Valta­kunnallinen jätes­uunnitelma

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027 on hyväksytty. Suunnitelmassa esitetään jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn tavoitteet sekä toimet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Jätesuunnitelmassa on luotu hallitusohjelman mukainen kierrätys- ja kiertotaloustavoitteita tukeva visio, joka ulottuu 2030-luvulle. Tavoitteena on kierrätysasteen nostaminen vähintään EU:n kierrätystavoitteiden tasolle.

Aiemman jätesuunnitelman taustaraportti ja vaikutusarviointi ovat olleet osa jätesuunnittelua myös uutta jätesuunnitelmaa laadittaessa. Vaikutusarviointia päivitettiin uudella yhteenvetotaulukolla.

Jätesuunnitelman taustaselvityksiä

Seuranta

Jätesuunnitelman toteutumista seurataan määrällisin indikaattorein sekä selvittämällä toimien toteutumista. Suomen ympäristökeskus kokoaa määrälliset indikaattoritiedot vuosittain.

Lisätietoja

Sirje Stén, neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Materiaalikierrot Puhelin:0295250276   Sähköpostiosoite: