Asunnot­tomuuden yhteistyö­ohjelma 2020–2022

Hallituksen tavoitteena on puolittaa asunnottomuus vuoteen 2023 mennessä. Ympäristöministeriö on käynnistänyt kolmivuotisen asunnottomuusohjelman suurimpien kaupunkiseutujen, palvelutuottajien ja järjestöjen kanssa.

Ohjelman tavoitteina on

  • lisätä kohtuuhintaisten ja valtion tukemien asuntojen tarjontaa asunnottomille
  • vahvistaa asunnottomuustyötä kuntien peruspalveluissa
  • parantaa asumisneuvonnan saatavuutta
  • vakiinnuttaa asunnottomuuden parissa toimivien tahojen yhteistyö erityisesti kunta- ja aluetasolla

Ohjelmaan osallistuvat kunnat tekevät asunnottomuuden vähentämisestä kokonaisvaltaisen suunnitelman, joka sisältää esimerkiksi matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistarpeet, asunnottomille tarkoitettujen asuntojen lukumäärät sekä kuvaukset riskiryhmien asumistilanteesta ja alueen asunnottomuusyhteistyöstä.

Ympäristöministeriö toimii ohjelman johtoryhmän puheenjohtajana. Ryhmässä ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Rikosseuraamuslaitos, Kansaneläkelaitos, ohjelmakunnat sekä järjestöjä.

Pohjana aikaisempi työ ja asunnottomuus­ohjelmien arviointi

Suomessa on tehty viimeiset 12 vuotta tavoitteellista työtä asunnottomuuden kitkemiseksi. Tulosta on syntynyt: asunnottomien määrä on vähentynyt seitsemättä vuotta peräkkäin, on löydetty toimivia tapoja auttaa. Asunnottomia on kuitenkin vielä noin 4600, ja työtä jatketaan.

Uusi ohjelma jatkaa aikaisempien asunnottomuusohjelmien työtä, ja se pohjaa myös vuonna 2019 valmistuneeseen asunnottomuusohjelmien arviointiin.

Asumisneuvonta

Asunnottomuusriski liittyy yhä useammin taloudellisiin ongelmiin, joista johtuvia asuntojen menetyksiä asumisneuvonta voi ehkäistä. Asuntojen rakentamisen ja hankinnan ohella kyse on nykyisin yhä enemmän keinoista, joilla varmistetaan asunnon säilyttäminen. Neuvontaa on tuettu vuodesta 2009 alkaen, ja sitä on kehitetty lukuisissa hankkeissa, joissa se on todettu kustannustehokkaaksi keinoksi ehkäistä asunnottomuutta.

Valtioneuvosto on säätänyt väliaikaisen lain asumisneuvonnasta vuosille 2023−2027. Avustusten vaikuttavuutta ja asumisneuvonnan kehittymistä seurataan kertyvien kokemusten perusteella ja lain toimivuutta arvioidaan loppuvaiheessa.

Lisätietoja

Tuula Tiainen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt 0295250295