YM.fi:n saavutettavuus­seloste

YM.fi-sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Laissa edellytetään julkisilta verkkopalveluilta saavutettavuutta, eli kaikkien tasavertaisia mahdollisuuksia verkkopalvelujen käyttöön.

Tässä selosteessa kerrotaan YM.fi-sivuston saavutettavuuden puutteista.

YM.fi-sivusto on julkaistu 23.9.2020. Tämä saavutettavuusseloste on julkaistu 23.9.2020.

Palvelun saavutettavuus

YM.fi-sivusto täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG 2.1) eikä sivustolla ole kriittisiä saavutettavuuspuutteita. Verkkopalvelussa olevat keskeiset puutteet on kuvattu jäljempänä tässä selosteessa.

Sivuston saavutettavuuden on arvioinut ympäristöministeriö yhteistyössä sivuston teknisen toimittajan kanssa. Havainnoimme palvelun saavutettavuutta jatkuvasti mm. apuohjelmien avulla.

YM.fi:n käyttämään julkaisujärjestelmään tehtiin kesäkuussa 2020 versiopäivitys, jonka yhteydessä havaittuja saavutettavuusongelmia korjataan syksyn 2020 aikana. Saavutettavuus huomioidaan kaikkien uusien ominaisuuksien kehitystyössä. Myös ministeriön virkamiehiä opastetaan huomioimaan saavutettavuusvaatimukset omassa työssään.

Jos tarvitsemasi aineisto ei ole saavutettava, ota meihin yhteyttä palautelomakkeellamme. Pyrimme toimittamaan tarvitsemasi aineiston saavutettavassa muodossa.

Puutteet sivuston saavutettavuudessa

Sivujen otsikoiden hierarkiassa on virheitä

Sivujen otsikkotasojen järjestys html-koodissa on osin virheellinen. Tämä saattaa hankaloittaa sivun selaamista ruudunlukijalla. Sivun html-koodissa saattaa olla ylimääräisiä otsikkotasoja, joissa ei ole tekstiä. Nämä tasot näkyvät ruudunlukijoille tyhjinä otsikoina. (WCAG 1.3.1)

Kuvien ja kaavioiden tekstivastineissa on puutteita

Sisältösivuilla on joitakin tekstiä sisältäviä kuvia, joille ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita. Olennaista tietoa jää välittymättä puutteellisten tekstivastineiden vuoksi esimerkiksi graafeissa ja diagrammeissa. Joillekin koristekuville on myös virheellisesti sisällytetty yksityiskohtaiset tekstivastineet. (WCAG 1.1.1, WCAG 1.4.5)

PDF-tiedostojen saavutettavuus­puutteet

Sivustolla on 23.9.2018 jälkeen julkaistuja ympäristöministeriön PDF-tiedostoja, joiden saavutettavuudessa on puutteita.

  • Tiedostoissa saattaa olla visuaalisia elementtejä ja kaavioita, joille ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita. (WCAG 1.1.1)
  • Tiedostoissa saattaa olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia muotoilupuutteita, kuten tyhjiä rivinvaihtoja ja otsikkotasoin merkkaamattomia otsikoita. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostojen taulukkorakenteissa saattaa olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia puutteita, esimerkiksi tekstin asetteluun käytettyjä taulukkorakenteita tai puuttuvia ohjelmallisia sarakeotsikoita. Samankaltaista tietoa on myös saatettu jakaa useampaan eri taulukkoon. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostoissa saattaa olla tekstiin linkittämättömiä alaviitteitä, joiden tulkitseminen on hankaaa ruudunlukijaa käytettäessä. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostojen metatiedoissa saattaa olla puutteita, kuten puuttuvia otsikoita (title) tai virheellisiä kielimäärityksiä ja tekijätietoja.

Linkkejä on nimetty puutteellisesti

Tietyillä sivuston sivuilla on käytetty samaa linkkitekstiä linkeissä, jotka ohjaavat käyttäjän eri kohteisiin. Joidenkin linkkien nimet eivät toimi asiayhteydestään irrotettuina (esim. "tutustu”, "lisää aiheesta" tai "lue lisää”). Sivustolla on myös kuvalinkkejä, joilta puuttuu linkin tarkoituksen osoittava tekstivastine. (WCAG 2.4.4)

Rikkinäiset linkit

Sivustolla on rikkinäisiä linkkejä. Linkkejä korjataan muun päivitystyön yhteydessä.

Upotuksista puuttuu selitteitä

Sivustolla on upotettuja sisältöjä, joilta puuttuu selittävä otsikko (title). Tällaisia upotuksia ovat esim. YouTube-videoupotukset. (WCAG 4.1.2)

Ulkoasun muotoilu koodissa

Sisällön muotoilemiseen on yksittäistapauksissa käytetty CSS:n (cascading style sheets) sijaan HTML-koodia. Esimerkiksi upotetuissa sisällöissä, jotka tuodaan YM.fi:hin ulkopuolisista järjestelmistä, ei koodaukseen voida vaikuttaa.

Leipätekstin muotoiluissa on saatettu käyttää vääriä html-tunnisteita. Teksteissä on saatettu käyttää käyttää esimerkiksi bold-, font-, u- ja strike-tunnisteita, jotka saattavat näkyä apuvälinekäyttäjille virheinä. (WCAG 1.3.1)

Sivuston värien kontrasteissa on puutteita

Sivuston tekstien ja taustavärien kontrasti ei ole kaikissa tapauksissa riittävän suuri. Ongelmia esiintyy esim. tekstisisällöissä ja painikkeissa. (WCAG 1.4.3)

Ulkoisista järjestelmistä tuotujen sisältöjen saavutettavuus

YM.fi-sivustolla näytetään ulkoisista järjestelmistä tuotuja sisältöjä, joiden saavutettavuuspuutteet siirtyvät alkuperäisestä järjestelmästä.

Päätösaineistot

YM.fi-sivustolla julkaistaan päätöksentekojärjestelmästä tuotuja PDF-tiedostoja, jotka eivät ole täysin saavutettavia. Puutteet hankaloittavat niiden käyttöä apuvälineillä. Tiedostoista puuttuu tekstivastineita, otsikoita ja kielimäärityksiä. Myös tiedostojen rakenteet ovat osin puutteellisia.

Päätöksentekojärjestelmä uudistetaan elokuuhun 2021 mennessä, ja uudistetun järjestelmän tuottama aineisto on saavutettavaa.

Julkaisut

YM.fi-sivustolla on linkityksiä eri ministeriöiden tuottamiin PDF-muotoisiin julkaisuihin, jotka sijaitsevat valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtossa. Julkaisuilla ja julkaisuarkistolla on omat erilliset saavutettavuusselosteensa, joissa on kuvailtu niistä mahdollisesti löytyvät saavutettavuuspuutteet.

Hanketiedot

Hanketietoja näytetään YM.fi:ssä erillisestä järjestelmästä. Näissä toiminnoissa on saavutettavuuspuutteita, jotka hankaloittavat ruudunlukijakäyttöä ja näppäimistöselausta. Puutteellisia toimintoja ovat esimerkiksi sivun latautuminen uudelleen välilehdeltä toiselle siirryttäessä, yksittäisen hankkeen tiedoissa olevat modaali-ikkunat sekä hankehaun kalenteri.

Hanketiedoissa on PDF-tiedostoja, jotka tuotetaan muissa järjestelmissä, esimerkiksi asianhallintajärjestelmässä. Näissä tiedostoissa saattaa olla saavutettavuuspuutteita, kuten puutteellisia rakenteita ja ominaisuustietoja sekä puuttuvia tekstivastineita. Puutteet hankaloittavat niiden käyttöä apuvälineillä.

Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

Sivustolla on sisältöä, jota lainsäädännön vaatimukset eivät koske. Tällaisia sisältöjä ovat:

  • Ulkopuolisten tahojen julkaisemat sisällöt, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia.
  • Tiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018.
  • Suoria video- tai äänilähetyksiä, joita ei tallenneta säilytettäväksi tai uudelleen julkaistavaksi.
  • Video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020.

Huomasitko puutteita verkkosivuston saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelumme saavutettavuutta. Jos löydät sivustolta ongelmia, joita ei ole kuvattu tässä selosteessa, ilmoita niistä meille. Otamme mielellämme vastaan myös muita huomioita ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuuteen liittyen. Voit lähettää palautteesi palautelomakkeellamme.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected]
p. (vaihde) 0295 016 000