Ympäristö- ja ilmastoministeri

Ympäristöministeriötä johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari. Ympäristö- ja ilmastoministeri vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien ympäristö- ja asuntoasioiden valmistelusta.

Ministerin assistentti

Eeva Gustafsson
0295250399
[email protected]

Valtiosihteeri

Terhi Lehtonen
0295161000
[email protected]

Valtiosihteerin sihteeri

Emma Fransman
0295250238
[email protected]

Erityisavustajat

Antti Heikkinen
ministerin erityisavustaja
0295250231
[email protected]

 • Luonnonsuojelu
 • Vedet ja meret
 • METSO-ohjelma
 • Luonnon virkistyskäyttö
 • Biotalous
 • Ympäristövaikutusten arviointi

Milja Henttonen
erityisavustaja
050 599 3094
[email protected]

 • Ympäristö- ja ilmastoministerin viestintä ja mediasuhteet
 • Vihreiden ministeriryhmän viestintä

Jarno Lappalainen
erityisavustaja
040 053 6973
[email protected]

 • Vihreiden ministeriryhmän sihteeri

Erkki Perälä
ministerin erityisavustaja
050 465 8388
[email protected]

 • Rakennettu ympäristö
 • Alueidenkäyttö
 • Asuminen
 • Rakentaminen
 • MRL-kokonaisuudistus
 • MAL-sopimukset

Riikka Yliluoma
ministerin erityisavustaja
0295250091
[email protected]

 • Ympäristönsuojelu
 • Ilmastopolitiikka
 • Kiertotalous
 • Muovit
 • Jätteet
 • Kemikaalit

Erityisavustajien sihteeri

Katariina Kovalainen
0504534409
[email protected]

Ministeriryhmän assistentti (erityisavustajat Lappalainen ja Henttonen)

Sanni Pohjannoro
050 478 5581
[email protected]