Avustukset ja tuet vesien ja meren tilan parantamiseksi

Tällä sivulla kerromme ympäristöhallinnon avustus- ja tukimahdollisuuksista.

Ravinteiden kierrätyksen hankkeet

Ympäristöministeriö tukee investointeja sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita, joissa hyödynnetään yhdyskuntien ravinnerikkaita biomassoja ja sivuvirtoja sekä vesien biomassoja ja luodaan edellytyksiä kannattavalle kierrätysravinnemarkkinalle. Ravinteiden kierrätyksen lisäksi tuetaan yhdyskuntien jätevedenkäsittelyn energiatehokkuutta ja -neutraaliutta edistäviä hankkeita.

Hakemuksia vastaanotetaan jatkuvasti. 

Ohjeet avustuksen hakemiseen

Kustannuserittelyn ja Ei merkittävää haittaa -periaatteen (DNSH) mukaisen arvioinnin tekemiseen käytetään seuraavia mallipohjia:

Avustusta haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä:

Hankkeiden raportointiohjeet

Avustusta saaneiden hankkeiden tulee raportoida hankkeiden etenemisestä ja hankkeen tuloksista sovitun mukaisesti. Hankkeiden väli- ja loppuraportointiin liittyvät ohjeet ja mallipohjat voi ladata alta.

Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI)

Investointihankkeet

Vesien- ja merenhoidon hankkeet

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten myöntävät avustuksia muun muassa vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien toteuttamiseen. 

Lisätietoa

Kipsikäsittelyn hakeminen

Kipsikäsittelyllä voidaan vähentää merkittävästi pintamaan eroosiota sekä fosforin ja hiilen huuhtoutumista pelloilta.

Muita rahoitus­mahdollisuuksia

Rahat pintaan -sivusto kokoaa vesiin liittyviä avustuksia:

Lisätietoja

Petri Nissinen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Vesien- ja mertensuojelu Puhelin:0295250419   Sähköpostiosoite: