Lähiöohjelma 2020–2022

Suomen suurimpien kaupunkien lähiöiden kehittämistä jatketaan hallitusohjelman mukaisesti vuosina 2020–2022 toteutettavassa lähiöohjelmassa. Tavoitteena on asuinalueiden  myönteinen pitkän aikavälin kehitys, joka tuottaa asukkaille hyvinvointia ja alueille elinvoimaisuutta.

Lähiöohjelmassa haetaan poikkihallinnollisia toimia, joilla voidaan:

 • ehkäistä asuinalueiden eriytymistä (segregaatiota)
 • lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta
 • edistää asuinalueiden elinvoimaisuutta
 • turvata palveluiden ja asumisen hyvä taso

Ohjelma on tarkoitettu Suomen suurimmille kaupungeille, jotka valitsevat ohjelman avulla kehitettävät lähiöt. Suunnitelmissa tulee huomioida kokonaisvaltaisuus, poikkihallinnollisuus sekä ohjelman strategiset linjaukset ja kehittämisteemat.

Ohjelmassa tuetaan myös tutkimushankkeita, jotka tuottavat tietoa lähiöiden tilasta ja kehityksestä ja siten tukevat ohjelman tavoitteiden toteutumista.

Ohjelman strategisten linjausten mukaan

 • lähiöiden kehittämisen tulee niveltyä koko kaupungin kehittämiseen ja strategiseen johtamiseen,
 • alueellista eriytymistä vähennetään monipuolisella yhteistyöllä ja
 • lähiöitä kehitetään tietoon perustuen.
   
 • Lähiöohjelma 2020–2022 (pdf)

Ohjelman kehittämisteemat:

 1. Lähiökoulut edistävät koulutuksen tasa-arvoa sekä lasten ja nuorten hyvinvointia
 2. Perhe- ja nuorisotyö sekä harrastustoiminta vahvistavat lasten ja nuorten osallisuutta
 3. Yhteistyö luo yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta
 4. Hiilineutraalisuus tukee lähiökehittämisen kestävyyttä
 5. Viihtyisä, toimiva ja vihreä elin- ja asuinympäristö vahvistaa elinvoimaa
 6. Ikäystävällisyys ja esteettömyys tukevat asuinalueen toimivuutta
 7. Taide ja kulttuuripalvelut elävöittävät lähiöitä

Ympäristöministeriön koordinoimassa ohjelmassa ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö ja oikeusministeriö sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Ohjelmaa toteuttamaan on perustettu yhteistyöryhmä.

Lähiöohjelman rahoittamat hankkeet

Lähiöohjelman vuosina 2020–2022 rahoittamat hankkeet valittiin keväällä 2020. Ohjelmaan osallistuvat kunnat laativat kolmivuotiset kehittämissuunnitelmat valitsemiinsa lähiöihin. Lähiökehittämisen tueksi rahoitetaan myös tutkimushankkeita. Kohteet valitsi lähiöohjelman yhteistyöryhmä. Ohjelmakaudella 2020–2022 ympäristöhallinnon rahoitusta on käytettävissä yhteensä 21 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

Jaana Nevalainen
ympäristöneuvos
ympäristöministeriö
p. 0295 250 195
[email protected]

Muiden ministeriöiden toimenpiteiden osalta lisätietoja antavat:

oikeusministeriö
Katriina Nousiainen, erityisasiantuntija, [email protected]
Markus Alanko, erityisasiantuntija, [email protected]

opetus- ja kulttuuriministeriö
Merja Niemi, neuvotteleva virkamies, [email protected]

sisäministeriö
Heidi Kankainen, poliisiylitarkastaja, [email protected]
Jari Pajunen, poliisitarkastaja, [email protected]

sosiaali- ja terveysministeriö
Vesa Pekkola, neuvotteleva virkamies, [email protected]
Heli Hätönen, neuvotteleva virkamies, [email protected]

työ- ja elinkeinoministeriö
Olli Voutilainen, erityisasiantuntija, [email protected]
Katja Palonen, neuvotteleva virkamies, [email protected]