Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset ovat sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa.

Sopimusten tavoitteena on parantaa kaupunkiseutujen toimivuutta ja kilpailukykyä sekä kuntien tasapuolista kehittämistä. Sopimuksissa määritetään esimerkiksi tavoitteet lähivuosien maankäytön kehittämiselle ja asuntotuotannolle sekä liikenneverkon keskeiset kehittämishankkeet.

Valtion puolesta sopijaosapuolina ovat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä alueen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

MAL-sopimusmenettely laajeni uusille kaupunkiseuduille

MAL-sopimukset laajenivat Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille keväällä 2021. Laajenemisen myötä MAL-sopimusten piirissä on 55 prosenttia Suomen asukkaista.

Ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkosen syyskuussa 2019 asettama selvityshanke maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevan sopimusmenettelyn laajentamisesta Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille luovutettiin ministerille 17.1.2020.

Tehtävänä oli kartoittaa keskeiset kysymykset, joiden ratkaisemisessa MAL-sopimusmenettelyn avulla voidaan saavuttaa lisäarvoa sekä selvitysalueiden kokonaisedun, että valtio-osapuolen tavoitteiden toteutumisen kannalta. Selvitys perustuu hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan MAL-sopimusmenettelyä voidaan laajentaa yli 100 000 asukkaan kaupunkikeskuksiin, ja selvityshenkilö Matti Vatilon esitykseen.

MAL-sopimukset 2020–2031

Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen MAL-sopimuksista saavutettiin neuvottelutulos touko-kesäkuussa 2020. Sopimukset on hyväksytty kaupunkien ja kuntien elimissä, ja valtioneuvoston istunto hyväksyi sopimukset lopullisesti 8.10.

Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseutujen MAL-sopimuksista saavutettiin neuvottelutulokset huhtikuussa 2021. Valtioneuvoston päätös tehdään kuntien hyväksymiskäsittelyn jälkeen.

MAL-sopimukset 2016–2019

Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen MAL-sopimukset allekirjoitettiin 9.6.2016. Sopimukset kattavat vuodet 2016–2019.

Sopimusten toteutuminen ja vaikuttavuus

Helsingin seutu

Turun seutu

Tampereen seutu

Oulun seutu

MAL-aiesopimukset vuosille 2012 –2015

Helsingin seutu

Turun seutu

Tampereen seutu

Oulun seutu

Lisätiedot

Tommi Laanti, asuntoneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Lähiympäristö ja asuminen 0295250146  


Kaisa Mäkelä, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Alueet ja yhdyskunnat 0295250187