Lisää soidensuojelua – Pieksämäelle perustettiin Bovalliuksen luonnonsuojelualue

27.9.2022 10.00
YM
Kuva: Tiina Hämäläinen
Etelä-Savon ELY-keskus ja S. ja A. Bovalliuksen säätiö ovat sopineet Tahinsuon suojelusta. Tahinsuo on pääosin luonnontilainen, laaja keidassuo. Pieksämäen kaupungin taajaman läheisyydessä sijaitseva suoalue suojellaan osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Uusi luonnonsuojelualue on pinta-alaltaan noin 161 hehtaaria. 

Uusimmat tiedotteet

Ympäristöministeriö myönsi avustusta kunnille ja maakunnille vihreän siirtymän investointihankkeiden selvityksiin ja kaavoitukseen

23.9.2022 8.41
YM
Ympäristöministeriö on myöntänyt EU:n elpymisrahoituksella yhteensä 435 400 euroa kahdelle maakunnan liitolle ja viidelle kunnalle vihreän siirtymän investointihankkeita tukeviin selvityksiin, suunnitteluun ja kaavoitukseen.

Euroopan kestävän kehityksen viikko
Parhaimmat kestävän kehityksen sitoumukset palkittiin

20.9.2022 11.20
Kestävä kehitys VNK YM
Kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeristö, ympäristöministeriö ja valtion ravitsemusneuvottelukunta palkitsivat vuoden parhaat kestävän kehityksen sitoumukset yhteistyössä Motivan kanssa. Tunnustuksen saivat Kouvolan kaupunki, Suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo, Veikko Lehti Oy, Vantaan kaupunki ja Compass Group.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo: Hallitus jatkaa panostuksia fossiilitaloudesta irrottautumiseksi

19.9.2022 19.12
YM
Hallitus antoi esityksensä vuoden 2023 talousarvioksi eduskunnalle 19. syyskuuta. Ensi vuoden budjetissa jatketaan panostuksia vihreän siirtymän vauhdittamiseen, luonnonsuojeluun ja kohtuuhintaiseen asumiseen. Ympäristöministeriön hallinnonalan osuus talousarvioesityksestä on 336,4 miljoonaa euroa, joka on noin kahdeksan miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa.