Asunnottomuutta on vähennetty pitkä­jänteisellä yhteis­työllä

Suomessa on tehty viitisentoista vuotta tavoitteellista työtä asunnottomuuden kitkemiseksi. Tulosta on syntynyt: asunnottomien määrä on vähentynyt myös haastavissa pandemiaoloissa, ja on löydetty toimivia tapoja auttaa. Asunnottomia on kuitenkin vielä noin 4 600, ja työtä jatketaan.

Asunnottomuus vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä. Asunnottomuusohjelmien ympärille on syntynyt suurimpien kaupunkiseutujen, palvelutuottajien ja järjestöjen verkosto. Oleellinen rooli on nykyisin myös hyvinvointialueilla.

Ohjelma pitkäaikais­asunnottomuuden poistamiseen

Hallitusohjelma tarttuu erityisesti pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseen. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n selvityksen mukaan yli 1 100 henkilöä oli vuonna 2022 pitkäaikaisasunnottomina Suomessa.

Ympäristöministeriö on asettanut ohjelman pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi. Sen tavoitteena on poistaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2027 mennessä. Ryhmän puheenjohtaja on Helsingin apulaispormestari Daniel Sazonov.

Asunnot­tomuuden yhteistyö­ohjelma 2020–2022

Ympäristöministeriö veti asunnottomuuden yhteistyöohjelmaa vuosina 2020–2022. Ohjelmaa toteutettiin suurimpien kaupunkiseutujen, palvelutuottajien ja järjestöjen kanssa.

Asumisneuvonta

Asunnottomuusriski liittyy yhä useammin taloudellisiin ongelmiin, joista johtuvia asuntojen menetyksiä asumisneuvonta voi ehkäistä. Asuntojen rakentamisen ja hankinnan ohella kyse on nykyisin yhä enemmän keinoista, joilla varmistetaan asunnon säilyttäminen. Neuvontaa on tuettu vuodesta 2009 alkaen, ja sitä on kehitetty lukuisissa hankkeissa, joissa se on todettu kustannustehokkaaksi keinoksi ehkäistä asunnottomuutta.

Valtioneuvosto on säätänyt väliaikaisen lain asumisneuvonnasta vuosille 2023−2027. Avustusten vaikuttavuutta ja asumisneuvonnan kehittymistä seurataan kertyvien kokemusten perusteella ja lain toimivuutta arvioidaan loppuvaiheessa.

Lisätietoja

Hanna Kettunen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt Puhelin:0295250010   Sähköpostiosoite:


Matleena Haapala, lainsäädäntöneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt Puhelin:0295250332   Sähköpostiosoite: