Montrealin luontokokous COP15

YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolten 15. kokous järjestetään 7.-19. joulukuuta 2022 Montrealissa Kanadassa. ”Kokouksen tulee olla käännekohta luontokadon pysäyttämisessä vuoteen 2030 mennessä”, Suomen delegaatiota johtava ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo kertoo. Lue lisää ⮞

Uusimmat tiedotteet

Selvitys: Talousmetsien luonnonhoidon vaikuttavuutta voidaan vielä tehostaa

28.11.2022 9.03
MMM VN TEAS YM
Valtioneuvostolle laaditun selvityksen mukaan talousmetsien luonnonhoidon vaikuttavuuden parantaminen edellyttää luonnonhoidon huomioimista laaja-alaisesti metsäalan koko toimintakentässä: lainsäädännössä, ohjeistuksessa, kannustimissa ja metsänomistajien ohjauksessa. Muutokset vaativat riittäviä resursseja kuten aikaa, rahaa ja työvoimaa. Tarvitaan myös mittaristo luonnonhoidon vaikuttavuuden arviointiin.

Maatalouden ilmastotyöstä päätös COP27-ilmastokokouksessa

21.11.2022 13.45
MMM YM
Tulviva pelto Suomessa
Egyptin Sharm el-Sheihkissä pidetyssä COP27-kokouksessa oli maatalouden osalta tavoitteena saattaa päätökseen vuonna 2017 käynnistetyn Koronivia Joint Work on Agriculture -työsuunnitelman mukainen työ ja sopia YK:n ilmastosopimuksen alla tehtävän maatalouden ilmastotyön tulevaisuudesta.

Egyptin ilmastokokouksesta uusi rahasto ilmastonmuutoksen aiheuttamien tuhojen korvaamiseen, mutta heikosti työkaluja päästövähennysten vauhdittamiseen
Ministeri Ohisalo pettynyt ilmastokokouksen tuloksiin: “Päätökset eivät heijastele päästövähennysten kiireellisyyttä”

20.11.2022 7.05
YM
Kuva: UNFCCC
Egyptin ilmastokokous päättyi pitkäksi venyneiden neuvottelujen jälkeen ristiriitaisiin tunnelmiin sunnuntaiaamuna. Päästövähennysten vauhdittamiseen kokous tarjosi vain heikosti uusia työkaluja.

Katso myös

 • Kiertotalouden edistäminen »

  Kiertotaloudessa materiaaleja hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi ja ne pysyvät kierrossa pitkään ja turvallisesti. Se on uusi talouden toimintatapa, joka tuottaa taloudellista hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa.

 • Helmi-elinympäristöohjelma »

  Helmi-elinympäristöohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen – samalla hillitään myös ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

 • Hallituksen ilmasto­politiikka »

  Sanna Marinin hallitusohjelman tavoite Suomen hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 edellyttää nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen vahvistamista.

Ministeriö

 • Ympäristö- ja ilmastoministeri »

  Ympäristöministeriötä johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo. Ympäristö- ja ilmastoministeri vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien ympäristö- ja asuntoasioiden valmistelusta.

 • Organisaatio ja johto »

  Ympäristöministeriössä asiat valmistellaan osastoissa, joita ovat luontoympäristöosasto, rakennetun ympäristön osasto ja ympäristönsuojeluosasto, sekä kahdessa tulosalueessa, jotka ovat ohjaus ja kansainvälinen yhteistyö sekä viestintä.

 • Ympäristöministeriö työpaikkana »

  Ympäristöministeriön tavoitteena on taata parempi ympäristö tuleville sukupolville. Työ ympäristöhallinnon ytimessä on monipuolista ja yhteiskunnallisesti merkittävää.