Suomen muovi­tiekartta: Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa

Muovitiekartta 2.0 on laaja kansallinen ohjelma, jonka tavoitteena on muovin kiertotalouden läpimurto Suomessa vuoteen 2030 mennessä.

Muovitiekarttaan on koottu toimia, joilla 

  1. vähennämme ympäristön roskaantumista ja muita muovin aiheuttamia ympäristöhaittoja,
  2. vältämme turhaa muovin kulutusta ja edistämme muovin uudelleenkäyttöä,
  3. tehostamme muovin kierrätystä ja muovituotteiden kierrätettävyyttä ja
  4. korvaamamme fossiilisista raaka-aineista valmistettua neitseellistä muovia kierrätetyllä muovilla tai kestävästi tuotetuilla uusiutuvilla materiaaleilla.

Ohjelman ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna 2018, ja muovitiekartta päivitettiin vuonna 2022. 

Muovitiekartan toimet ja niiden eteneminen

Muovitiekartan toimia voi seurata Twitterissä aihetunnisteella #muovitiekartta

Ehdota Muovin kierto -palkinnon 2023 saajaa

Ympäristöministeriö jakaa muovin kiertotalouden Muovin kierto -palkinnon ensimmäisen kerran Muovifoorumissa 24.10.2023. Palkinnolla halutaan nostaa esiin muovihaasteen ratkaisijoita, jotka ovat edistäneet muutosta kohti muovin kiertotalouden läpimurtoa.

Palkinnon saajaksi haetaan henkilöä tai organisaatiota joka on edistänyt muovitiekartan toimenpiteitä merkittävällä tavalla. Palkinnon saajan nimeää muovitiekartan yhteydessä toimiva kansalaisten Muoviraati.

Ehdota palkinnon saajaa lomakkeella 26.9.2023 mennessä. Lomake on suomeksi, ja ehdotukset jätetään suomen kielellä.

Muovin kierto -palkinto jaetaan vuosittain ympäristöministeriön järjestämässä Muovifoorumissa, joka on osa Muovitiekartta 2.0:n toteutusta.

Lisätietoja palkinnosta

Merja Saarnilehto
ohjelmapäällikkö
0295 250 259
[email protected]

Viivi Myllylä
viestintäasiantuntija
0295 250 186
[email protected]

Vähennetään roskaamista ja vältetään turhaa kulutusta

Tehostetaan merkittävästi muovijätteiden talteenottoa

Otetaan käyttöön monipuoliset ja riittävät kierrätysratkaisut kerätylle muoville

Tehostetaan merkittävästi muovituotteiden kierrätettävyyttä ja kierrätetyn muovin käyttöä

Panostetaan muovia korvaaviin ratkaisuihin

Vauhditetaan muovin kiertotaloutta rakentamisessa

Tehostetaan muovin kierrätystä ja korvaamista maataloudessa ja puutarhoilla

Edistetään muovihaasteen ratkaisuja kansainvälisessä yhteistyössä

Viedään osaamista ja ratkaisuja

Lisätään tutkimustietoa muovien haitallisista terveys- ja ympäristövaikutuksista ja niiden ratkaisuista

Läpileikkaavat toimet

Lisätietoja

Merja Saarnilehto, ohjelmapäällikkö 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Kiertotalous 0295250259