EU:n LIFE-ohjelma – rahoitusta ympäristö- ja ilmasto­hankkeisiin

LIFE-ohjelma on EU:n ainoa yksinomaan ympäristölle, luonnonsuojeluun ja ilmastotoimiin kohdistuva EU-rahoitus. LIFE-ohjelman (2021-2027) budjetti on noin 5,4 miljardia euroa. LIFE-ohjelman tavoitteet, talousarvio vuosiksi 2021–2027, EU-rahoituksen muodot ja rahoitusta koskevat säännöt määritellään LIFE-asetuksessa sekä monivuotisessa työohjelmassa.

Lisää tietoa LIFE-ohjelmasta, hanketyypeistä ja hakuaikatauluista

Ympäristö­ministeriön Life 2023 infowebinaari 9.6. klo 9:30-12:00

Ohjelma:

09:30 What is Life? General presentation, Manuel Montero Ramirez/ CINEA – EU Life

10:10 Questions and answers

10:15 Life in Finland, Pekka Harju-Autti/ Ympäristöministeriö

10:30 Strategic Life projects and CET, Matti Sahla/ Ympäristöministeriö

10:45 Life and Climate projects, Heta-Elena Heiskanen/ Ympäristöministeriö

11:00 Life CET, Sylvain Robert/ CINEA – EU Life

11:25 A case of finnish Life project experiences, Sara Tapola/ Meehanite Technology Oy

11:40 Questions and answers

Ilmoittautuminen infowebinaariin tästä linkistä.

Ympäristö­ministeriön avustukset LIFE-hankkeille

Ympäristöministeriö myöntää hyväksytylle hankkeelle osarahoitusta 50 000 euroa.  Aiemmasta poiketen näille ei ole omaa hakumenettelyä vaan osarahoitus myönnetään kaikille komission rahoituspäätöksen saaneille perinteisille eli ns. SAP (standard action project) LIFE-hankkeille.

Strategiset LIFE-hankkeet

Strategiset LIFE-hankkeet ovat väline ympäristöön, luontoon tai ilmastoon liittyvien strategioiden ja toimintaohjelmien toteuttamiseen sekä EU:n ympäristötavoitteiden valtavirtaistamiseen. Toisin kuin tavanomaiset LIFE-hankkeet, strategiset LIFE-hankkeet syntyvät `Top-down` -periaatteella kansallisista ja alueellisista tarpeista käsin ja ympäristöministeriöllä on hankkeiden valmistelussa keskeinen rooli.

Ympäristöministeriö on julkaissut raportin strategisten Life-hankkeiden (aiemmin "Integroidut hankkeet") kokemuksista EU:ssa.:

Ympäristö­ministeriön LIFE IP Promo -hanke

Life IP Promo -hankkeessa on muodostettu tarkoituksenmukainen ja toimiva kokonaisuus strategisista Life -hankkeista kaudelle 2021-2027. Ympäristöministeriö muodosti hankekokonaisuuden yhdessä kansallisten toimijoiden kanssa. Hankekokonaisuuden suunnittelussa pyrittiin identifioimaan tärkeimmät edistettävät hanketeemat, sekä potentiaaliset koordinaattori-, partneri- ja rahoittajaorganisaatiot. 

Lisätietoja

Pekka Harju-Autti, neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, Konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto, Talous ja rahoitus 0295250339  


Heta-Elena Heiskanen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Ilmasto 0295250380  

Lisätietoja erityisesti Life CET- ja strategisista hankkeista