Palvelut medialle

Ympäristöministeriön viestintä vastaa ministeriön ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä yhteistyössä ministeriön osastojen ja yksiköiden kanssa.

Yhteystiedot

Tieto- ja viestintäjohtaja
Jussi Salmi
p. 0295 250 263
[email protected]

Suunnittelija
Viivi Myllylä
p. 0295 250 186
[email protected]

Viestintäpäällikkö
Riikka Lamminmäki
p. 0295 250 343
[email protected]

 • ajankohtaisviestintä
 • ilmastopolitiikka
 • EU- ja kansainvälinen viestintä
 • lainsäädäntö-  ja budjettiviestintä

Viestintäasiantuntija
Ulla Ahonen
p. 0295 250 052
[email protected]

 • kiertotalous
 • muovit, jätteet ja kemikaalit
 • vedet ja Itämeri
 • ympäristöriskit ja -vahingot

Viestintäasiantuntija
Tuomo-Pekka Arhi
p. 0295 250 137
[email protected]

 • digitaalisen viestinnän kehittäminen
 • sisäinen viestintä
 • ARA-tuotanto & asumisen tuet
 • ikääntyneiden asuminen
 • asunnottomuusohjelma

Viestintäasiantuntija
Henna Birkman
p. 0295 250 299
[email protected]

 • luonnon monimuotoisuus
 • Helmi-elinympäristöohjelma
 • METSO-metsiensuojeluohjelma
 • kansallispuistot
 • pohjoismainen yhteistyö

Viestintäasiantuntija
Liisa Kemppainen
p. 0295 250 124
[email protected]

 • alueidenkäyttö
 • rakentaminen
 • maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus
 • rakentamisen energiatehokkuus
 • vähähiilinen rakentaminen
 • puurakentaminen

Viestintäasiantuntija
Annukka Lyra
p. 0295 250 326
[email protected]

 • digitaalinen rakennettu ympäristö
 • lähiöohjelma
 • kestävä kaupunki -ohjelma
 • asuntopolitiikan kehittämisohjelma
 • MAL-sopimukset

Viestintäasiantuntija
Kaisa Ryynänen
p. 0295 250 021
[email protected]

 • kansallinen ilmastopolitiikka
 • ilmastolain uudistus
 • luonnonsuojelulainsäädännön uudistus
 • keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma (KAISU)
 • kuntien ilmastoratkaisut
 • ilmansuojelu
 • tutkimusviestintä

Visuaalinen suunnittelija
Teemu Pokela
p. 0295 250 271
[email protected]

Viestinnän yhteinen sähköpostiosoite:
[email protected]