Asunnottomuuden yhteistyöohjelma 2020–2022

Hallituksen tavoitteena on puolittaa asunnottomuus vuoteen 2023 mennessä. Ympäristöministeriö on käynnistänyt kolmivuotisen asunnottomuusohjelman suurimpien kaupunkiseutujen, palvelutuottajien ja järjestöjen kanssa.

Ohjelman tavoitteina on:

  • lisätä kohtuuhintaisten ja valtion tukemien asuntojen tarjontaa asunnottomille
  • vahvistaa asunnottomuustyötä kuntien peruspalveluissa
  • parantaa asumisneuvonnan saatavuutta
  • vakiinnuttaa asunnottomuuden parissa toimivien tahojen yhteistyö erityisesti kunta- ja aluetasolla

Ohjelmaan osallistuvat kunnat tekevät asunnottomuuden vähentämisestä kokonaisvaltaisen suunnitelman, joka sisältää esimerkiksi matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistarpeet, asunnottomille tarkoitettujen asuntojen lukumäärät sekä kuvaukset riskiryhmien asumistilanteesta ja alueen asunnottomuusyhteistyöstä.

Ympäristöministeriö toimii ohjelman johtoryhmän puheenjohtajana. Ryhmässä ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Rikosseuraamuslaitos, Kansaneläkelaitos, ohjelmakunnat sekä järjestöjä.

Pohjana aikaisempi työ ja asunnottomuusohjelmien arviointi

Suomessa on tehty viimeiset 12 vuotta tavoitteellista työtä asunnottomuuden kitkemiseksi. Tulosta on syntynyt: asunnottomien määrä on vähentynyt seitsemättä vuotta peräkkäin, on löydetty toimivia tapoja auttaa. Asunnottomia on kuitenkin vielä noin 4600, ja työtä jatketaan.

Uusi ohjelma jatkaa aikaisempien asunnottomuusohjelmien työtä, ja se pohjaa myös vuonna 2019 valmistuneeseen asunnottomuusohjelmien arviointiin.

Lisätietoja

Tuula Tiainen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt 0295250295