Kiertotalouden strateginen ohjelma

Kiertotalous on tulevaisuuden talousmalli, joka auttaa hillitsemään ilmastokriisiä, luontokatoa ja luonnonvarojen ylikulutusta. Kiertotaloudessa tuotteet ja materiaalit pysyvät käytössä pitkään ja turvallisesti. Kiertotalous ei ole vain kierrättämistä, vaan myös vuokrapalveluita, korjaamista ja jakamista.

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kiertotalouden strategisesta ohjelmasta keväällä 2021. Tavoitteena on muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan talouden uusi perusta vuoteen 2035 mennessä. Ohjelmalla hallitus haluaa vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä.

Tilaa Kiertokirje ja saat suoraan sähköpostiisi tietoa kiertotalousohjelman etenemisestä!

Tule mukaan!

 • Circular Design –podcast tuo kiertotalouden tärkeimmät ajurit ja keskustelijat luureihisi. Alkuvuoden teemoja ovat olleet johdatus kiertotalouden tuotesuunnittelustrategioihin, vihreää kehitystä ajavat lainsäädännön ajurit sekä kiertotalouden tuomat muutokset arvoketjuun. Podcastit - Circular Design (circulardesignsuomi.fi)  
 • Maailman kiertotalousfoorumi WCEF järjestetään Helsingissä 30.5.–2.6.2023. Lisätietoja (sitra.fi)

Muuta ajankohtaista

 • Kiertotalous kuluttajakaupassa -pelikirja julkistettiin 11.5.2023 – tutustu tiedotteeseen ja pelikirjaan (Kaupan liitto). Pelikirja on osa YM:n ja TEM:n Kiertotalous kuluttajakaupassa -hanketta. 
 •  Kiertotalouden green dealia rakennetaan parhaillaan isolla innolla, volyymilla ja joukolla. Green dealia pohjustaa ainutlaatuisen laaja tutkijoiden tekemä skenaariotyö. Lue uutinen työn etenemisestä
 • Kiertotalouden tila on Suomessa korkeintaan eurooppalaista keskitasoa, ja siksi porkkanoiden oheen tarvitaan myös keppiä, todetaan kiertotalousohjelman tuoreessa arvioinnissa. Katso myös, miten WWF:n Jussi Nikula, Luken Eija Pouta ja valtiovarainministeriön Mikko Spolander keskustelivat tarpeesta tehdä kiertotalouden mukaisia päätöksiä Kiertotalous päätöksissä -webinaarissa. (YouTube.com)
 • Miten kiertotaloutta edistetään kaupassa? Mikä kuluttajien rooli on osana kiertotalousmurrosta? Lue lisää Kiertotalous kuluttajakaupassa -politiikkasuosituksista ja kulutustutkijoiden kanssa tehdystä raportista. Voit myös katsoa, miten asiantuntijat keskustelivat aiheesta Kiertotalous kaupassa -webinaarissa. (YouTube.com)
 • Kiertotalous on keskeisessä roolissa Suomen tekstiili- ja muotiteollisuuden kilpailukyvyn järjestelmätason muutokseen. Lue lisää TEM:n tuoreesta selvityksestä. (tem.fi)  
 • Yli 80 toimijaa (pdf) alkaa suunnitella tulevaisuuden kiertotaloustoimia: lähes kaikki maakunnat, isoimmat kaupungit, yritys- ja toimialajärjestöjä, metsäteollisuuden suurimmat yritykset ja toimijoita rakentamissektorilta. Lue lisää kiertotalouden green dealista.
 • Digitalisaation avulla kiertotalous voitaisiin vielä uudelle tasolle. Lue tuoreesta selvityksestä, mitä haasteita kiertotalouden digitaalisissa ratkaisuissa yhä on, ja mitä askeleita kannattaisi ottaa seuraavaksi. Selvitys: kiertotalouden kasvu edellyttää parempaa digitalisaation hyödyntämistä (tem.fi)

Ohjaus kehittyy

 • Kierrätysmateriaalien käyttöosuusvelvoite kiertotalouden edistäjänä -raportti tarkastelee käyttöosuusvelvoitteiden kehittämisen mahdollisuuksia muovin, betonin, ravinteiden sekä kuitukankaiden arvoketjuissa. Tallenne raportin julkistuswebinaarista. 
 • Hallitus esittää veroa Suomessa louhituille kaivosmineraaleille vuodesta 2024 alkaen. Veron tavoitteena olisi ohjata yhteiskunnalle kohtuullinen korvaus uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä. Lue lisää: HE 281/2022 vp (eduskunta.fi)
 • Kaatopaikkajätteen jäteveroa korotetaan vuodesta 2023 alkaen 70 eurosta 80 euroon tonnilta. Veropohjaa myös laajennetaan niin, että sitä maksetaan vuodesta 2023 alkaen rakentamisessa ja purkamisessa syntyvästä kipsijätteestä sekä vuodesta 2027 alkaen viherlipeäsakasta. Lue lisää: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain muuttamisesta (valtioneuvosto.fi)
 • Komissio ehdottaa uusia EU:n laajuisia sääntöjä pakkaamiseen. Aloitteella on tarkoitus suitsia pakkausjätteen kasvua. Toimia tarvitaan, sillä nyt jokainen eurooppalainen tuottaa keskimäärin lähes 180 kiloa pakkausjätettä vuodessa. Lue lisää pakkausaloitteesta (ePressi.com) sekä EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelmasta.

Ohjelman tavoitteena on hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta vuoteen 2035 mennessä

Kiertotalousohjelman visio on "Suomi 2035: Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta on menestyvän taloutemme perusta". Vision toteutuminen edellyttää luonnonvarojen kestävää ja tehokasta käyttöä. Tätä linjaavat ohjelman seuraavat tavoitteet:

 • Uusiutumattomien luonnonvarojen kulutus vähenee, ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö voi kasvaa siten, että kotimaan primääriraaka-aineiden kokonaiskulutus ei 2035 ylitä vuoden 2015 tasoa. Vientituotteiden valmistukseen käytetyt luonnonvarat eivät kuulu tavoitteen piiriin.
 • Resurssien tuottavuus kaksinkertaistuu vuoden 2015 tilanteesta vuoteen 2035 mennessä. 
 • Materiaalien kiertotalousaste kaksinkertaistuu vuoteen 2035 mennessä.

Näin toteutamme kiertotalousohjelmaa

Twitter

#kiertotalousohjelma
#taloudenuusiperusta

Lisätietoja

Taina Nikula, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Kiertotalous Ympäristöneuvosto  0295250202  


Heikki Sorasahi, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Kiertotalous 0295250165  


Sari Tasa, erityisasiantuntija 
työ- ja elinkeinoministeriö, Innovaatiot ja yritysrahoitus, Yritysten kansainvälistyminen ja toimialakohtainen elinkeinopolitiikka, Kiertotalous ja hiilineutraalius 0295048242