Asuminen

Toimiva asuminen edistää kaikkien ihmisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja kotiin, joka vastaa kulloisenkin elämäntilanteen tarpeisiin. Ympäristöministeriön tavoitteena on huolehtia, että asuntomarkkinoilla on tarjolla riittävän monipuolisia mahdollisuuksia erilaiseen asumiseen, ohjata rakennusalaa ja asumista ympäristön kannalta kestävään suuntaan ja lisätä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.

Ympäristöministeriössä asumiseen liittyvistä asioista vastaa rakennetun ympäristön osasto. Asumiseen ja rakentamisen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, joka myös ohjaa ja valvoo valtion tukeman ARA-asuntokannan käyttöä.

  • Asuntopoliittinen kehittämisohjelma »

    Asumisen suuret linjat ja asuntopolitiikan tavoitteet on määritelty asuntopoliittisessa kehittämisohjelmassa vuosille 2021–2028. Sen tavoitteena on lisätä asuntopolitiikan pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta - ja tarjota hyvää ja kohtuuhintaista asumista kaikille.

  • Asunnottomuuden yhteistyöohjelma 2020–2022 »

    Hallituksen tavoitteena on puolittaa asunnottomuus vuoteen 2023 mennessä. Ympäristöministeriö on käynnistänyt kolmivuotisen asunnottomuusohjelman suurimpien kaupunkiseutujen, palvelutuottajien ja järjestöjen kanssa.

  • ASP-järjestelmällä valtio tukee ensiasunnon hankintaa »

    ASP-järjestelmän avulla yhä useamman on mahdollista säästää ja hankkia omistusasunto. ASP on tarkoitettu 15–44-vuotiaille ensimmäisen omistusasunnon hankkijoille.