Ilmasto­barometri

Ilmastobarometri on kansalaisille suunnattu kyselytutkimus, joka selvittää suomalaisten mielipiteitä ja asenteita ilmastomuutoksesta ja sen vaikutuksista. Ilmastobarometri selvittää kansalaisten näkemyksiä ilmastopolitiikasta, ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta. Lisäksi kyselytutkimuksella kartoitetaan kansalaisten valmiuksia ilmastotoimiin omassa arjessaan.

Tutkimus tehdään neljän vuoden välein eduskuntavaalien alla. Tutkimuksen tilaajana toimii valtiohallinnon ilmastoviestinnän ohjausryhmä. Ilmastobarometri on julkaistu vuosina 2015, 2019 ja 2023.

Tutkimusaineisto on arkistoitu ja on saatavissa myös Tietoarkiston verkkosivuilla.

Ilmasto­barometrin toteuttaa ilmasto­viestinnän ohjausryhmä

Ilmastobarometrin on suunnitellut valtiohallinnon ilmastoviestinnän ohjausryhmä. Kyselytutkimuksen tavoitteena on tuoda erityisesti päättäjille tietoa kansalaisten ilmastonäkemyksistä.

Ilmastoviestinnän ohjausryhmä on valtiohallinnon viestijöistä koostuva yhteistyöverkosto, johon kuuluvat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö, ulkoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtioneuvoston kanslia, ELY-keskukset, Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Motiva, VTT, Suomen Akatemia, Kuntaliitto, Demos Helsinki, Sitra, Business Finland ja Opetushallitus.

Lisätietoja

Laura Kotila, viestintäasiantuntija 
ympäristöministeriö, Viestinnän tulosalue Puhelin:0295250405   Sähköpostiosoite: