Valtakunnallinen jätesuunnitelma

valtsu_paras3

Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuoteen 2023 on asetettu jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn tavoitteet sekä toimet tavoitteiden saavuttamiseksi. Se hyväksyttiin valtioneuvostossa joulukuussa 2017.

Valtakunnallinen jätesuunnitelma päivitetään vuoden 2021 aikana. Samalla suunnitelman voimassaoloaikaa pidennetään vuoteen 2027. Päivitettäessä jätesuunnitelmaa toteutetaan hallitusohjelman kirjaus ”Luodaan jätesektorille kierrätys- ja kiertotaloustavoitteita tukeva visio, joka ulottuu 2030-luvulle. Tavoitteena on kierrätysasteen nostaminen vähintään EU:n kierrätystavoitteiden tasolle”. Myös uusittu jätedirektiivi sekä eräitä muovituotteita koskeva direktiivi edellyttävät uutta sisältöä jätesuunnitelmaan.

Suunnitelma valmistellaan laajassa yhteistyössä jätealan asiantuntijoiden sekä sidosryhmien kanssa. Ympäristöministeriön asettama jätealan yhteistyöryhmä toimii jätesuunnitelmatyön ohjausryhmänä.

Nykyisen jätesuunnitelman taustaselvityksiä

Seuranta

Jätesuunnitelman toteutumista seurataan indikaattorein sekä selvittämällä toimien toteutumista. Suomen ympäristökeskus on vastuussa indikaattorien seurannasta.

Lisätietoja

Sirje Stén, neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Materiaalitalous 0295250276