Palvelut medialle

Ympäristöministeriön viestintä vastaa ministeriön ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä yhteistyössä ministeriön osastojen ja yksiköiden kanssa.

Yhteystiedot

Viestintäjohtaja
Riikka Lamminmäki
p. 0295 250 343
[email protected]

Viestintäsuunnittelija
Oona Riitala
p. 0295 250 427
[email protected]

Viestintäpäällikkö
Annukka Lyra
p. 0295 250 326
[email protected]

 • asuminen
 • MAL-sopimukset, kaupunkien ja lähiöiden kehittäminen
 • kulttuuriympäristö ja rakennusperintö

Viestintäasiantuntija
Ulla Ahonen
p. 0295 250 052
[email protected]

 • ympäristölupamenettelyt, yhden luukun palvelujen hanke
 • kiertotalous
 • vedet ja Itämeri
 • teollisuuden ympäristönsuojelu

Viestintäasiantuntija
Sarita Laine
p. 0295 250 352
[email protected]

 • luonnon monimuotoisuus
 • Helmi-elinympäristöohjelma
 • METSO-metsiensuojeluohjelma
 • kansallispuistot
 • pohjoismainen yhteistyö

Viestintäasiantuntija
Liisa Kemppainen
p. 0295 250 124
[email protected]

 • rakentaminen
 • alueidenkäyttö
 • rakentamisen energiatehokkuus
 • vähähiilinen rakentaminen
 • puurakentaminen

Viestintäasiantuntija
Laura Kotila
p. 0295 250 405
[email protected]

 • kansallinen ilmastopolitiikka
 • Kv- ja EU-ilmastopolitiikka
 • tutkimusviestintä

Viestintäasiantuntija
Viivi Myllylä
p. 0295 250 186
[email protected]

 • digitaalisen viestinnän kehittäminen
  • verkkoviestintä ja sosiaalinen media
 • Muovitiekartta
 • ilmansuojelu

Viestintäsuunnittelija
Oona Tähkänen
p. 0295 250 286
[email protected]

 • digitaalinen rakennettu ympäristö
 • Ryhti-hanke
 • kestävä kaupunkikehitys 
 • kuntien ilmastoratkaisut​
 • green deal -sopimukset
 • jätelaki
 • esteettömyys

Visuaalinen suunnittelija
Teemu Pokela
p. 0295 250 271
[email protected]

Ympäristöministeriön viestinnän yhteinen sähköpostiosoite

[email protected]