Lähiöohjelma

Lähiöissä eri puolilla Suomea asuu noin 1,5 miljoonaa ihmistä. Näiden asuinalueiden kehittyminen vaikuttaa siten monen suomalaisen hyvinvointiin ja alueiden elinvoimaisuuteen. Lähiöohjelma on vuodesta 2008 ollut tukemassa lähiöiden myönteistä kehitystä.

Lähiöohjelmaa 2020-2022 toteutettiin kaupunkien lähiökehittämishankkeissa sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimushankkeissa. Ohjelmaan hyväksyttiin 24 kaupunkien lähiöhankekokonaisuutta, joita toteutettiin kolmessatoista kaupungissa, sekä 18 tutkimushanketta, joita toteutettiin yhdessätoista yliopistossa ja tutkimuslaitoksessa tai -yksikössä. Tutkimushankkeet tekivät myös yhteistyötä kaupunkien lähiöhankkeiden kanssa.

Lähiöohjelma etsi pitkäjänteisiä poikkihallinnollisia toimia, joilla voidaan

 • ehkäistä asuinalueiden eriytymistä (segregaatiota)
 • lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta
 • edistää asuinalueiden elinvoimaisuutta
 • turvata palveluiden ja asumisen hyvä taso

Lähiöohjelma toi lisäpanostuksia kaupunkien valitsemien lähiöiden kehittämiseen. Tutkimuksen ja kaupunkien yhteistyö on tuottanut tuloksia, jotka on voitu viedä heti käytäntöön.

Ohjelman kehittämisteemat

 1. Lähiökoulut edistävät koulutuksen tasa-arvoa sekä lasten ja nuorten hyvinvointia
 2. Perhe- ja nuorisotyö sekä harrastustoiminta vahvistavat lasten ja nuorten osallisuutta
 3. Yhteistyö luo yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta
 4. Hiilineutraalisuus tukee lähiökehittämisen kestävyyttä
 5. Viihtyisä, toimiva ja vihreä elin- ja asuinympäristö vahvistaa elinvoimaa
 6. Ikäystävällisyys ja esteettömyys tukevat asuinalueen toimivuutta
 7. Taide ja kulttuuripalvelut elävöittävät lähiöitä

Kehittämisteemoja yhdistettiin useissa kehittämishankkeissa kohdelähiön tarpeista lähtien. Toimenpiteet ovat lomittuneet ja vahvistaneet toisiaan, jolloin lopputulos on suurempi kuin yksittäisten toimenpiteiden yhteenlaskettu summa. Esimerkiksi taide ja kulttuuri olivat merkittävässä roolissa ja niiden nähtiin vahvistaneen osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, turvallisuutta, viihtyisyyttä ja mainetta.

Lähiöohjelman rahoittamat hankkeet vuosina 2020–2022

Lähiöohjelman yhteistyöryhmä valitsi rahoitetut hankkeet keväällä 2020. Ohjelmaan osallistuvat kunnat laativat kolmivuotiset kehittämissuunnitelmat valitsemiinsa lähiöihin. Lähiökehittämisen tueksi rahoitettiin myös tutkimushankkeita. Ohjelmakaudella 2020–2022 ympäristöhallinnon rahoitusta oli käytettävissä yhteensä 21 miljoonaa euroa. Mukana olleet hankkeet hyödynsivät myös muuta aihepiirin rahoitusta.

Lisätietoja

Jaana Nevalainen, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Elinympäristöt Puhelin:0295250195   Sähköpostiosoite:


Merja Niemi, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO) Puhelin:0295330229   Sähköpostiosoite: