Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Aran lakkauttamisesta ja tehtävien siirtämisestä ministeriöön

12.7.2024 12.00
YM
Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 24. kesäkuuta 2024, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran toiminnot itsenäisenä virastona päättyvät, ja sen tehtävät siirretään ympäristöministeriöön vuonna 2025. Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja laista Ara-lain kumoamiseksi ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä 23.8.2024 mennessä.

Uusimmat tiedotteet

Itämerenlaajuinen pyöriäiskartoitus on käynnistynyt – bongaa pyöriäinen ja auta uhanalaisen lajin suojelussa

4.7.2024 14.40
YM
Pyöriäinen vedessä
Kuva: Kai Mattson
Pyöriäinen on ainoa Itämerellä säännöllisesti esiintyvä valaslaji. Pyöriäispopulaation levinneisyyttä ja kannan kokoa Itämeren pääaltaalla kartoitetaan kansainvälisessä hankkeessa, jossa on Suomen lisäksi mukana Ruotsi, Tanska, Saksa, Puola, Liettua ja Viro. Edellisen kerran vastaava kartoitus on tehty vuosina 2011-2013. Tarkka kuva pyöriäisen esiintymisestä on ensiarvoisen tärkeää, jotta suojelutoimet voidaan kohdistaa tehokkaasti ja oikein. Lajin suojelemisen tueksi kaivataan myös näköhavaintoja kansalaisilta.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset vauhdittivat asuntotuotantoa ja kestävää liikkumista vuosina 2020–2023

27.6.2024 13.05
LVM YM
Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusten seurantakatsaukset vuosilta 2020–2023 ovat valmistuneet. Seurantakatsaukset käsittelevät pääministeri Sanna Marinin hallituksen neuvottelemia MAL-sopimuksia.

Metsähallitus ja ministeri Mykkänen: Vältä verkkokalastusta saimaannorppa-alueella heinäkuussakin

27.6.2024 8.06
YM
Saimaannorpan kuutti Linnansaaren kansallispuistossa.
Saimaannorpan kuutti Linnansaaren kansallispuistossa. Kuva: Miina Auttila.
Saimaan verkkokalastuskielto päättyy 30.6. Metsähallitus sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen kehottavat välttämään verkkokalastusta saimaannorpan tärkeillä elinalueilla myös heinäkuussa. Verkkokalastus on merkittävä uhka saimaannorppakannalle.

Katso myös

 • Kiertotalouden edistäminen »

  Kiertotaloudessa materiaaleja hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi ja ne pysyvät kierrossa pitkään ja turvallisesti. Se on uusi talouden toimintatapa, joka tuottaa taloudellista hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa.

 • Helmi-elinympäristö­ohjelma »

  Helmi-elinympäristöohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen – samalla hillitään myös ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

 • Yhden luukun palvelut ja sujuvat lupa­menettelyt »

  Ympäristöministeriön yhden luukun lainsäädäntöhankkeen tavoitteena on valtakunnallisen lupa-, ohjaus- ja valvontaviranomaisen mallissa sujuvoittaa ympäristöön vaikuttavien hankkeiden lupamenettelyjä ja säätää yhden luukun palvelua edistäviä lakeja.

Ministeriö

 • Ympäristö- ja ilmastoministeri »

  Ympäristöministeriötä johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen. Ympäristö- ja ilmastoministeri vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien ympäristö- ja asuntoasioiden valmistelusta.

 • Organisaatio ja johto »

  Ympäristöministeriössä asiat valmistellaan osastoissa, joita ovat luontoympäristöosasto, rakennetun ympäristön osasto, ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto sekä konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto. Lisäksi ministeriössä toimii viestinnän tulosalue.

 • Ympäristö­ministeriö työpaikkana »

  Ympäristöministeriön tavoitteena on taata parempi ympäristö tuleville sukupolville. Työ ympäristöhallinnon ytimessä on monipuolista ja yhteiskunnallisesti merkittävää.