Rakennus­tuotteiden tyyppi­hyväksyntä­asetukset

Tyyppihyväksyntä on valmistajalle vapaaehtoinen tapa osoittaa,  että rakennustuote ominaisuuksiensa puolesta täyttää sille säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset valmistajan ilmoittamassa käyttötarkoituksessa. Valmistaja voi niin halutessaan hakea tyyppihyväksynnän rakennustuotteelle, jolle on annettu tyyppihyväksyntäasetus. Tyyppihyväksynnän myöntää ympäristöministeriön valtuuttama tyyppihyväksyntälaitos.

Tyyppihyväksyntä edellyttää laadunvalvonnan varmentamista. Tyyppihyväksyntä velvoittaa rakennusvalvontaviranomaisia, joten tyyppihyväksyttyä rakennustuotetta voi käyttää rakennuskohteessa.

Rakennustuotetta ei saa merkitä tyyppihyväksytyksi sen jälkeen, kun kyseistä rakennustuotetta koskevan uuden harmonisoidun tuotestandardin siirtymäaika päättyy. Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy.

Voimassa olevat tyyppi­hyväksyntä­asetukset

Rakenteiden lujuus ja vakaus

 

Finlex: Ympäristöministeriön asetus hitsattavien betoniterästen ja betoniteräsverkkojen tyyppihyväksynnästä

Perustelumuistio ympäristöministeriön asetuksesta hitsattavien betoniterästen ja betoniteräsverkkojen tyyppihyväksynnästä (pdf)

Paloturvallisuus

 

Terveellisyys

 

2/20 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoihin tarkoitettujen PE-putkien liittimien tyyppihyväksynnästä

Perustelumuistio asetukseen 2/20 (pdf)
1/20 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoihin tarkoitettujen PE-putkien tyyppihyväksynnästä Perustelumuistio asetukseen 1/20 (pdf)

11/19 Ympäristöministeriön asetus rakennusten jätevesilaitteistoihin tarkoitettujen vesilukkojen tyyppihyväksynnästä (pdf)

 

Perustelumuistio asetukseen 11/19 (pdf)

10/19 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen polypropeenista valmistettujen viemäriputkien ja putkiyhteiden tyyppihyväksynnästä (pdf)

Perustelumuistio asetukseen 10/19 (pdf)

9/19 Ympäristöministeriön asetus rakennusten jätevesilaitteistoihin tarkoitettujen lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä (pdf)

Perustelumuistio asetukseen 9/19 (pdf)

8/19 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen yksisuuntaventtiilien tyyppihyväksynnästä (pdf)

Perustelumuistio asetukseen 8/19 (pdf)

7/19 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen vesikalusteiden tyyppihyväksynnästä (pdf)

Perustelumuistio asetukseen 7/19 (pdf)

6/19 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen sulkuventtiilien tyyppihyväksynnästä (pdf)

Perustelumuistio asetukseen 6/19 (pdf)

5/19 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen PEX-putkien liittimien tyyppihyväksynnästä (pdf)

Perustelumuistio asetukseen 5/19 (pdf)

4/19 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen monikerrosputkien ja niiden liittimien tyyppihyväksynnästä (pdf)

Perustelumuistio asetukseen 4/19 (pdf)

3/19 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen messinkisten ja kuparisten putkiyhteiden tyyppihyväksynnästä (pdf)

Perustelumuistio asetukseen 3/19 (pdf)

2/19 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen kupariputkien tyyppihyväksynnästä (pdf)

Perustelumuistio asetukseen 2/19 (pdf)

1/19 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen kupariputkien mekaanisten liittimien tyyppihyväksynnästä (pdf)

Perustelumuistio asetukseen 1/19 (pdf)

2/18 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen joustavien kytkentäputkien tyyppihyväksynnästä (pdf)

Perustelumuistio asetukseen 2/18 (pdf)

1/18 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen PEX-putkien tyyppihyväksynnästä (pdf)

Perustelumuistio asetukseen 1/18 (pdf)

Käyttöturvallisuus

 

Esteettömyys

 

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet

 

Energiatehokkuus

 

Kumoutuneet tyyppihyväksyntä­asetukset

Rakenteiden lujuus ja vakaus

 

Ympäristöministeriön asetus kierrehakojen tyyppihyväksynnästä (pdf)

Kumoutunut 31.12.2017

Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön antamien eräiden rakennustuotteita koskevien tyyppihyväksyntäasetusten kumoamisesta (pdf)

 

Paloturvallisuus

 

Ympäristöministeriön asetus ikkunoiden tyyppihyväksynnästä (pdf)

Kumoutunut 31.12.2917

Ympäristöministeriön asetus ovien tyyppihyväksynnästä (pdf)

Kumoutunut 31.12.2017

Terveellisyys

 

Ympäristöministeriön asetus monikerrosputkien ja niiden liittimien tyyppihyväksynnästä (pdf)

Kumoutunut 31.12.2017

Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä (pdf)

Kumoutunut 31.12.2017

Ympäristöministeriön asetus PE-putkien liittimien tyyppihyväksynnästä (pdf)

Kumoutunut 31.12.2017

Ympäristöministeriön asetus Ilmakanavien ja kanavanosien tyyppihyväksynnästä (pdf)

Kumoutunut 31.12.2017

Ympäristöministeriön asetus yksisuuntaventtiilien tyyppihyväksynnästä (pdf)

Kumoutunut 31.12.2017

Ympäristöministeriön asetus messinkisten ja kuparisten putkiyhteiden tyyppihyväksynnästä (pdf)

Kumoutunut 31.12.2017

Ympäristöministeriön asetus ilmankäsittelykoneiden tyyppihyväksynnästä (pdf)

Kumoutunut 31.12.2017

Ympäristöministeriön asetus ilmanvaihdon päätelaitteiden tyyppihyväksynnästä (pdf)

Kumoutunut 31.12.2017

Ympäristöministeriön asetus ilmanvaihdon äänenvaimentimien tyyppihyväksynnästä (pdf)

Kumoutunut 31.12.2017

Ympäristöministeriön asetus ilmanvaihdon ulkoilmaventtiilien tyyppihyväksynnästä (pdf)

Kumoutunut 31.12.2017

Ympäristöministeriön asetus ilmavirran mittauslaittiden tyyppihyväksynnästä (pdf)

Kumoutunut 31.12.2017

Ympäristöministeriön asetus PEX-putkien liittimien tyyppihyväksynnästä (pdf)

Kumoutunut 31.12.2017

Ympäristöministeriön asetus pienten ilmankäsittelykoneiden tyyppihyväksynnästä (pdf)

Pienten ilmankäsittelykoneiden suomenkielisiin tyyppihyväksyntäohjeisiin on 8.12.2008 korjattu seuraava kirjoitusvirhe: - kohdassa 3.3.1 ilmoitettu koepaine on  korjattu  ±400 Pa:ksi (kumoutunut 31.12.2017)

Ympäristöministeriön asetus PEX-putkien tyyppihyväksynnästä (pdf)

Kumoutunut 31.12.2017

Ympäristöministeriön asetus vesilukkojen tyyppihyväksynnästä (pdf)

Kumoutunut 31.12.2017

Ympäristöministeriön asetus kupariputkien puserrusliittimien tyyppihyväksynnästä (pdf)

Kumoutunut 31.12.2017

Ympäristöministeriön asetus valurautaisten viemäriputkien ja -putkiyhteiden tyyppihyväksynnästä (pdf)

Kumoutunut 31.12.2017

Ympäristöministeriön asetus vesikalusteiden tyyppihyväksynnästä (pdf)

Kumoutunut 31.12.2017

Ympäristöministeriön asetus sulkuventtiilien tyyppihyväksynnästä (pdf)

Kumoutunut 31.12.2017

Ympäristöministeriön asetus polypropeenista valmistettujen viemäriputkien ja putkiyhteiden tyyppihyväksynnästä (pdf)

Kumoutunut 31.12.2017

Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä (pdf)

Kumoutunut 31.12.2017

Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä (pdf)

Kumoutunut 31.12.2017

Käyttöturvallisuus

 

Esteettömyys

 

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet

 

Ympäristöministeriön asetus lattianpäällysteiden ja lattian pintarakenteiden tyyppihyväksynnästä (pdf)

Kumoutunut 31.12.2017

Energiatehokkuus

 

Ympäristöministeriön asetus lämmöneristetuotteiden tyyppihyväksynnästä (pdf)

Kumoutunut 31.12.2017