Valtakunnallinen jätesuunnitelma

valtsu_paras3

 

Valtakunnallinen jätesuunnitelma päivitetään vuoden 2021 aikana. Samalla suunnitelman voimassaoloaikaa pidennetään vuodesta 2023 vuoteen 2027. Suunnitelmassa asetetaan jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn tavoitteet sekä esitetään toimet tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Päivityksessä toteutetaan hallitusohjelman kirjaus ”Luodaan jätesektorille kierrätys- ja kiertotaloustavoitteita tukeva visio, joka ulottuu 2030-luvulle. Tavoitteena on kierrätysasteen nostaminen vähintään EU:n kierrätystavoitteiden tasolle”. Myös uusittu jätedirektiivi sekä eräitä muovituotteita koskeva direktiivi edellyttävät uutta sisältöä jätesuunnitelmaan.

Lausuntopyyntö valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta vuoteen 2027

Ympäristöministeriö pyytää 18.10.2021 lausuntoja valtakunnallisen jätesuunnitelman vuoteen 2027 luonnoksesta sekä vaikutusten arvioinnista.  Suunnitelmaluonnos on valmisteltu laajassa yhteistyössä jätealan asiantuntijoiden sekä sidosryhmien kanssa. Ympäristöministeriön asettama jätealan yhteistyöryhmä on jätesuunnitelmatyön ohjausryhmä.

Lausuntoja voi antaa 19.11.2021 saakka.

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027 korvaa nykyisen vuoteen 2023 voimassa olevan valtakunnallisen jätesuunnitelman.

Nykyisen jätesuunnitelman taustaselvityksiä

Seuranta

Jätesuunnitelman toteutumista seurataan indikaattorein sekä selvittämällä toimien toteutumista. Suomen ympäristökeskus on vastuussa indikaattorien seurannasta.

Lisätietoja

Sirje Stén, neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Materiaalitalous 0295250276