Suomen muovi­tiekartta: Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa

Muovitiekartta 2.0 on laaja kansallinen ohjelma, jonka tavoitteena on muovin kiertotalouden läpimurto Suomessa vuoteen 2030 mennessä.

Muovitiekarttaan on koottu toimia, joilla

  1. vähennämme ympäristön roskaantumista ja muita muovin aiheuttamia ympäristöhaittoja,
  2. vältämme turhaa muovin kulutusta ja edistämme muovin uudelleenkäyttöä,
  3. tehostamme muovin kierrätystä ja muovituotteiden kierrätettävyyttä ja
  4. korvaamamme fossiilisista raaka-aineista valmistettua neitseellistä muovia kierrätetyllä muovilla tai kestävästi tuotetuilla uusiutuvilla materiaaleilla.

Ohjelman ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna 2018, ja muovitiekartta päivitettiin vuonna 2022. 

Muovitie­kartan toimet ja niiden eteneminen

Muovitiekartan toimia voi seurata Twitterissä aihetunnisteella #muovitiekartta

Vähennetään roskaamista ja vältetään turhaa kulutusta

Tehostetaan merkittävästi muovijätteiden talteenottoa

Otetaan käyttöön monipuoliset ja riittävät kierrätysratkaisut kerätylle muoville

Tehostetaan merkittävästi muovituotteiden kierrätettävyyttä ja kierrätetyn muovin käyttöä

Panostetaan muovia korvaaviin ratkaisuihin

Vauhditetaan muovin kiertotaloutta rakentamisessa

Tehostetaan muovin kierrätystä ja korvaamista maataloudessa ja puutarhoilla

Edistetään muovihaasteen ratkaisuja kansainvälisessä yhteistyössä

Viedään osaamista ja ratkaisuja

Lisätään tutkimustietoa muovien haitallisista terveys- ja ympäristövaikutuksista ja niiden ratkaisuista

Läpileikkaavat toimet

Lisätietoja

Merja Saarnilehto, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Kiertotalous Puhelin:0295250259   Sähköpostiosoite: