Asuminen

Toimiva asuminen edistää kaikkien ihmisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja kotiin, joka vastaa kulloisenkin elämäntilanteen tarpeisiin. Ympäristöministeriön tavoitteena on huolehtia, että asuntomarkkinoilla on tarjolla riittävän monipuolisia mahdollisuuksia erilaiseen asumiseen, ohjata rakennusalaa ja asumista ympäristön kannalta kestävään suuntaan ja lisätä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.

Ympäristöministeriössä asumiseen liittyvistä asioista vastaa rakennetun ympäristön osasto. Asumiseen ja rakentamisen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, joka myös ohjaa ja valvoo valtion tukeman ARA-asuntokannan käyttöä.

Asuntopoliittinen kehittämisohjelma

Suomeen valmistellaan asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosille 2021–2028. Sen tavoitteena on lisätä asuntopolitiikan pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta, kun asumisen suuret linjat määritetään laajassa yhteistyössä yli hallituskausien.

Asuntopoliittinen kehittämisohjelma

Asunnottomuuden yhteistyöohjelma 2020–2022

Hallituksen tavoitteena on puolittaa asunnottomuus vuoteen 2023 mennessä. Ympäristöministeriö on käynnistänyt kolmivuotisen asunnottomuusohjelman suurimpien kaupunkiseutujen, palvelutuottajien ja järjestöjen kanssa.

Asunnottomuusohjelma

Asumisoikeuslain uudistaminen

Asumisoikeusasuminen on asumismuoto, jossa asukkaalla on asumisoikeus rakennuttajayhtiön omistamaan asuntoon. Asumisoikeuslain uudistamisen tavoitteena on varmistaa, että asumisoikeusasuminen säilyy houkuttelevana asumismuotona myös tulevaisuudessa.

Asumisoikeuslaki