Yhteystiedot ja asiointi ympäristö­ministeriössä

Postiosoite

PL 35, 00023 Valtioneuvosto

Puhelin

0295 16001 (valtioneuvoston vaihde)

Faksi

09 1603 9320

Käyntiosoite

Aleksanterinkatu 7, Helsinki

Ympäristöministeriön pääsisäänkäynnille johtavat portaat ja luiska, ja kokoustiloihin on esteetön kulkuyhteys hissillä. Kokoustilojen yhteydessä on esteetön wc. Ympäristöministeriöllä ei ole omia autopaikkoja, mutta lähimmät esteettömät, liikkumisesteisille varatut autopaikat sijaitsevat Fabianinkadulla.

Lisätietoja ympäristöministeriöön saapumisesta annetaan ministeriön neuvonnasta puhelimitse (0295 160 680​) tai sähköpostitse ([email protected]).

Kirjaamo

Postiosoite: PL 35, 00023 Valtioneuvosto
Puhelin: 02952 50300
Sähköposti: [email protected]

Asiakirjat voidaan jättää ympäristöministeriölle osoitettuina valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2B, Helsinki. Valtioneuvoston jakelukeskus on avoinna arkisin klo 8.00-16.15.

Salassa pidettävät tiedot voi lähettää kirjaamoon turvapostina.

Verkkolaskuosoite

OVT-tunnus: 003705194561    
Välittäjätunnus (Posti Messaging Oy): FI28768767
Y-tunnus: 0519456-1
ALV-tunnus: FI05194561

Laskujen viitetietoihin tulee merkitä tilaajan nimi sekä tilaavan osaston/tulosalueen/yksikön nimi. Jos laskutus koskee hanketta, lisätään laskuun hankkeen nimi, tunnus sekä laskujen käsittelijät (hankkeelle nimetty valvoja/maksatusyhdyshenkilö).

Ympäristöhallintoa koskevat kantelut

Ympäristöhallinnon viranomaisen tai virkamiehen lainvastaisesta, virheellisestä tai epäasianmukaisesta menettelystä voi tehdä kantelun ylimmille laillisuusvalvojille eli eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille. Kantelun voi tehdä myös tehtävien laiminlyönnistä.

Myös ympäristöministeriö voi käsitellä hallinnonalansa viranomaisia koskevia kanteluja. Ministeriön toimivalta ei kuitenkaan ulotu kuntien toimintaan, vaan kuntia koskevia kanteluita tutkivat ylimmät laillisuusvalvojat sekä kuntalain nojalla aluehallintovirasto.

 

ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen ympäristöasioiden asiakaspalvelu

ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa ja vastaa ympäristöaiheisiin kysymyksiin ja palautteisiin.

Puhelin: 0295 020 900
Sähköposti: [email protected]

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu on kesä–elokuussa avoinna arkisin klo 9–15.