EU:n LIFE-ohjelma – rahoitusta ympäristö- ja ilmastohankkeisiin

EU:n LIFE-ohjelma on ainoa yksinomaan ympäristölle, luonnonsuojeluun ja ilmastotoimiin kohdistuva EU-rahoitus. LIFE-ohjelman (2021-2027) budjetti on noin 5,4 miljardia euroa. LIFE-ohjelman tavoitteet, talousarvio vuosiksi 2021–2027, EU-rahoituksen muodot ja rahoitusta koskevat säännöt määritellään LIFE-asetuksessa sekä monivuotisessa työohjelmassa.  

Lisää tietoa LIFE-ohjelmasta, hanketyypeistä ja hakuaikatauluista 

Ympäristöministeriön avustukset LIFE-hankkeille

Ympäristöministeriö tukee ehdollisin avustuksin tai rahoituspäätöksin (30 000 €, 50 000 €) strategiaansa palvelevien kilpailukykyisten LIFE-hankkeiden toteuttamista. Integroiduissa LIFE-hankkeissa tämä tuki voi olla jopa 100 000 €.

Avustusta voidaan myöntää EU-komission hyväksymien LIFE 2021 -hankkeiden omarahoitusosuuteen.  Hakuaika on jatkuva. Vuoden viimeiset päätökset tehdään maksatussyistä viimeistään joulukuun loppupuolella. 

Strategiset LIFE-hankkeet 

Strategiset LIFE-hankkeet ovat väline ympäristöön, luontoon tai ilmastoon liittyvien strategioiden ja toimintaohjelmien toteuttamiseen sekä EU:n ympäristötavoitteiden valtavirtaistamiseen. Toisin kuin tavanomaiset LIFE-hankkeet, strategiset LIFE-hankkeet syntyvät `Top-down` -periaatteella kansallisista ja alueellisista tarpeista käsin ja ympäristöministeriöllä on hankkeiden valmistelussa keskeinen rooli.

Ympäristöministeriön LIFE IP Promo -hanke

Life IP Promo -hankkeessa muodostetaan tarkoituksenmukainen ja toimiva kokonaisuus strategisista Life -hankkeista kaudella 2021-2027. Ympäristöministeriö muodostaa hankekokonaisuuden yhdessä kansallisten toimijoiden kanssa. Hankekokonaisuuden suunnittelussa pyritään identifioimaan tärkeimmät edistettävät hanketeemat, sekä potentiaaliset koordinaattori-, partneri- ja rahoittajaorganisaatiot. Strategisten hankkeiden kokonaisuuden suunnittelu toteutetaan vuosien 2021 ja 2022 aikana.

Lisätietoja

Pekka Harju-Autti, neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, Konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto, Talous ja rahoitus 0295250339  


Heta-Elena Heiskanen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Ilmasto 0295250380  

Lisätietoja Life IP Promo -hankkeesta

Matti Sahla, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto, Talous ja rahoitus 0295250460