Asumis­oikeus­asuminen

Asumisoikeusasunnot (ASO) ovat oma asumisen hallintamuotonsa, joka sijoittuu vuokra- ja omistusasumisen väliin. Asumisoikeusasumisessa asukas maksaa rakennuttajayhtiön omistamasta asunnosta asumisoikeusmaksun ja kuukausittaista käyttövastiketta. Asuntoa ei voi lunastaa omaksi, mutta asukkaalla on pysyvä asumisturva.

Asumisoikeusasumisesta säädetään omassa laissaan. Asumisoikeusasunnot ovat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta rahoitettu valtion tuella, joko arava- tai korkotukilainalla. Asukkaiden osallistumismahdollisuuksista yhtiön hallintoon säädetään jatkossa uudessa asumisoikeuslaissa.

Asumisoikeusasunnon hakeminen muuttuu

Uusi laki asumisoikeusasunnoista astui voimaan 1.1.2022. Uudistuksella haluttiin varmistaa, että asumisoikeusasuminen säilyy kohtuuhintaisena ja houkuttelevana asumismuotona myös tulevaisuudessa. Muutos koskee sekä uusia hakijoita että niitä, joilla on vanha järjestysnumero. Muutoksen vaikutukset on kuvattu alla.

Uudistuksessa ASO-järjestelmää ei muutettu radikaalisti, vaan sen perusperiaatteet säilytettiin ennallaan. Asumisoikeussopimusten pysyvyyteen ei tullut lakiuudistuksessa muutoksia.

Hallitusohjelman mukaisesti lakiuudistuksessa otettiin huomioon:

  • asumisen kohtuuhintaisuus
  • järjestelmän läpinäkyvyys
  • asukkaiden vaikutusmahdollisuudet
  • asukasvalinnan kehittäminen.

Aikataulu

1.1.2022
Uusi laki asumisoikeusasunnoista astuu voimaan.

1.9.2022
Uusien asukashallintosäännösten soveltaminen alkaa.

1.9.2023
Uusien asukasvalintasäännösten soveltaminen alkaa ja uusi asukasvalintajärjestelmä otetaan käyttöön.

31.12.2023
Vanhojen, pysyvien järjestysnumeroiden voimassaolo päättyy.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kysymyksiä ja vastauksia asumisoikeusjärjestelmästä ja sen uudistuksesta

ARA: Tietoa asumisoikeusasumisesta

Lisätietoja

Anu Karjalainen, lainsäädäntöneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt 0295250067