Asuntopoliittinen kehittämisohjelma

Asuntopolitiikka koskettaa koko yhteiskuntaa ja vaikuttaa merkittävästi sen kehitykseen. Suomeen valmistellaan asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosille 2021–2028. Kahdeksanvuotisen ohjelman tavoitteena on lisätä valtion asuntopolitiikan pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta, kun asumisen suuret linjat määritetään laajassa yhteistyössä yli hallituskausien.

Ohjelmaan kootaan tavoitteet asuntopolitiikan kehittämiselle sekä toimia, joilla tavoitteita saavutetaan. Käsiteltäviä asioita ovat esimerkiksi:

  • asumisen kustannukset
  • asuntotuotannon määrä ja sen tukeminen
  • asuntomarkkinoiden jakautuminen

Asuntopoliittista kehittämisohjelmaa valmistelee ympäristöministeriön asettama työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii ympäristöministeriön entinen kansliapäällikkö Hannele Pokka. Ryhmässä ovat mukana asuntopolitiikasta vastaavat ministeriöt ja virastot. Työtä tukee valtioneuvoston asettama parlamentaarinen seurantaryhmä, jonka puheenjohtajana toimii ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Seurantaryhmässä ovat mukana eduskuntapuolueet.

Ohjelma annetaan selontekona eduskunnalle vuoden 2020 loppuun mennessä.

Valmistelu vauhtiin sidosryhmiä kuulemalla

Ohjelman valmistelussa kuullaan laajasti asumisen toimijoita, etujärjestöjä ja muita sidosryhmiä. Työryhmä esittelee tähänastista työtään seuraavan kerran lokakuussa. Kuuleminen käynnistyi alkuvuodesta kaikille avoimella verkkokyselyllä, johon tuli lähes sata vastausta. Keskustelua jatkettiin helmikuun lopussa järjestetyssä sidosryhmäkuulemisessa, johon osallistui reilut 40 sidosryhmien edustajaa. Alla koonti sidosryhmäkyselyn vastauksista.

Valmistelun tausta-aineistoa

Lisätietoja

Liisa Meritähti, hallitussihteeri 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Lähiympäristö ja asuminen 0295250376  


Mikko Friipyöli, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Lähiympäristö ja asuminen 0295250375