Omistus­asuminen

Omistusasuminen on historiallisesti ollut edullisin asumismuoto, ja suurin osa suomalaisista asuu omistusasunnossa. Omistusasumisen etu on, että oma varallisuus kasvaa sitä mukaa, kun lyhentää asuntolainaa. Asunnon hankinta on kuitenkin pitkäaikainen taloudellinen sitoumus ja vaatii yleensä lainaa. Siksi se ei ole aina mahdollista oman talouden tai elämäntilanteen vuoksi.

Valtio tukee omistusasumista takaamalla yksityishenkilöiden asuntolainoja. Ensiasunnon ostajille on oma asuntosäästämisen muoto ASP.

Omistusasumisen tukimuodot

ASP-järjestelmä

ASP eli asuntosäästöjärjestelmällä valtio tukee ensiasunnon hankintaa. Sen avulla on mahdollista säästää ja hankkia omistusasunto. ASP-säästäminen on tarkoitettu 15–44-vuotiaille ensimmäisen omistusasunnon hankkijoille. Asuntosäästäjälle myönnetään korkotukilaina ja tarvittaessa valtiontakaus.

Lisätiedot

Soveltamiskäytäntö ja neuvonta: Valtiokonttori p. 0295 502 248, [email protected]

Asuntolainan valtiontakaus

Omistusasunnon ostamista tai omakotitalon rakentamista varten otetulle lainalle voi saada valtion takauksen. Pankki myöntää takauksen asuntolainapäätöksen yhteydessä, ja siitä on maksettava takausmaksu. Takausmaksua ei kuitenkaan peritä ASP-lainoista.

Lisätiedot

Valtiokonttori p. 0295 502248, [email protected]

Valtiontakaus asunto-osakeyhtiön perusparannukseen

Valtio voi myöntää takauksen lainalle, jonka asunto-osakeyhtiö ottaa perusparantamista varten. Yhtiöllä tulee olla riittävät edellytykset lainan takaisin maksamiseen, ja takauksesta peritään takausmaksu.

Lisätiedot

Hakumenettely ja neuvonta: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, p. 0295 250800

ASP:n kehittäminen

ASP-järjestelmää kehitetään hallitusohjelman mukaisesti. Enimmäissäästömääriä ollaan korottamassa ja lainsäädäntöön tehdään kattavampi selkeyttävä uudistus.

Lisätietoja

Satu Eronen, hallitussihteeri 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt Puhelin:0295250180   Sähköpostiosoite: