Alueidenkäytön lainsäädännön uudistus


​​​​Alueidenkäytön lainsäädäntöä uudistetaan pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti. Tavoitteena on muun muassa edistää kaavoituksen sujuvuutta, hyvää elinympäristöä, kaupunkien ja kuntien kasvua, alueiden elinvoimaisuutta, yritysten kilpailukykyä sekä Suomen houkuttelevuutta investointikohteena.

Uudistus etenee kahdessa vaiheessa. Ensimmäisenä käynnistyy alueidenkäyttölain uudistus. Kaavojen toteuttamisen ja maapolitiikan säännösten uudistamista valmisteleva työryhmä asetetaan myöhemmin tänä vuonna.

Alueidenkäyttölain uudistuksen valmistelu alkanut

Uusi alueidenkäyttölaki sisältää valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, kaavoitusjärjestelmää sekä merialuesuunnittelua koskevat säännökset.

Hallitusohjelman mukaisesti t​​​​​​avoitteena on muun muassa vähentää maakuntakaavan yksityiskohtaisuutta sekä sisällyttää lakiin maanomistajan aloiteoikeus yleis- ja asemakaavalle ja mahdollisuus kumppanuuskaavoitukseen.

Ympäristöministeriön asettaman työryhmän toimikausi kestää 30.9.2024 asti. Tavoitteena on, että hallitus voi antaa lakiesityksen eduskunnalle kevätistuntokaudella 2025.

Ensimmäinen sidosryhmätilaisuus alueidenkäyttölaista 4.12.2023

Ympäristöministeriö järjestää alueidenkäyttölain uudistuksesta sidosryhmätilaisuuden maanantaina 4. joulukuuta kello 9-11. Tilaisuus järjestetään Teamsin välityksellä, ja se on avoin kaikille. Tilaisuuteen voi ilmoittautua 30.11. mennessä.

Yhdyskuntakehittämislain ja yhdyskuntarakentamislain valmistelu käyntiin loppuvuoden aikana

Ympäristöministeriö asettaa myöhemmin tänä vuonna toisen työryhmän valmistelmaan uutta yhdyskuntakehittämislakia ja uutta yhdyskuntarakentamislakia. Työryhmän asettamisesta tiedotetaan erikseen.

​​​​​​​Kokonaisuus sisältää maankäyttö- ja rakennuslain kuntien maapolitiikkaa, tonttijakoa, katuja ja muita yleisiä alueita, kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamista, maan luovuttamista ja lunastamista, hulevesiä, yleiskaavan ja asemakaavan toteuttamisesta johtuvaa korvausta sekä kehittämisalueita koskevat säännökset.

Lisäksi kokonaisuus pitää sisällään lain katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) säännökset kokonaisuudessaan. Uudistuksessa on tavoitteena kumota myös katualueiden lunastusta ja ilmaisluovutusta koskeva poikkeuslaki (16.8.1958/369).

Alueidenkäytön säädösten uudistus on jatkoa maankäyttö- ja rakennuslain uudistukselle

Käynnistyvät uudistukset ovat jatkoa vuonna 2018 alkaneelle maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukselle, jossa alueidenkäytön säännösten uudistus jäi kesken. Eduskuntaan etenivät viime hallituskaudella rakentamisen osuus ja alueidenkäytön digitaalisuutta koskevat säädökset.

Alueidenkäytön lainsäädännön uudistuksessa huomioidaan soveltuvin osin maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen aikana tehdyt selvitykset ja muu pohjatyö.

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Samassa yhteydessä maankäyttö- ja rakennuslaista kumotaan rakentamisen säädökset, ja jäljellä jäävän lain nimi muuttuu alueidenkäyttölaiksi. Tulevan alueidenkäyttölain säädösten lisäksi nyt uudistetaan katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolain säädöksiä.

Lisätietoja

Alueidenkäyttölain uudistus:
Anna-Leena Seppälä
yksikönjohtaja
puh. 0295 250 242
​​​​​​​​​​​​​​[email protected]

Kaavojen toteuttamisen ja katujen kunnossapidon säädösten uudistus:
Samuli Alppi
yksikönjohtaja
puh. 0295 250 036
​​​​​​​[email protected]