Ympäristö- ja ilmastoministeri

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo johtaa ympäristöministeriötä. Hän vastaa ympäristöön, rakentamiseen ja asumiseen liittyvistä asioista valtioneuvostossa. Niitä ovat muun muassa ilmastopolitiikka, luonnon- ja vesiensuojelu, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen, kiertotalous, rakentaminen ja maankäyttö sekä asuntopolitiikka.

Ympäristö- ja ilmastoministeri toimii myös hallitusohjelman Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen edistämistä ohjaavan ministerityöryhmän puheenjohtajana.

Ministerin assistentti

Eeva Gustafsson
0295 250 399
[email protected]

Valtiosihteeri

Terhi Lehtonen
0295 161 000
[email protected]

Valtiosihteerin sihteeri

Anette Holmberg
0295 250 143
[email protected]

Erityisavustajat

Heikki Isotalo
ministerin erityisavustaja
040 8617 204
[email protected]

 • Ympäristö- ja ilmastoministerin viestintä ja mediasuhteet
 • Vihreän ministeriryhmän viestinnän koordinaatio

Antti Heikkinen
ministerin erityisavustaja
0295 250 231
[email protected]

 • Luonnonsuojelu
 • Vedet ja meret
 • METSO-ohjelma
 • Luonnon virkistyskäyttö
 • Biotalous
 • Ympäristövaikutusten arviointi

Jarno Lappalainen
erityisavustaja
040 053 6973
[email protected]

 • Vihreiden ministeriryhmän sihteeri

Heikki Sairanen
ministerin erityisavustaja
050 456 4662
[email protected]

 • Talouspolitiikka
 • Rakennettu ympäristö
 • Alueidenkäyttö
 • Asuminen
 • Rakentaminen
 • MRL-kokonaisuudistus
 • MAL-sopimukset

Riikka Yliluoma
ministerin erityisavustaja
0295 250 091
[email protected]

 • Ympäristönsuojelu
 • Ilmastopolitiikka
 • Kiertotalous
 • Muovit
 • Jätteet
 • Kemikaalit

Erityisavustajien sihteeri

Anette Holmberg
0295 250 143
[email protected]

Ministeriryhmän assistentti (erityisavustajat Lappalainen ja Isotalo)

Sanni Pohjannoro
050 478 5581
[email protected]