EU:n LIFE-ohjelma – rahoitusta ympäristö- ja ilmasto­hankkeisiin

LIFE-ohjelma on EU:n ainoa yksinomaan ympäristölle, luonnonsuojeluun ja ilmastotoimiin kohdistuva EU-rahoitus. LIFE-ohjelman (2021-2027) budjetti on noin 5,4 miljardia euroa. LIFE-ohjelman tavoitteet, talousarvio vuosiksi 2021–2027, EU-rahoituksen muodot ja rahoitusta koskevat säännöt määritellään LIFE-asetuksessa sekä monivuotisessa työohjelmassa.

LIFE-info­seminaari 2024

Ympäristöministeriön LIFE-tiimi ja CINEA pitivät LIFE-infoseminaarin 2024 maanantaina 29.4.2024 kello 9.15-12.30 Teams-yhteydellä. Tilaisuudessa jaettiin tietoa LIFE-rahoituksesta ja sen hakemisesta.

Tilaisuuden esitykset

Viime vuosina on alkanut useita merkittäviä hankkeita EU:n Life-rahoitusvälineen tuella:

Priodiversity LIFE -hanke: Tämä on Suomen historian suurin luontokatoa torjuva hanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia ja tehokkaampia keinoja luontokadon torjumiseksi ja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi. Hankkeella on noin 50 miljoonan euron kokonaisbudjetti.

Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -hanke: Hankkeen tavoitteena on tukea Suomen ilmastovelvoitteiden hiilineutraaliuden saavuttamista erityisesti maatalouden, raskaan liikenteen ja teollisuuden prosessien osa-alueilla. Hankkeessa kehitetään muun muassa kosteikkoviljelyn, kasviproteiinien ja biokaasun arvoketjuja. Hankkeen budjetti on 20 miljoonaa euroa.

Green Casting LIFE -projektin tavoitteena on onnistua käyttämään epäorgaanisia sideainejärjestelmiä perinteisten orgaanisten aineiden sijaan teollisessa mittakaavassa kuudessa lippulaivaksi nimetyssä rautavalimossa, viidessä Euroopan maassa. Hankkeen budjetti on 7,2 miljoonaa euroa.

LIFE IP BIODIVERSEA -hanke: Tämä on Suomen suurin satsaus Itämeren lajien ja luontotyyppien suojeluun. Hankkeen tavoitteena on kehittää merellisten suojelualueiden verkostoa sekä laatia kunnostussuunnitelmia Suomen rannikolle. Hankkeen budjetti on 20 miljoonaa euroa.

PlastLIFE -hanke: Tämän hankkeen tavoitteena on edistää muovien kiertotaloutta Suomessa. Hankkeen budjetti on 20 miljoonaa euroa.

LIFE Revives -hanke: Tämä hanke keskittyy jokihelmisimpukan elinympäristöjen kunnostamiseen. Hankkeen kokonaisbudjetti on 9,5 miljoonaa euroa.

Lue lisää LIFE-ohjelmasta, hanketyypeistä ja hakuaika­tauluista

Ympäristö­ministeriön avustukset LIFE-hankkeille

Ympäristöministeriö myöntää hyväksytylle hankkeelle osarahoitusta 50 000 euroa. Näille ei ole omaa hakumenettelyä vaan osarahoitus myönnetään kaikille komission rahoituspäätöksen saaneille perinteisille eli ns. SAP (standard action project) LIFE-hankkeille.

Strategiset LIFE-hankkeet

Strategiset LIFE-hankkeet ovat väline ympäristöön, luontoon tai ilmastoon liittyvien strategioiden ja toimintaohjelmien toteuttamiseen sekä EU:n ympäristötavoitteiden valtavirtaistamiseen. Toisin kuin tavanomaiset LIFE-hankkeet, strategiset LIFE-hankkeet syntyvät `Top-down` -periaatteella kansallisista ja alueellisista tarpeista käsin ja ympäristöministeriöllä on hankkeiden valmistelussa keskeinen rooli.

Ympäristöministeriö on julkaissut raportin strategisten Life-hankkeiden (aiemmin "Integroidut hankkeet") kokemuksista EU:ssa.:

Ympäristö­ministeriön LIFE IP Promo -hanke

Life IP Promo -hankkeessa on muodostettu tarkoituksenmukainen ja toimiva kokonaisuus strategisista Life -hankkeista kaudelle 2021-2027. Ympäristöministeriö muodosti hankekokonaisuuden yhdessä kansallisten toimijoiden kanssa. Hankekokonaisuuden suunnittelussa pyrittiin identifioimaan tärkeimmät edistettävät hanketeemat, sekä potentiaaliset koordinaattori-, partneri- ja rahoittajaorganisaatiot. 

Lisätietoja

Riitta Komulainen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto, Talous ja rahoitus Puhelin:0295250130   Sähköpostiosoite:


Sari Piippo, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto, Talous ja rahoitus Puhelin:0295250275   Sähköpostiosoite:


Heta-Elena Heiskanen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Ilmasto Puhelin:0295250380   Sähköpostiosoite: