Lausuntopyyntö ympäristöasioiden käsittelyn sujuvoittamisesta – lupamenettelyitä kehitetään kohti yhden luukun mallia

20.6.2024 10.09
YM
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta hallituksen esitykseksi, jonka tavoitteena on sujuvoittaa ympäristöasioiden käsittelyä tulevassa Lupa- ja valvontavirastossa sekä edistää lupamenettelyissä yhden luukun mallia. Lausuntoja pyydetään 30.8.2024 mennessä.

Uusimmat tiedotteet

Lähes sata uutta vesistökunnostuksen hanketta käynnistyy kesällä ympäri Suomen

20.6.2024 8.01
YM
Suomalaiset ovat ahkeria vesistöjen kunnostajia, ja tarve kunnostuksille on edelleen suuri, jotta vesistöjemme tila saadaan hyväksi. Yli 900 kunnostushanketta on saanut rahoitusta ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta vuosina 2019-2023. Tämän kesän kuluessa käynnistyy jälleen lähes sata uutta kunnostushanketta.

Ympäristöministeriö myönsi kunnille 1,5 miljoonaa euroa avustusta rakennetun ympäristön tiedonhallinnan uudistamiseen

19.6.2024 8.46
YM
Ympäristöministeriön myöntämä avustus tukee kuntien kaavoituksen ja rakentamisen luvituksen tiedonhallinnan kehittämistä. Avustettavat hankkeet ovat osa rakennetun ympäristön tiedonhallinnan uudistusta, jonka yhtenä osana on koota kaavoituksen ja luvituksen tiedot valtakunnalliseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään, Ryhtiin.

Luonnonarvomarkkinoiden mahdollisuuksista keskustellaan pyöreän pöydän tapaamisessa

18.6.2024 10.55
MMM YM
Kuva: Mikael Ahlfors.
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen sekä maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ovat kutsuneet koolle luonnonarvomarkkinoiden pyöreän pöydän. Yritysten, toimialojen, valtionhallinnon ja järjestöjen edustajat keskustelevat tänään tiistaina järjestettävässä tilaisuudessa luonnonarvomarkkinoiden syntymisen edistämisestä.

Katso myös

 • Kiertotalouden edistäminen »

  Kiertotaloudessa materiaaleja hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi ja ne pysyvät kierrossa pitkään ja turvallisesti. Se on uusi talouden toimintatapa, joka tuottaa taloudellista hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa.

 • Helmi-elinympäristö­ohjelma »

  Helmi-elinympäristöohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen – samalla hillitään myös ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

 • Yhden luukun palvelut ja sujuvat lupa­menettelyt »

  Ympäristöministeriön yhden luukun lainsäädäntöhankkeen tavoitteena on valtakunnallisen lupa-, ohjaus- ja valvontaviranomaisen mallissa sujuvoittaa ympäristöön vaikuttavien hankkeiden lupamenettelyjä ja säätää yhden luukun palvelua edistäviä lakeja.

Ministeriö

 • Ympäristö- ja ilmastoministeri »

  Ympäristöministeriötä johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen. Ympäristö- ja ilmastoministeri vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien ympäristö- ja asuntoasioiden valmistelusta.

 • Organisaatio ja johto »

  Ympäristöministeriössä asiat valmistellaan osastoissa, joita ovat luontoympäristöosasto, rakennetun ympäristön osasto, ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto sekä konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto. Lisäksi ministeriössä toimii viestinnän tulosalue.

 • Ympäristö­ministeriö työpaikkana »

  Ympäristöministeriön tavoitteena on taata parempi ympäristö tuleville sukupolville. Työ ympäristöhallinnon ytimessä on monipuolista ja yhteiskunnallisesti merkittävää.