Omistusasumisen lainsäädäntö

Asp-järjestelmä

ASP eli asuntosäästö- ja tukijärjestelmä on tarkoitettu 15–39-vuotiaille ensimmäisen omistusasunnon ostajille. Järjestelmä sisältää asunnon hankintaa varten säästetylle summalle maksettavan verovapaan koron ja lisäkoron sekä asuntolainalle maksettavan korkotuen.

Takaukset

Omistusasunnon ostamista tai omakotitalon rakentamista varten otetulle lainalle voi saada valtion takauksen. Pankki myöntää takauksen asuntolainapäätöksen yhteydessä, ja siitä on maksettava takausmaksu. Takausmaksua ei kuitenkaan peritä, jos lainalle maksetaan korkotukea.

Valtio voi myöntää takauksen lainalle, jonka asunto-osakeyhtiö ottaa omistamansa rakennuksen perusparantamista varten. Yhtiöllä tulee olla riittävät edellytykset lainan takaisin maksamiseen, ja takauksesta peritään takausmaksu.

Seuraavien lakien mukaisia tukia ei enää myönnetä, mutta lakeja sovelletaan kuitenkin niiden nojalla aiemmin myönnettyihin tukiin: