Ympäristöministeriö julkaisee verkkokoulutuksen vähähiilisestä rakentamisesta – syvennä osaamistasi ja anna palautetta

6.5.2024 13.01
YM
Ympäristöministeriö julkaisee kaikille avoimen ja ilmaisen verkkokoulutuksen vähähiilisestä rakentamisesta ja rakentamisen kiertotaloudesta. Koulutus on englanninkielinen, ja se on suunnattu kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisille sekä alan opiskelijoille koko Euroopan alueella.

Uusimmat tiedotteet

EU:n uuden jätteensiirtoasetuksen tavoitteena on lisätä jätteen hyödyntämistä unionin sisällä ja vähentää jätevientiä OECD-maiden ulkopuolelle

20.5.2024 8.02
YM
Kuva: Katri Lautala, Suomen ympäristökeskus
EU:n uuden jätteensiirtoasetuksen tavoitteena on lisätä jätteen hyödyntämistä unionin sisällä ja vähentää sen vientiä OECD-maiden ulkopuolelle. Uusi asetus tuo muutoksia myös jätesiirtoilmoitusten käsittelyyn, jossa siirrytään sähköiseen asiointiin toukokuussa 2026.

Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kehittämisestä keskustellaan pyöreän pöydän tapaamisessa

17.5.2024 8.34
MMM YM
Aurinkoinen sekametsä ja metsätie
Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen ovat kutsuneet koolle hiilimarkkinatoimijoiden pyöreän pöydän. Tänään perjantaina järjestettävässä tilaisuudessa keskustellaan vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden toiminnan edistämisestä etenkin maa- ja metsätalouden aloilla.

ASP-järjestelmän uudistuksessa kuunnellaan heitä, joille asuntosäästäminen ja ensiasunnon osto on ajankohtaista

16.5.2024 16.09
YM
pyöreän pöydän ympärillä ministeri ja nuoret keskustelemassa
Ympäristöministeriössä valmistellaan ensiasunnon ostamista helpottavan ASP-lainsäädännön uudistamista. Ministeriö kutsui opiskelijoita ja nuoria aikuisia pyöreään pöytään keskustelemaan asumistoiveista, säästämisestä ja ensiasunnon ostamisesta. Keskustelutilaisuudessa käsiteltiin ensiasunnon ostoa ja siihen liittyviä haasteita sekä pohdittiin mahdollisia kehitysideoita ASP-järjestelmään. Ympäristöministeriö pyytää parhaillaan kyselyllä laajemminkin nuorten aikuisten ajatuksia ja kokemuksia ensiasunnon ostamisesta ja ASP-järjestelmästä. Keskustelijoiden näkemykset ja kyselyn vastaukset otetaan huomioon uuden ASP-lainsäädännön valmistelussa.

Katso myös

 • Kiertotalouden edistäminen »

  Kiertotaloudessa materiaaleja hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi ja ne pysyvät kierrossa pitkään ja turvallisesti. Se on uusi talouden toimintatapa, joka tuottaa taloudellista hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa.

 • Helmi-elinympäristö­ohjelma »

  Helmi-elinympäristöohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen – samalla hillitään myös ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

 • Yhden luukun palvelut ja sujuvat lupa­menettelyt »

  Ympäristöministeriön yhden luukun lainsäädäntöhankkeen tavoitteena on valtakunnallisen lupa-, ohjaus- ja valvontaviranomaisen mallissa sujuvoittaa ympäristöön vaikuttavien hankkeiden lupamenettelyjä ja säätää yhden luukun palvelua edistäviä lakeja.

Ministeriö

 • Ympäristö- ja ilmastoministeri »

  Ympäristöministeriötä johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen. Ympäristö- ja ilmastoministeri vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien ympäristö- ja asuntoasioiden valmistelusta.

 • Organisaatio ja johto »

  Ympäristöministeriössä asiat valmistellaan osastoissa, joita ovat luontoympäristöosasto, rakennetun ympäristön osasto, ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto sekä konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto. Lisäksi ministeriössä toimii viestinnän tulosalue.

 • Ympäristö­ministeriö työpaikkana »

  Ympäristöministeriön tavoitteena on taata parempi ympäristö tuleville sukupolville. Työ ympäristöhallinnon ytimessä on monipuolista ja yhteiskunnallisesti merkittävää.