Palvelut medialle

Ympäristöministeriön viestintä vastaa ministeriön ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä yhteistyössä ministeriön osastojen ja yksiköiden kanssa.

Yhteystiedot

Viestintäjohtaja
Jussi Salmi
p. 0295 250 263
[email protected]

Suunnittelija
Viivi Myllylä
p. 0295 250 186
[email protected]

Viestintäpäällikkö
Riikka Lamminmäki (opintovapaalla 31.7.2022 asti)
p. 0295 250 343
[email protected]

Viestintäasiantuntija (vs. viestintäpäällikkö 31.7.2022 asti)
Annukka Lyra
p. 0295 250 326
[email protected]

 • ajankohtaisviestintä
 • EU- ja kansainvälinen viestintä
 • lainsäädäntö-  ja budjettiviestintä
 • digitaalinen rakennettu ympäristö
 • lähiöohjelma
 • kestävä kaupunki -ohjelma
 • asuntopolitiikan kehittämisohjelma
 • MAL-sopimukset

Viestintäasiantuntija
Ulla Ahonen
p. 0295 250 052
[email protected]

 • kiertotalous
 • muovit, jätteet ja kemikaalit
 • vedet ja Itämeri
 • ympäristöriskit ja -vahingot

Viestintäasiantuntija
Tuomo-Pekka Arhi
p. 0295 250 137
[email protected]

 • digitaalisen viestinnän kehittäminen
 • asunnottomuus
 • ARA-tuotanto & asumisen tuet
 • ikääntyneiden asuminen
 • sisäinen viestintä

Viestintäasiantuntija
Henna Birkman
p. 0295 250 299
[email protected]

 • luonnon monimuotoisuus
 • Helmi-elinympäristöohjelma
 • METSO-metsiensuojeluohjelma
 • kansallispuistot
 • pohjoismainen yhteistyö
 • luonnonsuojelulainsäädännön uudistus

Viestintäasiantuntija
Liisa Kemppainen
p. 0295 250 124
[email protected]

 • rakentaminen
 • alueidenkäyttö
 • maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus
 • rakentamisen energiatehokkuus
 • vähähiilinen rakentaminen
 • puurakentaminen

Viestintäasiantuntija
Virpi Komulainen
p. 0295 250 484
[email protected]

 • kansallinen ja EU:n ilmastopolitiikka
 • ilmastolain uudistus
 • ilmansuojelu
 • tutkimusviestintä

Visuaalinen suunnittelija
Teemu Pokela
p. 0295 250 271
[email protected]

Korkeakouluharjoittelija
Anni Taskinen
p. 0295 250 432
[email protected]

Ympäristöministeriön viestinnän yhteinen sähköpostiosoite

[email protected]