Asuntopoliittinen kehittämisohjelma

Asuntopolitiikka koskettaa koko yhteiskuntaa ja vaikuttaa merkittävästi sen kehitykseen. Suomeen on valmisteltu asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosille 2021–2028. Ohjelman tavoitteena on lisätä valtion asuntopolitiikan pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta, kun asumisen suuret linjat määritetään laajassa yhteistyössä yli hallituskausien.

Ohjelmaan kootaan tavoitteet asuntopolitiikan kehittämiselle sekä toimia, joilla tavoitteita saavutetaan. Käsiteltäviä asioita ovat esimerkiksi:

  • asumisen kustannukset
  • asuntotuotannon määrä ja sen tukeminen
  • asuntomarkkinoiden jakautuminen
  • asumisen ilmastovaikutukset

Asuntopoliittista kehittämisohjelmaa valmisteli ympäristöministeriön asettama työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi ympäristöministeriön entinen kansliapäällikkö Hannele Pokka. Ryhmässä olivat mukana asuntopolitiikasta vastaavat ministeriöt ja virastot. Työtä tuki valtioneuvoston asettama parlamentaarinen seurantaryhmä, jonka puheenjohtajana toimi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Ryhmä luovutti työnsä ministeri Mikkoselle 18.12.2020. Hallituksen käsiteltyä työryhmän raportin, ohjelma annetaan eduskunnalle asuntopoliittisena selontekona. Eduskunta käsittelee selonteon kevätistuntokaudella 2022. 

Asuntopolitiikan toimijoilla iso rooli valmistelussa

Ohjelman valmistelussa on kuultu laajasti asumisen toimijoita, etujärjestöjä ja muita sidosryhmiä. Kuuleminen käynnistyi alkuvuodesta 2020 kaikille avoimella verkkokyselyllä, johon tuli lähes sata vastausta. Keskustelua jatkettiin helmikuun lopussa järjestetyssä sidosryhmäkuulemisessa, johon osallistui reilut 40 sidosryhmien edustajaa. Ohjelman alustavat linjaukset olivat esillä lokakuun kuulemistilaisuudessa.

Valmistelun tausta-aineistoa

Lisätietoja

Liisa Meritähti, hallitussihteeri 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Lähiympäristö ja asuminen 0295250376  


Mikko Friipyöli, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Lähiympäristö ja asuminen 0295250375