Ympäristö­ministeriö työpaikkana

Me ympäristöministeriössä haluamme taata paremman ympäristön tuleville sukupolville. Ympäristöministeriössä on mahdollista vaikuttaa ympäristöasioiden, rakentamisen ja asumisen sekä luonnon monimuotoisuuden tilaan. Työ ympäristöhallinnon ytimessä on monipuolista ja yhteiskunnallisesti merkittävää.

Merkityksellistä työtä yhdessä

Tulevaisuuden hyvinvoiva elinympäristö luodaan tänään ja meillä ympäristöministeriöläisillä on siinä tärkeä rooli. Olemme sitoutuneita työskentelemään ympäristön puolesta yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa auttaen toisiamme onnistumaan. Työskentelemme useissa eri sidosryhmissä ja siksi tiedon avoimuus ja sujuva kommunikaatio ovat ensisijaisen tärkeitä työn onnistumiselle. Tämä tarkoittaa paitsi tutkimuksen ja säädösvalmistelun läpinäkyvyyttä, myös kuuntelevaa ja vuorovaikutteista tapaa toimia eri yhteisöissä. Meille tasa-arvo sekä yhdenvertaisuus ovat työyhteisön toiminnan perusedellytys ja toimimme näiden arvojen edistämiseksi. Työympäristömme on verkostomainen sekä matalahierarkkinen. Tämä takaa asioiden sujuvan hoitamisen sekä tiedon nopean liikkumisen.

Kehittymistä tukeva ympäristö

Arvostamme toistemme vahvaa asiantuntemusta ja kiinnostusta kehittyä yhä paremmaksi. Jatkuvasti uudistuvana asiantuntijaorganisaationa koemme itsensä kehittämisen oleelliseksi osaksi työtämme ja kannustamme jokaista löytämään itselle toimivia tapoja syventää ja monipuolistaa osaamistaan. Esimiehemme rohkaisevat omaehtoiseen työskentelytapaan sekä itsensä kehittämiseen niin koulutusten kuin mielenkiintoisten työtehtävien ja verkostojen kautta.

Arjen ja työn tasapaino

Työssä jaksaminen on meille tärkeää ja pyrimme tekemään ympäristöministeriöläisten työn ja arjen yhteensovittamisesta mahdollisimman toimivaa ja oikeudenmukaista. Modernit työtilamme Helsingin ydinkeskustassa mahdollistavat monipuoliset ja ergonomiset työskentelypuitteet. Tuemme työn joustoa tarjoamalla mahdollisuuden henkilökiertoon sekä opintovapaisiin, tukemalla etätöitä ja kannustamalla perhevapaiden pitoon. Meillä vietetään myös lapsi mukaan töihin -päivää. Ympäristöministeriössä järjestetään tämän lisäksi virkistystoimintaa ja tuetaan liikuntaa sekä kulttuuriharrastuksia.

Keitä me olemme?

Ympäristöministeriössä työskentelee yli 260 virkamiestä. Meistä moni työskentelee kansainvälisten ympäristöasioiden parissa, säädösvalmistelun, ympäristö- ja asuntopolitiikan sekä hallinnon asiantuntija- ja avustavissa tehtävissä. Arvostamme monipuolista osaamista ja työkokemusta. Meillä työskentelee esimerkiksi arkkitehtejä, diplomi-insinöörejä ja monilla on oikeustieteiden, maatalous- ja metsätieteiden, maantieteen, filosofian, valtiotieteiden sekä hallintotieteiden koulutustausta. Meistä 70% on naisia ja 30% miehiä. Ympäristöministeriöläisten keski-ikä on hieman alle 50 vuotta.

Palvelussuhde ja palkkaus

Palvelussuhteet ministeriössä ovat pääosin virkasuhteita. Palvelussuhteiden ehdoissa noudatetaan valtion virkamieslainsäädäntöä sekä valtion yleisiä virka- ja työehtoja.

Ministeriössä on oma palkkausjärjestelmä. Tehtävät on jaettu vaativuusluokkiin, joilla on omat palkkaluokkansa. Palkkaus muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta.

Töihin ympäristö­ministeriöön

Haluatko olla mukana rakentamassa ympäristövastuullista yhteiskuntaa, turvaamassa luonnon monimuotoisuutta ja luomassa kestäviä kaupunkeja? Ympäristöministeriössä on mahdollista vaikuttaa näihin ja moniin muihin luontoa ja rakennettua ympäristöä koskeviin tärkeisiin kysymyksiin.

Me ympäristöministeriöläiset olemme kiinnostuneita ympäristön hyvinvoinnista, meille tärkeää on myös työyhteisön viihtyvyys, kiinnostus oman asiantuntijuuden kehittämiseen sekä halu tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa niin valtionhallinnon sisällä kuin yritysten ja järjestöjen kanssa.

Ympäristöministeriön avoimiin työpaikkoihin haetaan Valtiolle.fi-palvelun kautta. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät työpaikkailmoituksista.

Harjoittelijaksi ympäristö­ministeriöön

Ympäristöministeriössä työskentelee vuosittain useita korkeakouluharjoittelijoita ja monet heistä ovat jääneet meille töihin. Ympäristöministeriössä harjoittelijoiden työtehtävät suunnitellaan niin, että ne tukevat opintoja mahdollisimman hyvin. Harjoittelijat pääsevät tekemään monipuolisia ja haastavia työtehtäviä esimerkiksi erilaisissa hankkeissa.

Harjoittelumahdollisuuksia on tarjolla useiden eri alojen opiskelijoille. Haemme joukkoomme muun muassa oikeustieteen, maantieteen, luonnontieteiden, politiikan, hallintotieteiden ja viestinnän osaajia. Harjoittelupaikkojen aihepainotukset vaihtelevat vuosittain, joten seuraa hakuilmoituksia! Kysy ainejärjestöltäsi myös mahdollisuutta osallistua ympäristöministeriön järjestämille tutustumiskäynneille.

Korkeakoulun myöntämän harjoittelutuen saaminen on toivottavaa, mutta ei välttämätöntä.

Ympäristöministeriön harjoittelupaikat julkaistaan vuosittain joulu-tammikuussa. Harjoittelupaikkojen ilmoitukset julkaistaan yliopistojen työelämä- ja urapalvelujen kautta.

Lisätietoja

Heidi Sederholm, henkilöstöpäällikkö 
ympäristöministeriö, Konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto, Henkilöstö ja ohjaus Puhelin:0295250113   Sähköpostiosoite: