Ympäristö- ja ilmastoministeri

Ympäristöministeriötä johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Ilmasto- ja ympäristöministeri vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien ympäristö- ja asuntoasioiden valmistelusta.

Ministerin sihteeri

Kristina Tamminen, ministerin sihteeri 
ympäristöministeriö, Hallinto- ja kansainväliset asiat - tulosalue (HAKA), Henkilöstö, ohjaus ja talous (HOT) 0295250286  

Valtiosihteeri

Terhi Lehtonen, valtiosihteeri 
ympäristöministeriö, Ympäristö- ja ilmastoministerin esikunta 0295161000  

Valtiosihteerin sihteeri

Emma Fransman, johdon assistentti 
ympäristöministeriö, Hallinto- ja kansainväliset asiat - tulosalue (HAKA), Henkilöstö, ohjaus ja talous (HOT) 0295250238  

Erityisavustajat

Antti Heikkinen, ministerin erityisavustaja 
ympäristöministeriö, Ympäristö- ja ilmastoministerin esikunta 0295250231  


Timo Juurikkala, ministerin erityisavustaja 
ympäristöministeriö, Ympäristö- ja ilmastoministerin esikunta 0295250109  


Riikka Yliluoma, ministerin erityisavustaja 
ympäristöministeriö, Ympäristö- ja ilmastoministerin esikunta 0295250091  

Riikka Yliluoma Antti Heikkinen Timo Juurikkala

Ympäristönsuojelu
Ilmastopolitiikka
Kiertotalous
Muovit
Jätteet
Kemikaalit
Kansainväliset asiat

 

Luonnonsuojelu
Vedet ja meret
METSO-ohjelma
Luonnon virkistyskäyttö
Biotalous
Ympäristövaikutusten arviointi

 

Rakennettu ympäristö
Alueidenkäyttö
Asuminen
Rakentaminen
MRL-kokonaisuudistus
MAL-sopimukset
Luonnonsuojelu
Talous
Sote

Erityisavustajien sihteeri

Marja Sokura, erityisavustajan sihteeri 
ympäristöministeriö, Hallinto- ja kansainväliset asiat - tulosalue (HAKA), Henkilöstö, ohjaus ja talous (HOT) 0295250274