvarojen käyttö on kestävää ja materiaalit pysyvät kierrossa pidempään ja turvallisesti;
  • kiertotalouden läpimurto on tehty innovaatioiden, digitaalisten ratkaisujen, fiksun sääntelyn sekä vastuullisten sijoittajien, yritysten ja kuluttajien avulla;
  • Kiertotalous-Suomi on vahva vaikuttaja maailmalla ja kestävien ratkaisujen tarjoaja kansainvälisillä markkinoilla. 

Vision toteutuminen edellyttää luonnonvarojen kestävää ja tehokasta käyttöä. Tätä linjaavat ohjelman seuraavat askeleet ja tavoitteet:

  • Uusiutumattomien luonnonvarojen kulutus vähenee, ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö voi kasvaa siten, että kotimaan primääriraaka-aineiden kokonaiskulutus ei 2035 ylitä vuoden 2015 tasoa. Vientituotteiden valmistukseen käytetyt luonnonvarat eivät kuulu tavoitteen piiriin*.
  • Resurssien tuottavuus kaksinkertaistuu vuoden 2015 tilanteesta vuoteen 2035 mennessä. 
  • Materiaalien kiertotalousaste kaksinkertaistuu vuoteen 2035 mennessä.

*Tavoitteessa huomioidaan Suomen kokonaiskulutus, jossa on mukana arkemme ja infrastruktuurimme pyörittämiseen tarvittavat tuontituotteet sekä kotimaisten luonnonvarojen kulutus. Suomen kokonaiskulutukseen lasketaan tuontiin sisältyvä luonnonvarojen kulutus tuotteita valmistavissa maissa, josta vähennetään Suomen vientituotteiden valmistukseen käytetyt luonnonvarat. Kokonaiskulutusta kuvaa Raw Material Consumption (RMC) –indikaattori, joka lasketaan Oulun yliopiston ja SYKE:n kehittämällä ENVIMAT-työkalulla.   

Kiertotalousohjelmaa tukevia rahoitushakuja

Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa kestävää kasvua ja elinkeinorakennetta uudistavien kiertotalouden alustojen ja ekosysteemien kehittämistä sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön hyödyntämistä innovaatiotoiminnassa. Valtionavustuksen haku päättyy 4.6.2021.

Kiertotalouden sankaritarinat

Ohjelman valmistelun aikana nostimme esiin ihmisiä, jotka tekevät kiertotaloudesta arkipäivää. Lista kiertotalouden sankaritarinoista: 

Twitter

#kiertotalousohjelma, #taloudenuusiperusta

Lisätietoja

Taina Nikula, neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Materiaalitalous Ympäristöneuvosto  0295250202  


Heikki Sorasahi, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Materiaalitalous 0295250165  


Sari Tasa, erityisasiantuntija 
työ- ja elinkeinoministeriö, Innovaatiot ja yritysrahoitus, Yritysten kansainvälistyminen ja toimialakohtainen elinkeinopolitiikka-ryhm, Kiertotalous ja hiilineutraalius-tiimi ( KIHI ) 0295048242