Asumisoikeusasuminen

Asumisoikeusasunnot (ASO) ovat oma asumisen hallintamuotonsa, joka sijoittuu vuokra- ja omistusasumisen väliin. Asumisoikeusasumisessa asukas maksaa rakennuttajayhtiön omistamasta asunnosta asumisoikeusmaksun ja kuukausittaista käyttövastiketta. Asuntoa ei voi lunastaa omaksi, mutta asukkaalla on pysyvä asumisturva.

Asumisoikeusasumisesta säädetään omassa laissaan. Asumisoikeusasunnot ovat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta rahoitettu valtion tuella, joko arava- tai korkotukilainalla. Asukkaiden osallistumismahdollisuuksista yhtiön hallintoon säädetään jatkossa uudessa asumisoikeuslaissa.

Uusi laki asumisoikeusasunnoista voimaan 1.1.2022

Asumisoikeuslaki uudistettiin keväällä 2021. Uusi laki astuu voimaan 1.1.2022. Uudistuksella varmistetaan, että asumisoikeusasuminen säilyy kohtuuhintaisena ja houkuttelevana asumismuotona myös tulevaisuudessa.

ASO-järjestelmää ei uudistettu radikaalisti, vaan sen perusperiaatteet säilytettiin ennallaan. Asumisoikeussopimusten pysyvyyteen ei tullut lakiuudistuksessa muutoksia.

Hallitusohjelman mukaisesti lakiuudistuksessa otettiin huomioon:

  • asumisen kohtuuhintaisuus
  • järjestelmän läpinäkyvyys
  • asukkaiden vaikutusmahdollisuudet
  • asukasvalinnan kehittäminen.

Aikataulu

1.1.2022
Uusi laki asumisoikeusasunnoista astuu voimaan.

1.9.2022
Uusien asukashallintosäännösten soveltaminen alkaa.

1.9.2023
Uusien asukasvalintasäännösten soveltaminen alkaa ja uusi asukasvalintajärjestelmä otetaan käyttöön.

31.12.2023
Vanhojen, pysyvien järjestysnumeroiden voimassaolo päättyy.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kysymyksiä ja vastauksia asumisoikeusjärjestelmästä ja sen uudistuksesta

ARA: Tietoa asumisoikeusasumisesta

  

Lisätietoja

Anu Karjalainen, lainsäädäntöneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Lähiympäristö ja asuminen 0295250067