Asuminen

Toimiva asuminen edistää kaikkien ihmisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja kotiin, joka vastaa kulloisenkin elämäntilanteen tarpeisiin. Ympäristöministeriön tavoitteena on huolehtia, että asuntomarkkinoilla on tarjolla riittävän monipuolisia mahdollisuuksia erilaiseen asumiseen, ohjata rakennusalaa ja asumista ympäristön kannalta kestävään suuntaan ja lisätä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.

Ympäristöministeriössä asumiseen liittyvistä asioista vastaa rakennetun ympäristön osasto. Asumiseen ja rakentamisen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, joka myös ohjaa ja valvoo valtion tukeman ARA-asuntokannan käyttöä.