Vuokra-asumisen lainsäädäntö

Korkotuet ja takaukset

Valtio tukee kohtuuhintaisten ja sosiaalisten vuokra-asuntojen tuotantoa maksamalla tätä tarkoitusta varten otetuille lainoille korkotukea ja myöntämällä niille valtion takauksen. Nämä ns. pitkät korkotukilainat ovat pääsääntöisesti 40 vuoden mittaisia. Tänä aikana asukkaat on valittava sosiaalisin perustein ja vuokra määritettävä omakustannusperiaatteella. Tarkemmat säännökset korkotukilainojen laina- ja tukiehdoista ovat valtioneuvoston asetuksissa. Korkotukilainoilla rahoitetuissa taloissa on noudattava asukkaiden ja omistajien yhteishallintoa, josta säädetään omassa laissaan.

Kohtuuhintaisten ja sosiaalisten vuokra-asuntojen tuotantoon on mahdollista saada myös ns. lyhyitä korkotukilainoja. Niissä laina-aika on vähintään 10 ja enintään 30 vuotta. Korkotukeen liittyy aina myös valtion takaus. Tarkemmista laina- ja tukiehdoista säädetään valtioneuvoston asetuksessa.

Valtio myöntää myös pelkkiä takauksia lainoille, joita käytetään vuokra-asuntojen rakentamiseen. Takausaika on enintään 30 vuotta ja takauksesta peritään takausmaksu. Vuosina 2009 ja 2010 myönnettiin lisäksi elvytysluonteisia korkotukilainoja vuokra-asuntojen rakentamiseen.

Aravalainat

Korkotukilainat ovat korvanneet aiemmin myönnetyt aravalainat. Vaikka uusia aravalainoja ei enää myönnetä, aravalainoilla rahoitettu asunto- ja lainakanta on yhä suurelta osin olemassa. Aravalainoitettujen vuokra-asuntojen asukkaat on valittava sosiaalisin perustein ja vuokra määritettävä omakustannusperiaatteella. Aravalainojen tarkemmista laina- ja tukiehdoista säädetään valtioneuvoston asetuksilla.

Valtion tukemia asuntoja omistaville, taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille yhteisöille voidaan myöntää erilaisia tukitoimenpiteitä. Useimmiten kyse on väestöltään vähenevillä alueilla sijaitsevista vuokrataloyhtiöistä. Tukitoimenpiteet voivat olla esim. aravalainojen lainaehtojen muuttamista, asuntoja koskevista käyttö- ja luovutusrajoituksista vapauttamista sekä tervehdyttämis- tai purkuavustusten myöntämistä. Valtiokonttori vastaa näistä tukitoimenpiteistä.