Luonnon moni­muotoisuuden tie­kartat

Petteri Orpon hallitusohjelman tavoitteena on kääntää yhteiskunta luontopositiiviseksi. Ohjelman mukaan hallitus tavoittelee luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämistä yhteistyöllä. Hallitus kannustaakin kaikkia aloja laatimaan monimuotoisuustiekartat, joiden kautta ymmärretään myös kansantalouden näkökulmasta taloudellisen toimeliaisuuden riippuvuus luonnosta ja sen tarjoamasta lisäarvosta (ekosysteemipalveluista). 

Tiekartat ovat keino saada tarkempi käsitys toimialojen luontovaikutuksista ja riippuvuuksista sekä luontokadon pysäyttämiseksi tarvittavista toimenpiteistä, niiden edellytyksistä sekä lisätä tietoisuutta luontokadon pysäyttämistavoitteen luomista mahdollisuuksista.

Toimialat vastaavat itsenäisesti tiekarttojensa valmistelusta ja toteuttamisesta. Tiekartat kuvaavat eri toimialojen polkua kohti luontopositiivisuutta. Toimialalähtöinen toteutus auttaa varmistamaan, että tiekartat ovat sellaisia, jotka alan yritykset kokevat omikseen ja joihin ne voivat aidosti sitoutua. Monimuotoisuustiekartat tarjoavat valtionhallinnolle arvioita toimialojen odotettavasta kehityksestä ja tukevat politiikkavalmistelua. 

Seitsemän toimialaa ovat tähän mennessä laatineet omat tiekarttansa. 

Ympäristöministeriö laatii yhteenvedon toimialojen tiekartoista myöhemmin tänä vuonna.

Lisätietoja

Suvi Borgström, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnon monimuotoisuus Puhelin:0295250342   Sähköpostiosoite: